Unit 2

Phần write hướng dẫn bàn sinh hoạt cách viết một đoạn văn tranh biện và thực hành viết đoạn văn về học sinh nên xuất xắc mặc đồng phục tốt thường phục để đến trường. Bài học là tiền đề để sau đây viết những bài văn lâu năm hơn. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài tập mang tính chất tham khảo.


*

WRITE – UNIT 2: CLOTHING

This is how khổng lồ present one side of an argument. It is used lớn persuade readers to lớn believe or vị something. An argument should have: (Đây là cách trình diễn 1 chủ kiến của một phía bên trong một bài tranh luận. Nó được sử dụng để thuyết phục người đọc tin giỏi làm 1 điều gì đó. Một bài tranh luận buộc phải có)

Organization (Cấu trúc)

Language (Ngôn ngữ)

Introduction (Giới thiệu)

lets the reader know the writer’s point of view (cho tín đồ đọc biết cách nhìn của tín đồ viết)

My opinion is ...

Bạn đang xem: Unit 2

I think ... (Ý kiến của tôi là ...

Tôi suy nghĩ ...)

Series of arguments (Chuỗi lý luận)

presents arguments in a logical way (one in each paragraph), gives examples where possible (trình bày nguyên lý một bí quyết lôgic (một lý lẽ trong mỗi đoạn văn), giới thiệu ví dụ nếu cần)

Firstly, ...

Secondly, ...

Finally....

Conclusion (Kết luận)

sums up the argument (Tổng phù hợp lại các lý lẽ)

Therefore. ...

Xem thêm: Giải Thích Bảng Ký Hiệu Công Tắc Điện Là Gì? Bảng Ký Hiệu 1 Và C Trên Công Tắc Điện Là Gì

In conclusion. ...

a) Read the topic and Outline A. Then read the passage. (Hãy đọc chủ đề và dàn bài xích A. Kế tiếp đọc đoạn văn.)

Secondary school students should wear uniforms (Học sinh trung học bắt buộc mặc đồng phục)

Outline A

Wearing uniforms: (Dàn bài A)

encourages students to be proud of their school because the uniforms bear their school’s name. (khích lệ học viên tự hào về ngôi trường của họ chính vì đồng phục mang tên trường.)helps students feel equal in many ways, whether they are rich or poor. (giúp đỡ học viên cảm thấy bình đẳng về các phương diện, dù họ tất cả giàu giỏi nghèo.)is practical. No need khổng lồ think of what to lớn wear every day. (là mang tính thực tiễn. Không cần phải nghĩ xem nên mặc gì mỗi ngày.)

Bài viết:

I think it is necessary for secondary school students khổng lồ wear uniforms when they are at school. Firstly, wearing uniforms encourages students to lớn be proud of being students of their school because they are wearing the uniforms with labels bearing their school"s name. Secondly, wearing uniforms helps students feel equal in many ways, whether they arc rich or poor. Finally,wearing uniforms is practical. You don’t have to lớn think of what to wear every day. Therefore, students in secondary schools should wear uniforms.

Dịch bài:

Tôi suy nghĩ với học viên trung học tập thì vấn đề mặc đồng phục khi ở ngôi trường là đề nghị thiết. Trước hết, câu hỏi mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào là học sinh của trường mình chính vì đồng phục mang tên trường. Sản phẩm công nghệ hai, việc mặc đồng phục hỗ trợ học sinh cảm thấy đồng đẳng về những phương diện, cho dù họ tất cả giàu tốt nghèo. Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn. Bạn không nhất thiết phải nghĩ xem cần mặc gì từng ngày. Do đó, học viên ở các trường trung học cần mặc đồng phục.

b. Now write a paragraph of 100-150 words. But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes. Outline B may help you. (Bây giờ chúng ta hãy viết một đoạn văn khoảng tầm 100 cho 150 từ. Nhưng lần này bạn hãy ủng hộ cho ý kiến rằng học viên trung học bắt buộc mặc hay phục. Dàn bài B rất có thể giúp bạn.)

Secondary school students should wear casual clothes (Học sinh trung học phải mặc thường xuyên phục)

Outline B

Wearing casual elothes: (Mặc thường xuyên phụcJ

makes students feel comfortable. (làm học viên cảm thấy thoải mái.)gives students freedom of choice (sizes, colors, và fashions, etc.). (giúp học viên tự vày lựa chọn (kích cỡ, màu sắc, cùng phong cách, ...).makes students feel self-confident when they are in their favorite clothes. (giúp học sinh cảm thấy tự tin khi chúng ta mặc những cỗ quần áo yêu thích tới trường.)makes school more colorful và lively. (làm trường học đầy màu sắc và sống động hơn.)

Bài viết:

I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school. Firstly, casual clothes make all students feel comfortable. They don’t feel constrainted to wear uniforms that they vị not like. Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice. They can choose what sizes, colors, và fashions of clothing they love. And for the other, parents vì chưng not worry about their clothes because their children can wear any clothing khổng lồ school as long as it is clean và tidy. It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition. Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes. Và what’s more it makes the school more colorful & lively. In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes.

Dịch bài:

Tôi nghĩ rằng bài toán mặc hay phục là ước muốn của học sinh trung học tập khi bọn họ ở trường. Trang bị nhất, mặc thường phục có tác dụng cho học sinh cảm thấy thoải mái. Họ không cảm thấy bị ràng buộc khoác đồng phục mà người ta không thích. Điều vật dụng hai nữa là mặc thường phục cũng có thể cho học sinh tự vày lựa chọn. Họ có thể chọn kích thước, color sắc, và thời trang của quần áo mà người ta yêu thích. Điều khác nữa là phụ huynh không băn khoăn lo lắng về áo xống của họ cũng chính vì con dòng của họ rất có thể mặc áo quần đến trường miễn là nó sạch sẽ và gọn gàng gàng. Nói cách khác đây là tinh tướng tích cực cho những người nghèo vào điều kiện tài chính khó khăn hiện nay. Cuối cùng, mặc thường xuyên phục có thể làm cho học viên cảm thấy đầy niềm tin khi họ mặc quần áo yêu mếm của họ. Điều đó tạo cho trường học trở đề nghị đầy color và sinh động. Cuối cùng, theo tôi, toàn bộ các học sinh trung học đề xuất mặc hay phục.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay