Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 6

Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài xích tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 6 bài xích 88 Vở bài xích tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. 1. Trong số số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết mang đến 3 là: …………


1. Viết tiếp vào vị trí chấm:

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết mang đến 3 là: …………

2.Viết tiếp vào khu vực chấm:

Trong những số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 những số không phân chia hết mang lại 3 là ……….

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 6

3. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số có tía chữ số với là số:


*

*

*

Quảng cáo

1.

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 những số chia hết mang đến 3 là: 540 ; 3627 ; 10 953.

2.

Trong những số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 những số không phân tách hết mang đến 3 là: 610 ; 7363 ; 431 191.

3.


*

*

Đồng giá 250k 1 khóa đào tạo và huấn luyện lớp 3-12 ngẫu nhiên tại VietJack!

Lời giải Vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 6 bài xích 88: tín hiệu chia hết cho 3 hay, cụ thể giúp học viên biết biện pháp làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 6 bài bác 88: tín hiệu chia hết đến 3 - Cô Nguyễn Oanh (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 6 bài xích 1: Viết tiếp vào chỗ chấm

Trong các số 540; 332; 3627; 8144; 10 953 các số phân chia hết cho 3 là: ……………

Phương pháp giải

Tính tổng các chữ số của từng số, xét coi tổng đó phân chia hết mang lại 3 tốt không.

Các số bao gồm tổng các chữ số phân chia hết cho 3 thì chia hết mang lại 3.

Lời giải:

Vì 5 + 4 + 0 = 9 cơ mà 9 chia hết đến 3 buộc phải 540 phân chia hết đến 3.

Vì 3 + 3 + 2 = 11 nhưng mà 11 không phân chia hết mang đến 3 đề xuất 332 không phân chia hết đến 3.

Vì 3 + 6 + 2 + 7 = 18 nhưng 18 phân chia hết mang đến 3 bắt buộc chia hết cho 3.

Vì 8 + 1 + 4 + 4 = 17 cơ mà 17 không chia hết đến 3 buộc phải 17 không chia hết mang đến 3.

Vì 1 + 0 + 9 + 5 + 3 = 18 cơ mà 18 chia hết mang lại 3 buộc phải 10 953 chia hết đến 3.


Vậy những số phân tách hết đến 3 là: 540; 3627; 10 953

Vở bài bác tập Toán lớp 4 trang 6 bài bác 2: Viết tiếp vào chỗ chấm

Trong những số 54; 610; 7363; 33 354; 2196; 50 601; 431 161 những số không phân chia hết cho 3 là: ………….

Phương pháp giải

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết mang lại 3 hay không.

Các số tất cả tổng những chữ số không phân chia hết cho 3 thì không phân chia hết mang đến 3.

Lời giải:

Các số không phân chia hết cho 3 là: 610; 7363; 431161

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 6 bài bác 3: Viết chữ số phù hợp vào ô trống để được số có tía chữ số với là số:

a) chia hết cho 2:

b) phân tách hết mang đến 3:

c) phân chia hết mang đến 5:

d) phân tách hết đến 9:

Phương pháp giải

Áp dụng tín hiệu chia hết mang đến 2; 5; 9; 3 :

- những số gồm chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân tách hết mang đến 2.

- các số tất cả chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân chia hết mang đến 5.

- các số tất cả tổng những chữ số chia hết mang lại 3 thì phân chia hết cho 3.

- những số có tổng những chữ số chia hết mang lại 9 thì phân chia hết cho 9.

Xem thêm: 54 Tấm Ảnh Hoa Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Kèm Câu Chúc Happy Birthday Ý Nghĩa

Lời giải:

a) phân chia hết mang lại 2:

b) chia hết đến 3:

c) chia hết cho 5:

d) phân tách hết đến 9:

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 6 bài 4: Viết chữ số thích hợp vào ô trống sẽ được số chia hết mang đến 3 tuy thế không phân chia hết cho 9:

Phương pháp giải

Dựa vào tín hiệu chia hết đến 3; 9:

- những số tất cả tổng các chữ số chia hết đến 3 thì phân chia hết cho 3.

-Các số gồm tổng những chữ số phân chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

=> các số chia hết cho 3 tuy thế không chia hết cho 9 gồm tổng các chữ số phân chia hết đến 3 nhưng lại không phân tách hết mang lại 9.

Lời giải:


Bài tập dấu hiệu chia hết mang đến 3

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Hỏi bài xích tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!


Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 tất cả đáp án


Vở bài tập Toán lớp 4 bài bác 88

Lý thuyết dấu hiệu chia hết cho 3Giải vở bài xích tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - bài bác 1Giải vở bài bác tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - bài 2Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - bài 3Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - bài xích 4Video Toán lớp 4: dấu hiệu chia hết đến 3 và 9Bài tập tín hiệu chia hết mang đến 3

Giải vở bài bác tập Toán 4 bài bác 88: tín hiệu chia hết đến 3 là lời giải trang 6 Vở bài xích tập Toán 4 tập 2 với giải đáp và giải đáp giải chi tiết giúp những em học sinh nắm được cách vận dụng dấu hiệu phân tách hết đến 3 với không phân tách hết cho 3 áp dụng làm bài tập. Mời các em cùng xem thêm chi tiết.

Giải vở bài tập Toán 4 bài xích 87: dấu hiệu chia hết cho 9

Lý thuyết dấu hiệu chia hết mang lại 3

Các số bao gồm tổng các chữ số phân tách hết mang lại 3 thì chia hết cho 3Các số bao gồm tổng các chữ số không phân chia hết đến 3 thì không phân chia hết đến 3

Hướng dẫn giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài bác tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - bài xích 1

Viết tiếp vào khu vực chấm:

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết mang đến 3 là: …………

Phương pháp giải:

Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó phân tách hết cho 3 tuyệt không.

Các số gồm tổng những chữ số phân chia hết mang lại 3 thì chia hết đến 3.


Đáp án

Trong những số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết mang đến 3 là: 540 ; 3627 ; 10 953.

Giải vở bài bác tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - bài 2

Viết tiếp vào vị trí chấm:

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 những số không chia hết mang lại 3 là ……….

Phương pháp giải:

Tính tổng những chữ số của mỗi số, xét coi tổng đó phân chia hết cho 3 giỏi không.

Các số bao gồm tổng các chữ số chia hết đến 3 thì phân chia hết mang đến 3.

Đáp án

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 những số không phân tách hết mang đến 3 là: 610 ; 7363 ; 431 191.

Giải vở bài bác tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - bài 3

Viết chữ số phù hợp vào ô trống để được số có ba chữ số và là số:


Phương pháp giải:

Áp dụng tín hiệu chia hết mang lại 2; 5; 9; 3 :

- các số gồm chữ số tận thuộc là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- các số gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân chia hết cho 5.

- những số có tổng những chữ số phân chia hết mang lại 3 thì chia hết mang đến 3.

- các số bao gồm tổng các chữ số chia hết mang lại 9 thì chia hết mang lại 9.

Đáp án


Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 - bài xích 4

Viết chữ số thích hợp vào ô trống và để được số phân tách hết đến 3 mà lại không chia hết đến 9:


Phương pháp giải:

Dựa vào tín hiệu chia hết mang lại 3; 9:

- những số gồm tổng những chữ số phân tách hết mang lại 3 thì chia hết mang lại 3.

- các số có tổng những chữ số phân chia hết cho 9 thì phân chia hết mang lại 9.

=> những số chia hết đến 3 nhưng mà không chia hết mang đến 9 bao gồm tổng những chữ số chia hết mang đến 3 tuy thế không phân chia hết mang lại 9.

Đáp án

Số phân tách hết mang đến 3 tuy vậy không phân chia hết cho 9:


Video Toán lớp 4: tín hiệu chia hết đến 3 cùng 9


Bài tập tín hiệu chia hết đến 3

Giải Toán lớp 4 VNEN: dấu hiệu chia hết mang lại 9. Dấu hiệu chia hết đến 3Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 4: dấu hiệu chia hết cho 3Giải bài bác tập trang 98 SGK Toán 4: luyện tập dấu hiệu phân chia hết mang đến 9 và tín hiệu chia hết đến 3Các vấn đề về dấu hiệu chia hết

Giải vở bài tập Toán 4 bài bác 88: dấu hiệu chia hết cho 3 có phương thức giải và lời giải cụ thể cho từng dạng bài xích tập cho các em học viên tham khảo, rèn luyện cách giải các dạng toán về phân chia hết, toán gồm lời văn, hệ thống lại những kiến thức Toán 4 chương 3: tín hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành. Hy vọng với hầu hết tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn nhưng không đề nghị sách giải.

Ngoài ra, những em học viên lớp 4 còn hoàn toàn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, tiếng Việt, giờ Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học tập theo chuẩn chỉnh kiến thức năng lực của cỗ Giáo Dục. Hầu như đề thi này được VnDoc.com xem thêm thông tin và chọn lọc từ những trường tiểu học trên toàn nước nhằm đem lại cho học sinh lớp 4 đều đề ôn thi học tập kì unique nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh cài đặt miễn giá thành đề thi về cùng ôn luyện.

Để một thể trao đổi, share kinh nghiệm về đào tạo và học tập tập những môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ và chúng ta học sinh truy vấn nhóm riêng dành riêng cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 4. Rất ao ước nhận được sự ủng hộ của những thầy cô và các bạn.


Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Vở bài xích tập Toán lớp 4 tập 2 trang 6 bài xích 88 dấu hiệu chia hết mang lại 3
Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay