SAMSUNG J5 KHÔNG GỬI ĐƯỢC TIN NHẮN

Em đang dùng Galaxy j5 gửi tin nhắn không được, em đã thử các đã tắt dữ liệu di động tiếp nối bật tài liệu di rượu cồn và giữ hộ lại tin nhắn mà lại không được với thêm nữa là không gửi đượctin nhắn tới các đầu số trong phòng mạng như 1221 191..

Bạn đang xem: Samsung j5 không gửi được tin nhắn

cho hỏi em phải làm thế nào ạ ????


cho hu1ecfi em phu1ea3i lu00e0m sao u1ea1 ???? ","product_id":0,"type":0,"date":1479871861,"date_text":"5 nu0103m","link":"/hoidap/4122/598234/samsung-galaxy-j5-gui-tin-nhan-khong-duoc.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"phankieuthu","name":"Phan Kiu1ec1u Thu","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"phankt
*

Máy năng lượng điện thoại của chúng ta xuất hiện tại cảnh báo tin nhắn không gửi được khi gởi đên những đầu số thương mại & dịch vụ như tất cả đầu số 191, 999, 9494, 1221... Chúng ta đang khó chịu và lần khần khắc phục lỗi này như thế nào.

*

Lỗi không giữ hộ được tin nhắn

Sau đây mình xin hướng dẫn chúng ta cách hạn chế lỗi này.1. Đầu tiên chúng ta vào Cài đặt.

*

Vào cài đặt đặt

2. Vỏ hộp thoại Cài đặt lộ diện ta kéo xuống chọn cai quản ứng dụng.

*

Chọn cai quản ứng dụng

3. Vào phần Quản lý ứng dụng ta kéo qua tab Tất cả.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Char, Nchar, Varchar Và Nvarchar Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Varchar Và Nvarchar Là Gì

*

Chọn vớ cả

4. Ở tab tất cả ta kéo xuống vận dụng Tin nhắ​n.

*

Chọn vào Tin nhắn

5. Chọn vào ứng dụng Tin nhắn sẽ xuất hiện thêm hộp thoại như sau.

*

Thao tác như hướng dẫn

6. Trong hộp thoại này ta Click vào Không mang lại phép với ta chọn lại Hỏi hoặcLuôn cho phép.

Nếu chúng ta chọn Hỏi thì các lần bạn nhắn tin sẽ lộ diện cảnh báo, các bạn phải xác nhận cho từng lần nhờ cất hộ tin. Còn các bạn chọn Luôn đến phép thì lúc nhắn tin các bạn sẽ không có lưu ý nào xuất hiện.

*

Bạn rất có thể chọn Hỏi hoặc luôn luôn cho phép

Bây giờ chúng ta thoát ra vào tin nhắn và gửi lại. Chúc các bạn thực hiện thành công.


Mu00e1y u0111iu1ec7n thou1ea1i cu1ee7a bu1ea1n xuu1ea5t hiu1ec7n cu1ea3nh bu00e1o tin nhu1eafn khu00f4ng gu1eedi u0111u01b0u1ee3c lúc gu1eedi u0111u00ean cu00e1c u0111u1ea7u su1ed1 du1ecbch vu1ee5 nhu01b0 cu00f3 u0111u1ea7u su1ed1 191, 999, 9494, 1221... Bu1ea1n u0111ang khu00f3 chu1ecbu vu00e0 khu00f4ng biu1ebft khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i nu00e0y nhu01b0 thu1ebf nu00e0o. Lu1ed7i khu00f4ng gu1eedi u0111u01b0u1ee3c tin nhu1eafn Sau u0111u00e2y mu00ecnh xin hu01b0u1edbng du1eabn cu00e1c bu1ea1n cu00e1ch khu1eafc phu1ee5c lu1ed7i nu00e0y.1. u0110u1ea7u tiu00ean bu1ea1n vu00e0o Cu00e0i u0111u1eb7t. Vu00e0o cu00e0i u0111u1eb7t 2. Hu1ed9p thou1ea1i Cu00e0i u0111u1eb7t xuu1ea5t hiu1ec7n ta ku00e9o xuu1ed1ng chu1ecdn Quu1ea3n lu00fd u1ee9ng du1ee5ng. Chu1ecdn quu1ea3n lu00fd u1ee9ng du1ee5ng 3. Vào phu1ea7n Quu1ea3n lu00fd u1ee9ng du1ee5ng ta ku00e9o qua tab Tu1ea5t cu1ea3. Chu1ecdn tu1ea5t cu1ea3 4. u1ede tab tu1ea5t cu1ea3 ta ku00e9o xuu1ed1ng u1ee9ng du1ee5ng Tin nhu1eafu200bn. Chu1ecdn vu00e0o Tin nhu1eafn 5. Chu1ecdn vu00e0o u1ee9ng du1ee5ng Tin nhu1eafn su1ebd xuu1ea5t hiu1ec7n hu1ed9p thou1ea1i nhu01b0 sau. Thao tu00e1c nhu01b0 hu01b0u1edbng du1eabn 6. Trong hu1ed9p thou1ea1i nu00e0y ta Click vu00e0o Khu00f4ng đến phu00e9p vu00e0 ta chu1ecdn lu1ea1i Hu1ecfi hou1eb7cLuu00f4n đến phu00e9p. Nu1ebfu bu1ea1n chu1ecdn Hu1ecfi thu00ec mu1ed7i lu1ea7n bu1ea1n nhu1eafn tin su1ebd xuu1ea5t hiu1ec7n cu1ea3nh bu00e1o, bu1ea1n phu1ea3i xu00e1c nhu1eadn đến mu1ed7i lu1ea7n gu1eedi tin. Cu00f2n bu1ea1n chu1ecdn Luu00f4n đến phu00e9p thu00ec khi nhu1eafn tin bu1ea1n su1ebd khu00f4ng cu00f3 cu1ea3nh bu00e1o nu00e0o xuu1ea5t hiu1ec7n. Bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 chu1ecdn Hu1ecfi hou1eb7c Luu00f4n mang đến phu00e9p Bu00e2y giu1edd bu1ea1n thou00e1t ra vu00e0o tin nhu1eafn vu00e0 gu1eedi lu1ea1i. Chu00fac cu00e1c bu1ea1n thu1ef1c hiu1ec7n thu00e0nh cu00f4ng. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"5 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":598234,"user":{"id":1,"login_name":"tungtong80","name":"Tu1ed1ng Minh Tu00f9ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tungtong80
Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay