Vở bài tập toán lớp 4 trang 22

a) – Năm 40, hai bà trưng phất cờ khởi nghĩa phòng lại kẻ thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc ráng kỉ …………

- Đinh bộ Lĩnh tập hợp dân chúng dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất non sông vào năm 968. Năm đó thuộc cố kỉnh kỉ…………

- Lê Lợi lên ngôi vua vào khoảng thời gian 1428. Năm kia thuộc vắt kỉ…………

b) – cách mạng tháng Tám thành công năm 1945. Năm kia thuộc nuốm kỷ XX. Tính từ thời điểm năm đó đến hiện nay đã được …………… năm.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 trang 22

3. Đọc bảng tác dụng chạy 100m của 4 học tập sinh sau đây rồi viết vào địa điểm chấm


Tên

Thời gian chạy

Hoa

1 phút 3 giây

Hùng

52 giây

Bình

49 giây

Lan

1 phút 10 giây


- thời gian bạn Hùng chạy là……………….

- bạn ……………. Chạy cấp tốc nhất.

- Bạn…………….. Chạy lừ đừ nhất.

- Bạn………… chạy cấp tốc hơn bạn Hùng.

Bài giải:

1. 

a) 1 phút = 60 giây ; 3 phút = 180 giây ;

(1 over 6) phút = 10 giây

60 giây = 1 phút ; 8 phút = 480 giây ;

2 phút 10 giây = 130 giây.

b) 1 rứa kỉ = 100 năm

 thế kỉ = đôi mươi năm

7 núm kỉ = 700 năm

2 chũm kỷ = 200 năm

100 năm = 1 gắng kỉ

 (1 over 4) thế kỉ = 25 năm

2. 

a) – Năm 40, hbt hai bà trưng phất cờ khởi nghĩa kháng lại kẻ thống trị của công ty Hán. Năm kia thuộc thế kỉ thứ I.

Xem thêm: Ik Là Gì ? What Is The Meaning Of Ik Index

- Đinh bộ Lĩnh tập hợp quần chúng dẹp loàn 12 sứ quân, thống nhất nước nhà vào năm 968. Năm đó thuộc thế kỉ X.

- Lê Lợi đăng vương vua vào năm 1428. Năm đó thuộc thế kỉ XV.

b) – giải pháp mạng mon Tám thành công xuất sắc năm 1945. Năm đó thuộc chũm kỷ XX. Tính từ thời điểm năm đó đến nay đã được 69 năm.

3. 


Ta có thời gian của Hoa chạy là: 1 phút 3 giây = 63 giây

Ta có thời hạn của Hùng chạy là: = 52 giây

Ta có thời hạn của Bình chạy là: = 49 giây

Ta có thời gian của Lan chạy là:1 phút 10 giây = 70 giây

- thời gian bạn Hùng chạy là 52 giây.

- bạn Bình chạy cấp tốc nhất.

- bạn Lan chạy lờ đờ nhất.

- các bạn Bình chạy nhanh hơn chúng ta Hùng.

tracuudiem.net


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


những tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp tracuudiem.net

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay