Vở bài tập toán lớp 5 trang 9

(4 over 10 + 7 over 10 = ………..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 over 5 – 4 over 5 = ………..)

b) 

(eqalign & 5 over 7 + 4 over 9 = ……………….. cr và 4 over 5 – 2 over 3 = ……………….. cr & 9 over 11 + 3 over 8 = ………………… cr và 16 over 25 – 2 over 5 = ………………… cr )

2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 9

Xem thêm: Đề Thi Học Kỳ 2 Môn Tiếng Việt Lớp 3 Năm 2017, Làm Giúp Em Với Ạ Em Cần Gấp

Tính

a) (5 + 3 over 5 = …………..)

b) (10 – 9 over 16 = ………….)

c) (2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = ………………..)

3. Một thư viện có số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu thốn nhi, còn sót lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiến bao nhiêu tỷ lệ số sách vào thư viện.

Đáp án

1. Tính

a)

(eqalign và 4 over 10 + 7 over 10 = 4 + 7 over 10 = 11 over 10 cr & 18 over 5 – 4 over 5 = 18 – 4 over 5 = 14 over 5 cr )Quảng cáo

b)

(eqalign và MSC:63;,,,,,,5 over 7 + 4 over 9 = 5 imes 9 over 7 imes 9 + 4 imes 7 over 9 imes 7 = 45 + 28 over 63 = 73 over 63 cr & MSC:15;,,,,,,,4 over 5 – 2 over 3 = 4 imes 3 over 5 imes 3 – 2 imes 5 over 3 imes 5 = 12 – 10 over 15 = 2 over 15 cr & MSC:88;,,,,,,,9 over 11 + 3 over 8 = 9 imes 8 over 11 imes 8 + 3 imes 11 over 8 imes 11 = 72 + 33 over 88 = 105 over 88 cr và MSC:25;,,,,,,,,16 over 25 – 2 over 5 = 16 over 25 – 2 imes 5 over 5 imes 5 = 16 – 10 over 25 = 6 over 25 cr )

2. Tính

a) (5 + 3 over 5 = 5 over 1 + 3 over 5 = 5 imes 5 over 1 imes 5 = 25 + 3 over 5 = 28 over 5)

b) (10 – 9 over 16 = 10 over 1 – 9 over 16 = 10 imes 16 over 1 imes 16 – 9 over 16 = 160 – 9 over 16 = 151 over 16)

c)

(eqalign và MSC:24 cr và 2 over 3 – (1 over 6 + 1 over 8) = 2 over 3 – (1 imes 4 over 6 imes 4 + 1 imes 3 over 8 imes 3)cr &= 2 over 3 – (4 + 3 over 24) = 2 over 3 – 7 over 24 cr và = 2 imes 8 over 3 imes 8 – 7 over 24 = 16 over 24 – 7 over 24 = 9 over 24 = 3 over 8 cr )

3. 

*

Phân số chỉ toàn bô sách giáo khoa với truyện thiếu nhi là:

(60 over 100 + 25 over 100 = 85 over 100) (số sách của thư viện)

Phân số chỉ số sách giáo viên bao gồm trong tủ sách là:

(100 over 100 – 85 over 100 = 15 over 100) (số sách của thư viện)

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay