Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 60

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 60 Bảng nhân 6 | Chân trời sáng chế


263

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 60 Bảng nhân 6 sách Chân trời sáng chế hay, cụ thể giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập vào VBT Toán 3. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 60 Bảng nhân 6

Viết những kết quả

6 × 1 = …

6 × 2 = …

6 × 3 = …

6 × 4 = …

6 × 5 = …

6 × 6 = …

6 × 7 = …

6 × 8 = …

6 × 9 = …

6 × 10 = …

Lời giải

Em triển khai phép nhân như vẫn học

6 × 1 = 6

6 × 2 = 12

6 × 3 = 18

6 × 4 = 24

6 × 5 = 30

6 × 6 = 36

6 × 7 = 42

6 × 8 = 48

6 × 9 = 54

6 × 10 = 60

Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 60 Thực hành

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 60 bài bác 1:Đưa ngón tay cùng đếm thêm 6(theo mẫu).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 60

Lời giải

Học sinhđếm theo phía dẫn trên ảnh.

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 60 bài xích 2:Đố bạn những phép nhân vào bảng nhân 6.

Lời giải

Học sinh thực hànhvới bạn.

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 60 Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 60 bài xích 1:Tính nhẩm.

Xem thêm: Cách Active Win 7 Ultimate 64 Bit Siêu Dễ Làm, Cách Active Win 7 Vĩnh Viễn Bằng Windows Loader

6 × 3 = …6 × 7 =…6 × 2 = …6 × 8 = …6 × 1 = …

6 × 4 = …6 × 5 = …6 × 6 = …6 × 10 = …6 × 9 = …

Lời giải

Em tính nhẩm theo bảng nhân 6 vẫn học

6 × 3 = 186 × 7 = 426 × 2 = 126 × 8 = 486 × 1 = 6

6 × 4 = 246 × 5 =306 × 6 = 366 × 10 = 606 × 9 = 54

Vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 60 bài xích 2:Tính

a) 6 × 5 × 4b) 52 – 6 × 3c) 6 × 8 : 3

Lời giải

Với biểu thức chỉ có phép nhân, phân tách ta thực hiện theo trang bị tự từ trái quý phái phải. Biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

a)6 × 5 × 4b)52 – 6 × 3c)6 × 8 : 3

= 30 × 4= 52 – 18= 48 : 3

= 34= 120 = 16

Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 60 bài bác 3:Số?

Mỗi tờ giấy màu dán được một mặt của hộp giấy (xem hình bên).

Để dán hết các mặt của 10 hộp giấy, cần …?... Tờ giấy màu.

Lời giải

Để thực hiện được câu hỏi trước hết em phải tìm số tờ giấy màu để dán 1 hộp. Sau đó em đã tìm số tờ giấy màu để dán 10 hộp.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay