UNIT 9 LỚP 8: LANGUAGE FOCUS TRANG 86

Unit 9: A first - Aid course - Khoá học cấp cứu

Language Focus ( Trả lời thắc mắc trang 86-88 SGK giờ đồng hồ Anh 8)

1. Match one part of a sentence from column A with another part in column B. Then write a complete sentence by using order to/so as to. / (Em hãy ghép một trong những phần câu làm việc cột A với một phần câu làm việc cột B, sau đó viết câu hoàn chỉnh bằng phương pháp dùng in order to/so as to. )

Example:

I always keep the window xuất hiện in order to/so as to lớn let fresh air in.

*

Lời giải:

1. I opened my umbrella in order to/ so as to lớn protect myself from the rain.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 8: language focus trang 86

2. Mary wrote a notice on the board in order to/ so as to inform her classmates about the change in schedule.

3. Mr. Green has to get up early this morning in order to/ so as lớn get to lớn the meeting on time.

4. My elder brother is studying very hard in order to/ so as to lớn pass the final exam.

5. People use first aids to ease the victim’s pain and anxiety.

6. You should cool the burns immediately in order to/ so as to minimize tissue damage.

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ:

Tôi luôn luôn mở cửa sổ để đón bầu không khí trong lành.

1. Tôi mở mẫu ô của chính mình để không bị ướt mưa.

2. Mary đã viết một thông báo trên bảng để thông báo cho chúng ta cùng lớp về sự chuyển đổi trong lịch trình.

3. Ông Green sẽ dậy sớm vào sáng nay tham gia cuộc họp đúng giờ.

4. Anh trai tôi đang học rất chăm chỉ để quá qua kỳ thi cuối khóa.

5. Mọi người tiêu dùng các giải pháp sơ cứu vớt để giảm bớt nỗi đau và sự khiếp sợ của nạn nhân.

Xem thêm: Top 5 Xe Máy Tầm Giá 25 Triệu Đồng: Chọn Yamaha Sirius Mới Hay Honda Wave Rsx?

6. Chúng ta nên ngay lập tức làm mát các vết rộp để giảm thiểu những mô bị hư hại.

2. Cha is talking khổng lồ his mother about his aunt Mai. Complete the dialogue. Use the correct word or short form. / (Ba đang thủ thỉ vói bà mẹ cậu ấy về dì Mai. Em hãv hoàn thành hội thoạỉ sau, dùng từ đúng hoặc dạng viết lược. )

Ba: What time (0) will Aunt Mai be here? (will / shall)

Mrs. Nga: She(l)_________ be here in two hours. (will / shall)

Ba: (2)________ Uncle Sau be with her? (will / "ll )

Mrs. Nga: No, he (3)___________ . He has to lớn stay in Ho đưa ra Minh City. (will / won’t)

Ba: (4)_____ I come to lớn the airport with you? (will / shall)

Mrs. Nga: OK. It (5)_________ be a nice trip for us both. (will / won’t)

Ba: Great. I (6)______ be ready in two minutes. (won’t / ’ll)

Lời giải:

Ba: What time (0) will aunt Mai be here?

Mrs. Nga: She (1) will be/ She’ll be here in two hours.

Ba: (2) Will uncle Sau be with her?

Mrs. Nga: No. He (3) won"t. He has khổng lồ stay in Ho đưa ra Minh City.

Ba: (4) Shall I come to the airport with you?

Mrs. Nga: OK. It (5) will be It"ll be a nice trip for us both.

Ba: Great. I (6 ) will be/ I ’ll be ready in two minutes.

Hướng dẫn dịch:

Ba: Mai sẽ ở đây lúc mấy giờ ạ?

Bà Nga: Em ấy sẽ tới trong nhì giờ nữa.

Ba: Liệu chú Sáu tất cả ở đi thuộc em ấy ko ạ?

Bà Nga: Không. Chú ấy buộc phải ở lại thành phố Hồ Chí Minh.

Ba: Con giành được đến trường bay với chị em không ạ?

Bà Nga: Được chứ. Nó sẽ là một chuyến đi tốt đẹp cho tất cả hai chúng ta.

Ba: giỏi quá. Nhỏ sẽ chuẩn bị sẵn sàng sau hai phút nữa.

3. Nga is helping her grandmother. Look at the pictures và complete the sentences. Use the words under each picture & will. / (Nga đang giúp bà của cô. Em hãy coi tranh và ngừng các câu sau, thực hiện từ mang lại dưới mỗi tranh ảnh và will. )

*

a) Nga: Are you hot. Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. I xuất hiện the window, please, Nga?

b) Mrs. Tuyet: My book is on the floor. ________________ to lớn me, please?

c) Mrs. Tuyet: ________________________________ , please?

d) Nga: vì you want lớn listen to lớn the radio?

Mrs. Tuyet: No, thanks. I always watch the news at 7 pm. _____ , Nga?

e) Mrs. Tuyet: I’m thirsty. _________________________ for me?


Nga: Of course.

f) Nga: Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I’m not. ______________________ , please?

Lời giải:

a. Nga: Are you hot, Grandma?

Mrs. Tuyet: Yes. Will you xuất hiện the window, please, Nga?

b. Mrs. Tuyet: My book is on the floor. Will you give it to me, please?

c. Mrs. Tuyet: Will you answer the telephone, please?

d. Nga: Do you want lớn listen lớn the radio?

Mrs. Tuyet:  No, thanks. I always watch the news at 7 pm. Will you turn on the TV, please, Nga?

e. Mrs. Tuyet: I"m thirsty. Will you pour a glass of water for me?

Nga: Of course.

f. Nga:Are you comfortable?

Mrs. Tuyet: No, I"m not. Will you get me a cushion, please?

Hướng dẫn dịch:

Nga: Bà gồm nóng không hả bà?

Bà Tuyết: Có. Nga giúp bà mở cửa sổ nhé?

Bà Tuyết: Cuốn sách của bà nằm trong sàn. Con cháu lấy nó giúp bà nhé?

Bà Tuyết: cháu giúp bà trả lời điện thoại thông minh không nhé?

Nga: Bà cũng muốn nghe radio ko ạ?

Bà Tuyết: Không, bà cảm ơn. Bà luôn luôn xem tin tức thời điểm 7 giờ đồng hồ tối. Cháu bật TV góp bà nhé?

Bà Tuyết: Bà khát quá. Con cháu rót mang đến bà một ly nước nhé?

Nga: Vâng ạ.

Nga: Bà có thoải mái và dễ chịu không?

Bà Tuyết: Không con cháu ạ. Cháu giúp bà lấy một cái đệm được không?

4. Work with a partner, look at the pictures. Make requests, offers or promises. Use the words in the box and Will or shall. / (Em hãy thuộc với chúng ta em xem tranh ảnh này rồi đưa ra các lời yêu thương cầu, đề xuất hay lời hứa, cần sử dụng từ mang lại trong khung và will hoặc shall. )

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay