Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Trang 8

Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 8

Viết phân số thập phân thích hợp vào địa điểm chấm bên dưới mỗi vun của tia số

*

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào nơi chấm dưới mỗi vạch của tia số

*
 

2. đưa phân số thành số thập phân

(9 over 4 = ldots = ldots ) (11 over 20 = ldots = ldots )

(15 over 2 = ldots = ldots) (2 over 500 = ldots = ldots )

(18 over 30 = ldots = ldots ) (4 over 400 = ldots = ldots )

3. Chuyển thành phân số thập phân bao gồm mẫu số là 100

(eqalign và 17 over 10 = …………. = ………….. cr & 9 over 25 = …………. = ………….. cr & 200 over 1000 = ………….

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Anisotropy Là Gì ? Nghĩa Của Từ Anisotropic Trong Tiếng Việt

= ………….. cr & 38 over 200 = …………. = ………….. cr )

4. một lớp học có 30 học tập sinh, trong đó có số học viên thích học tập môn Toán, số học sinh thích học tập vẽ . Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học viên thích học tập Toán, bao nhiêu học viên thích học tập vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vun của tia số

*
 

2. đưa phân số thành số thập phânQuảng cáo

(eqalign & 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 over 20 = 11 imes 5 over 20 imes 5 = 55 over 100 cr & 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 cr và 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100 cr )

3. Gửi thành phân số thập phân bao gồm mẫu số là 100

(eqalign và 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100 cr & 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100 cr )

4. một tờ học bao gồm 30 học sinh, trong những số ấy có (90 over 100) số học sinh thích học tập môn Toán, (80 over 100) số học viên thích học tập vẽ . Hỏi lớp học tập đó bao gồm bao nhiêu học viên thích học tập Toán, bao nhiêu học sinh thích học vẽ?

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay