Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn về cấu trúc so sánh nhé!I, CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH1" /> Cùng Top lời giải tìm hiểu chi tiết hơn về cấu trúc so sánh nhé!I, CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH1" />

SO SÁNH NHẤT CỦA FAR

*
so sánh hơn của far" width="773">

Cùng Top giải thuật tìm hiểu chi tiết hơn về cấu trúc so sánh nhé!

I. CÁC DẠNG SO SÁNH trong TIẾNG ANH

1. Cấu trúc so sánh bằng: 

CÔNG THỨC:

S + V + as + (adj/ adv) + as 

Ví dụ:

+ I’m as good in Maths as in science.

Bạn đang xem: So sánh nhất của far

+ Harry sings as beautifully as a singer.

+ Her oto runs as fast as a race car.

Xem thêm: Download Company Of Heroes 2 Pc Free Full Version Update, Company Of Heroes 2 Master Collection

+ This dress is as expensive as yours.

+ This picture is as colorful as the one I have ever seen. 

Lưu ý: Trong một số trong những trường hợp, có thể thay vậy “so” cho “as”. Mặc dù cách dùng này thường xuyên được không nhiều sử dụng.

2. Cấu tạo so sánh hơn

CÔNG THỨC:

Nếu từ chỉ có 1 âm tiết: ADJ/ADV + đuôi -er + thanNếu từ tất cả 2 âm ngày tiết trở lên: more + ADJ/ADV + than

- short – shorter (She is shorter than me.)

- high – higher (This house is higher than that house.)

- clever – cleverer (Your son is cleverer than mine.)

Lưu ý:

+ những tính tự đuôi y khi đưa sang dạng đối chiếu hơn: y -> ier

+ những tính từ tất cả đuôi với 3 vần âm cuối dạng: phụ âm – nguyên âm – phụ âm -> nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm er. (VD: big – bigger)

VD: lovely – lovelier (This room is lovelier than that room.)

3. đối chiếu nhất

CÔNG THỨC:

Tính/ trạng từ ngắn

+ S + V + the + adj/advngắn- est

Tính/ trạng trường đoản cú dài

+ S + V + the most + adj/advdài

Ví dụ:This is the longest river in the world. (Đây là dòng sông dài độc nhất trên nắm giới.)

* xem xét về giải pháp thêm “est” so với tính/ trạng từ ngắn:

+ Đối với tính/ trạng từ kết thúc bằng chữ “e” thì ta chỉ thêm “st”Ví dụ: 

 Large → the largest

+ Đối với tính/ trạng từ xong bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì ta phải gấp rất nhiều lần phụ âm cuốiVí dụ:Big → the biggestHot → the hottest

+ Đối với những tính từ kết thúc bằng “y” thì ta chuyển “y” thành “i” rồi thêm “er”Ví dụ:Noisy → the noisiestFriendly → the friendliest

+ Đối với tính từ có 2 âm tiết nhưng chấm dứt bằng “y, ow, er, et, el” thì ta vẫn chia các từ này theo công thức đối chiếu hơn đối với tính tự ngắnVí dụ:Narrow → the narrowestHappy → the happiestQuiet → the quietestClever → the cleverest

+ Đặc biệt có một số trạng tự chỉ có một âm máu thì vẫn chia những từ này theo công thức đối chiếu hơn so với trạng từ ngắn.

Một số tính/ trạng tự bất quy tắc:

Tính/ Trạng từ

So sánh hơn

Nghĩa

Good/ well

The best

Tốt nhất

Bad/ badly

The worst

Tệ nhất

Little

The least

Ít nhất

Much/ many

The most

Nhiều nhất

Far

The farthest/ the furthest

Xa nhất

 

4. đối chiếu kém:

CẤU TRÚC:

S + V + less + adj/adv + than + noun/pronoun= S + V + not as + adj/adv + as + noun/pronoun

Ví dụ:

+ This book is less interesting than that book. (Quyển sách này ít độc đáo hơn quyển kia.)

+ This book is not as interesting as that book. (Quyển sách này không hay bởi quyển kia.)

So sánh hèn hơn danh từ:

+ Danh tự đếm được (Countable noun):S + V + fewer + plural noun + than + noun/pronounVí dụ:I bought fewer cakes than my sister. (Tôi đã cài ít bánh hơn chị gái tôi.)

+ Danh từ ko đếm được (Uncountable noun):S + V + less + uncountable noun + than + noun/pronoun/ clauseVí dụ:I have less spare time than Hoa. (Tôi gồm ít thời gian rảnh rộng Hoa.)

II.BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)


Exercise 1: Điền vào địa điểm trống dạng đúng của so sánh hơn. 

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app