Toán lớp 4 trang 94


a) Với ba chữ số 3; 4; 6 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 94

b) Với ba chữ số 3; 5; 6 hãy viết các số lẻ có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó.

Phương pháp giải:

- Số chia hết cho 2 là số chẵn.

- Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

Lời giải chi tiết:

a) Với ba chữ số 3; 4; 6 viết được các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó là:

346 ; 364 ; 436 ; 634.

b) Với ba chữ số 3; 5; 6 viết được các số lẻ có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó là:

365 ; 563 ; 635 ; 653.


a) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm : 

340 ; 342 ; 344 ; … ; … ; 350.

b) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm :

8347 ; 8349 ; 8351 ; … ; … ; 8357 

Phương pháp giải:

- Số chia hết cho 2 là số chẵn.

Xem thêm: G - Save 80% On Rise Of The Tomb Raider™ On Steam

- Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

- Hai số chẵn (hoặc hai số lẻ) liên tiếp hơn hoặc kém nhau 2 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

a) 340 ; 342 ; 344 ; 346 ; 348 ; 350.

b) 8347 ; 8349 ; 8351 ; 8353 ; 8355 ; 8357. 


*

Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là \(1\,\,;\,\,3\,\,;\,\,5\,\,;\,\,7\,\,;\,\,9\) thì không chia hết cho \(2\).

3. Số chẵn, số lẻ


Chẳng hạn: \(0\,\,;\,\,2\,\,;\,\,4\,\,;\,\,6\,\,;\,\,8\,\,;\,\,...\,\,;\,\,156\,\,;\,\,158\,\,;\,\,160\,\,;\,\,...\) là các số chẵn.

- Số không chia hết cho \(2\) là số lẻ.

Chẳng hạn: \(1\,\,;\,\,3\,\,;\,\,5\,\,;\,\,7\,\,;\,\,...\,\,;\,\,567\,\,;\,\,569\,\,;\,\,571\,\,;\,\,...\) là các số lẻ.


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp tracuudiem.net


Cảm ơn bạn đã sử dụng tracuudiem.net. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tracuudiem.net gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app