UNIT 3

UNIT 3. WAYS OF SOCIALISING

I. BEFORE YOU READ (Trước khi đọc)

 

*

*

1. What are the people in the pictures doing?(Những người trong số bức tranh đang làm gì?) 

=>In the upper picture, the two men are shaking hands & saying the greetings khổng lồ each other.

Bạn đang xem: Unit 3

(Trong hình trên, hai người lũ ông đang hợp tác và nói lời xin chào với nhau. )

In the lower picture, people are waving and saying "goodbye" to one another. (Trong hình dưới, mọi tín đồ vẫy tay kính chào và nói lời tạm biệt với nhau.)

2. What will you vày and/or say if (Bạn sẽ làm gì và / hoặc nói nếu)

- you want khổng lồ get your teacher"s attention in class? (bạn muốn thu hút sự để ý của cô giáo trong lớp)

- you need lớn ask someone a question, but they are busy talking khổng lồ someone else? (bạn nên hỏi ai kia một câu hỏi, dẫu vậy họ đang bận nói chuyện với ai đó?)

=> - In class to get my teacher’s attention, I usually raise my hand ( Trong lớp học tập để đắm say sự để ý của giáo viên, tôi thường xuyên giơ tay lên.)

- lớn ask someone a question when they’re busy talking lớn someone else, I will say lớn him/ her “I’m sorry. I’d like to talk to you,” or “I"m sorry. I have something to talk khổng lồ you”, & at the same time I say to lớn their partner “I"m sorry.” (Để hỏi ai đó khi họ vẫn bận thì thầm với fan khác, tôi vẫn nói với anh ấy / cô ấy "Tôi xin lỗi. Tôi muốn rỉ tai với các bạn "hoặc" Tôi xin lỗi. Tôi bao gồm một chuyện đề xuất nói với bạn ", với đồng thời tôi nói với công ty đối tác của họ" Tôi xin lỗi. ")

* Chú ý: Phần được gạch chân học tập sinh có thể thay nỗ lực để cân xứng với chủ ý riêng của mình. 

II. WHILE YOU READ (Trong khi đọc)

Read the passage và do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn cùng làm bài bác tập kèm theo.)

Click tại phía trên để nghe:

 

To attract someone’s attention so that we might speak lớn that person, we can use either verbal or non-verbal forms of communication. Let us look at non-verbal communication in English. Probably the most common way of attracting someone’s attention is by waving. For example, if we are at a noisy buổi tiệc ngọt and see a friend come in the door about trăng tròn metres away, we might raise our hand & wave to lớn her as a signal that we see her.

But how hard can we wave in a situation like this? Suppose you are at the airport, and you see your brother get off the plane and begin walking toward you. If you are excited, you might jump up và down & wave as hard as you can to lớn attract his attention. This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate.

There are, however, some social situations where smaller non-verbal signals are more appropriate. In a restaurant, for example, if we want to lớn attract the attention of our waiter, we have several choices. We can wait until he passes near us, catch his eye, và nod slightly to let him know we would lượt thích him khổng lồ come khổng lồ our table. Or we can raise our hand slightly to show that we need assistance. We do not whistle or clap our hands khổng lồ get the person’s attention. That is considered impolite và even rude.

In most social situations where some informality is allowed, a brief raise of the hand và a small wave is fine. For instance, if you are walking across the schoolyard và see your teacher approaching you, a small friendly wave to attract his or her attention is appropriate.

Once you’ve got your friend’s attention, you shouldn’t point at the person or thing you want her lớn look at. A slight nod will do. Pointing at someone is usually considered rude. Of course, there are times when pointing is perfectly acceptable, such as when a teacher wants lớn get someone’s attention in class. The teacher often points lớn the student and says, “David, would you read the next sentence, please?” Pointing here is not impolite; it’s simply a way khổng lồ get someone’s attention.

Xem thêm: " Tác Nhân Là Gì ? Nghĩa Của Từ Tác Nhân Trong Tiếng Anh

Hướng dẫn dịch:

Để đắm đuối sự chăm chú của một fan nào đó để bạn cũng có thể nói với những người ấy, chúng ta cũng có thể dùng những bề ngoài giao tiếp bằng lời hoặc không bởi lời. Bọn họ hãy chú ý vào cách tiếp xúc không bởi lời sinh hoạt tiếng Anh. Có lẽ rằng cách thông thường nhất để duyên dáng sự chăm chú của một người là vẫy tay. Chẳng hạn, nếu họ đang dự một buổi tiệc náo nhiệt độ và chạm mặt một người bạn đứng ngơi nghỉ cửa cách xa khoảng 20 m, chúng ta có thể giơ tay cùng vẫy cô ấy như một tín hiệu cho biết bọn họ thấy cô.

Nhưng vào tình huống như thế này bạn cũng có thể khó vẫy tay biết bao? đưa sử bạn đang ở sảnh bay, và các bạn thấy đứa bạn xuống máy cất cánh và bắt đầu đi về phía bạn. Nếu khách hàng mừng rỡ, chúng ta cũng có thể nhảy cẩng lên cùng vẫy tay liên tục chúng ta có thể để thú vị sự để ý của anh ấy. Đây là trường hợp mà số đông kí hiệu không bởi lời rõ ràng là say đắm hợp.

Nhưng tất cả vài tình huống giao tiếp mà những hiệ tượng gây chăm chú không bằng lời thanh thanh hơn lại tương thích hơn. Chẳng hạn, vào một công ty hàng, nếu bọn họ muốn thu hút chú ý của một nhân viên cấp dưới phục vụ, họ có những sự lựa chọn. Chúng ta có thể chờ cho đến khi bạn đó đi qua, chú ý vào mắt anh ấy, và gật đầu nhẹ để cho anh biết họ muốn anh cho với bàn cùa bọn chúng ta. Hoặc bạn cũng có thể nhẹ nhàng giơ tay để cho biết chúng ta cần sự giúp đỡ. Chúng ta không huýt sáo hay vỗ tay nhằm gây sự chú ý của người khác. Điều đó được xem vô lễ và thậm chí là thô lỗ.

Trong đa số các tình huống tiếp xúc sự thân thiện cho phép, đưa tay lên một cách lập cập và vẫy tay nhẹ nhàng cũng đủ. Chẳng hạn, nếu bạn đi ngang sân trường cùng thấy giáo viên của người sử dụng đang tiến đến, mẫu vẫy tay thân mật nhẹ nhàng để gây sự để ý của thầy /cô ấy là đam mê hợp.

Một khi chúng ta đã tạo được để ý của các bạn mình, các bạn không nên chỉ vào tín đồ hay vật bạn muốn anh / chị ấy quan sát vào. Một cái đồng ý nhẹ là đủ. Chỉ vào ai thường được xem như là vô lễ. Dĩ nhiên có không ít lúc sự chỉ trỏ trả toàn rất có thể chấp nhận, như khi giáo viên mong muốn sự chăm chú của tín đồ nào trong lớp. Cô giáo thường chỉ vào học viên đó và nói. "David, em phấn kích đọc câu tiếp theo." Sự chỉ làm việc đây không hẳn vô lễ, solo thuần là bí quyết gây sự để ý của một người.

Task 1: Give the Vietnamese equivalent to lớn the following words và phrases. (Cho từ tương tự tiếng Việt của những từ và các từ sau.)

verbal: bởi lời nói

rude: vô lễ

non-verbal: không bằng lời nói

informality : sự/tính thân mật

approach: đến gần

attract some"s attention: thu hút sự chăm chú của ai

attention getter : động tác cử chỉ gây sự chú ý

a light nod will do : cái đồng ý nhẹ là đủ.

Task 2: Decide which of the three options below is the best title for the passage. (Quyết định sự lựa chọn nào vào ba lựa chọn dưới đây là lựa phù hợp nhất đến đoạn văn.)

A. Attracting Attention: Non-verbal Cues

B. Attracting Attention by Waving

C. The Best Ways of Attracting Attention

Giải thích: Đoạn 1 "Let us look at non-verbal communication in English"

Sau đó câu chữ của của bài bác đề cập cho phương thức tiếp xúc không qua lời nói (non-verbal communication)

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay