NGÀY 18/4

Bài họcUnit 8 lớp 9 "Celebrations"phầnListen & Readhướng dẫn những em nghe đọc khám phá bài đọc về phần nhiều lễ hội đặc biệt quan trọng của một số đất nước trên cố kỉnh giới.

Bạn đang xem: Ngày 18/4


*


Although there are many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to lớn clean và decorate their homes, và enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to lớn be together at Tet.

Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel và by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first và second nights of Passover, Jewish families eat a special meal called the Seder.

Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter Day (Easter Sunday), young children receive chocolate or sugar eggs - as long as they are good. In many countries, people crowd the streets to lớn watch colorful parades.

Now complete the table

*

Tạm dịch

Mặc dù có nhiều ngày lễ trong năm, nhưng mà ngày Tết giỏi Tết Nguyên Đán là ngày lễ đặc trưng nhất của người việt nam Nam. Tết là dịp nghỉ lễ hội hội ra mắt vào cuối tháng Một hoặc đầu tháng Hai. Đó là thời hạn cho gia đình dọn dẹp và trang hoàng bên cửa, và hưởng thụ những món ăn đặc trưng như bánh chưng. Các thành viên gia đình sống sinh hoạt xa nhà cố gắng về đoàn viên cùng gia đình vào thời gian Tết.

Lễ quá Qua ra mắt vào vào cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư. đợt nghỉ lễ này được tổ chức ở Israel bởi vì tất từ đầu đến chân Do Thái. Trong ngày lễ hội này, bạn dân kỉ niệm sự trường đoản cú do thoát khỏi ách nô lệ. Lễ vượt Qua cũng là một tiệc tùng, lễ hội xuân cổ truyền. Vào những buổi tối trước tiên và ban đêm thứ hai, các mái ấm gia đình Do Thái ăn một bữa ăn quan trọng đặc biệt gợi là Seder.

Lễ Phục Sinh là một liên hoan tràn đầy nụ cười được tổ chức triển khai ở các nước. Nó ra mắt gần như cùng thời gian với Lễ vượt Qua. Vào ngày lễ hội Phục Sinh (Chủ nhật Phục Sinh), con nít nhận được kẹo sô-cô-la hoặc trứng đường nếu bọn chúng ngoan ngoãn. Ở những quốc gia, tín đồ dân tập trung ra ngoài đường để xem các cuộc diễn hành rực rỡ.

(Bây giờ, hãy xong bảng sau)

Guide khổng lồ answer

*


Choose the best answer khổng lồ complete these following sentences(Chọn giải đáp đúng độc nhất vô nhị để dứt các câu sau)

1. According to the weather _______, it will be raining tonight.

A. Forecast B. Forecaster

C. Forecasted D. Forecasting

2. Hue will have temperatures _______ 230C & 270C.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Trạng Thái Là Gì ? Trạng Thái Là Gì

A. At B. Between

C. In D. With

3. Where would you go if you_______ a car?

A. Have B. Has

C. Had D. Having

4. There is too much traffic. _______, the air is polluted.

A. However B. Since

C. Therefore D. But

5. She goes khổng lồ the library three times a week. She _______ reads books there.

A. Never B. Often

C. Rarely D. Once

6. If I _______ a bird, I would be a dove.

A. Am B. Is

C. Are D. Were

7. The telephone was _______ by Alexander Bell.

A. Invent B. Invented

C. Khổng lồ invent D. Inventing

8. I want_______my English.

A. Lớn improve B. Improving

C. Improved D. Improve

9. My grandparents have lived there_______ 1975.

A. In B. On

C. Since D. For

10. Mai speaks English_______ than you.

A. More fluent B. More fluently

C. More fast D. More faster

11. Mr. Lam suggested that we_______ tonight.

A. Worked late B. Working late

C. Should work late D. Would work late

12. She is the most intelligent woman_______ I’ve ever met.

A. Whom B. Who

C. Whose D. That


sticky rice cake: bánh tétbe together = gather: tập trungfreedom (n): sự trường đoản cú doslave (n): nô lệslavery (n): sự nô lệdecorate (v): trang trí
Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay