TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 9 LANGUAGE FOCUS

Unit 9: A First-Aid Course – giờ Anh Lớp 8

Language Focus

Language Focus Unit 9 Trang 86 SGK giờ Anh Lớp 8

in order to; so as toFuture simpleModal will lớn make requests, offers & promises

1.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 9 language focus

Match one part of a sentence from column A with another part in column B. Then write a complete sentence by using in order to/so as to. (Em hãy ghép một trong những phần câu sống cột A với một trong những phần câu nghỉ ngơi cột B, tiếp nối viết câu hoàn chỉnh bằng phương pháp dùng in order to/so as to).

Example: I always keep the window xuất hiện in order to/so as to lớn let fresh air in. (Tôi luôn luôn mở cửa sổ để đón không khí trong lành vào.)


AB
1. I always keep the window open2. Mary wrote a notice on the board3. Mr. Green got up early this morning4. My elder brother studies hard5. People use first-aid6. You should cool the burns immediatelya. ease the victim’s pain và anxietyb. get lớn the meeting on timec. inform her classmates about the change in scheduled. minimize tissue damagee. pass the entrance exam lớn the universityf. let fresh air in

Hướng dẫn giải

1. I opened my umbrella in order to/ so as lớn protect myself from the rain. (Tôi mở mẫu ô của chính mình để không bị ướt mưa.)

2. Mary wrote a notice on the board in order to/ so as to lớn inform her classmates about the change in schedule. (Mary đã viết một thông tin trên bảng để thông báo cho các bạn cùng lớp về sự thay đổi trong kế hoạch trình.)

3. Mr. Green has to get up early this morning in order to/ so as khổng lồ get to the meeting on time. (Ông Green vẫn dậy nhanh chóng vào sáng hôm nay tham gia buổi họp đúng giờ.)

4. My elder brother is studying very hard in order to/ so as lớn pass the final exam. (Anh trai tôi sẽ học rất chăm chỉ để vượt qua kỳ thi cuối khóa.)

5.

Xem thêm: Các Bài Tập Excel Có Lời Giải Hàm Vlookup, Left, Right, 56 Bài Tập Excel Tổng Hợp Có Lời Giải Chi Tiết

People use first aids to ease the victim’s pain and anxiety. (Mọi người dùng các phương án sơ cứu giúp để giảm sút nỗi đau với sự lúng túng của nạn nhân.)

6. You should cool the burns immediately in order to/ so as khổng lồ minimize tissue damage. (Bạn cần ngay nhanh chóng làm mát những vết phỏng để giảm thiểu những mô bị hư hại.)

2. bố is talking to lớn his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. Use the correct word or short form. (Ba đang thủ thỉ với bà mẹ cậu ấy về dì Mai. Em hãy chấm dứt hội thoại sau, sử dụng từ đúng hoặc dạng rút gọn.)

Ba: What time (0) will Aunt Mai be here? (will / shall)

Mrs. Nga: She (l) ______________ be here in two hours. (will / shall)

Ba: (2) ______________ Uncle Sau be with her? (will / ‘ll )

Mrs. Nga: No, he (3) ______________ . He has to lớn stay in Ho bỏ ra Minh City. (will / won’t)

Ba: (4) ______________ I come lớn the airport with you? (will / shall)

Mrs. Nga: OK. It (5) ______________ be a nice trip for us both. (will / won’t)

Ba: Great. I (6) ______________ be ready in two minutes.(won’t / ’ll)

Hướng dẫn giải

Ba: What time (0) will Aunt Mai be here? (will / shall) (Ba: Mai sẽ tại chỗ này lúc mấy giờ đồng hồ ạ?)

Mrs. Nga: She (l) will be/ She’ll be here in two hours. (will / shall) (Bà Nga: Em ấy sẽ tới trong nhì giờ nữa.)

Ba: (2) Will Uncle Sau be with her? (will / ‘ll) (Ba: Liệu chú Sáu có ở đi cùng em ấy không ạ?)

Mrs. Nga: No, he (3) won’t. He has lớn stay in Ho chi Minh City. (will / won’t) (Bà Nga: Không. Chú ấy buộc phải ở lại tp Hồ Chí Minh.)

Ba: (4) Shall I come khổng lồ the airport with you? (will / shall) (Ba: Con giành được đến sân bay với chị em không ạ?)

Mrs. Nga: OK. It (5) will be It’ll be a nice trip for us both. (will / won’t) (Bà Nga: Được chứ. Nó vẫn là một chuyến đi tốt đẹp cho cả hai chúng ta.)

Ba: Great. I (6 ) will be/ I ’ll be ready in two minutes. (won’t / ’ll) (Ba: tốt quá. Nhỏ sẽ chuẩn bị sau nhị phút nữa.)

3. Nga is helping her grandmother. Look at the pictures & complete the sentences. Use the words under each picture và will. (Nga đã giúp bà của cô. Em hãy xem tranh và ngừng các câu sau, áp dụng từ cho dưới mỗi bức ảnh và will.)

*

a. Nga: Are you hot. Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. Will you mở cửa the window, please, Nga?

b. Mrs. Tuyet: My book is on the floor. _________________ lớn me, please?

c. Mrs. Tuyet: _________________________ , please?

d. Nga: bởi you want khổng lồ listen lớn the radio?

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm. ________, Nga?

e. Mrs. Tuyet: I’m thirsty. _________________________ for me?

Nga: Of course.

f. Nga: Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I’m not. ________________________ , please?

Hướng dẫn giải

a. Nga: Are you hot, Grandma? (Nga: Bà gồm nóng ko hả bà?)

Mrs. Tuyet: Yes. Will you open the window, please, Nga? (Bà Tuyết: Có. Nga giúp bà open sổ nhé?)

b. Mrs. Tuyet: My book is on the floor. Will you give it lớn me, please? (Bà Tuyết: Cuốn sách của bà nằm trên sàn. Cháu lấy nó góp bà nhé?)

c. Mrs. Tuyet: Will you answer the telephone, please? (Bà Tuyết: cháu giúp bà trả lời điện thoại cảm ứng thông minh không nhé?)

d. Nga: vì you want khổng lồ listen khổng lồ the radio? (Nga: Bà cũng muốn nghe radio không ạ?)

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm. Will you turn on the TV, please, Nga? (Bà Tuyết: Không, bà cảm ơn. Bà luôn luôn xem tin tức lúc 7 giờ đồng hồ tối. Cháu nhảy TV giúp bà nhé?)

e. Mrs. Tuyet: I’m thirsty. Will you pour a glass of water for me? (Bà Tuyết: Bà khát quá. Con cháu rót đến bà một ly nước nhé?)

Nga: Of course. (Nga: Vâng ạ.)

f. Nga: Are you comfortable? (Nga: Bà có dễ chịu và thoải mái không?)

Mrs. Tuyet: No, I’m not. Will you get me a cushion, please? (Bà Tuyết: Không cháu ạ. Cháu giúp bà lấy một cái đệm được không?)

4. Work with a partner, look at the pictures. Make requests, offers or promises. Use the words in the box & will or shall. (Em hãy cùng các bạn em xem bức ảnh này rồi gửi ra những lời yêu cầu, đề nghị hay lời hứa, cần sử dụng từ mang đến trong khung với will hoặc shall.)

cuthangcarrypaintemptystudy

*

Hướng dẫn giải

a. Will you empty the garbage can, please? (Bạn có thể vui lòng đi đổ rác rến được không?)

I will empty the garbage right now. (Mình đang đổ rác ngay lập tức bây giờ.)

b. Will you paint the door, please? (Bạn hoàn toàn có thể vui lòng đi sơn cửa ngõ được không?)

I will paint the door this afternoon/ tomorrow. (Mình đã sơn cửa ra vào chiều nay / ngày mai.)

c. Will you study hard, please? (Bạn sẽ học cần mẫn chứ?)

I will study harder. (Mình vẫn học siêng năng hơn.)

d. Will you carry the bag for me, please? (Bạn hoàn toàn có thể vui lòng xách góp tôi mẫu túi được không?)

I shall carry the bag for you. (Mình đang mang chiếc túi mang đến bạn.)

e. Will you hang the washing, please? (Bạn có thể vui lòng giúp tôi phơi quần áo được không?)

I shall hang the washing for you. (Mình vẫn phơi xống áo cho bạn.)

f. Will you cut the grass, please? (Bạn rất có thể vui lòng giảm cỏ góp tôi được không?)

I will cut the grass for you. (Mình sẽ giảm cỏ cho bạn.)

Các bạn Vừa xem Qua nội dung Language Focus Unit 9 Trang 86 SGK tiếng Anh Lớp 8. Bài bác Học bao gồm Phần 1, 2, 3, 4, Sau bài học kinh nghiệm Này Các các bạn sẽ Đến Unit 10: Recycling, Chúc các bạn Học xuất sắc Tiếng Anh Lớp 8.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay