Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Tân oán lớp 4 phân tách mang đến số bao gồm 2 chữ số học sinh thường xuyên được làm quen thuộc với phxay tính phân chia với những bài bác tập áp dụng của phnghiền chia.Bài học này tracuudiem.net liên tục cung ứng những kỹ năng và kiến thức trung tâm, bài tập áp dụng của toán thù lớp 4 chia cho số gồm 2 chữ số. Phú huynh vàhọc viên thuộc tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

1. Ôn tập cách phân chia mang lại số có 1 chữ số

*

Thực hiện nay phxay phân tách theo vật dụng từ trường đoản cú trái qua cần.

Áp dụng 3 bước: phxay phân tách - nhân - trừ.

2 phân tách 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 ko phân tách được mang lại 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang đến số tất cả 2 chữ số

2.1. lấy một ví dụ 1. Phép chia gồm số dư

*

Thực hiện nay phép phân tách theo thiết bị từ từ trái qua buộc phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

20 phân tách 14 được một, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phnghiền chia này là phép chia hết.

Xem thêm: 1 Dm Bằng Bao Nhiêu Cm, Mm, Inches, M, Ft, Km? ? 1 Dm Bằng Bao Nhiêu Cm, M, Mm Chính Xác Nhất

2.2. lấy ví dụ 2. Phxay chia có số dư

*

Thực hiện phép chia theo đồ vật từ từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phxay phân tách mang lại số có 2 chữ số

Những lưu ý Khi tiến hành phép phân tách số tất cả nhì chữ số

Phnghiền phân chia hết là phxay chia bao gồm số dư bằng 0

Phép phân tách bao gồm dư là phép phân tách gồm số dư không giống 0

Phép chia có dư thì số dư luôn bé dại hơn số chia

3. Ôn tập hàng với phần trong số từ bỏ nhiên

*

Hàng solo trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị hòa hợp thành lớp đơn vịHàng trăm ngàn, hàng vạn, hàng ngàn vừa lòng thành lớp nghìn

4. bài tập áp dụng toán thù lớp 4 phân tách mang đến số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 205trăng tròn : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại con gà hàng ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành các tá trứng, từng tá 12 trái. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 22một là phxay phân tách hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết

*

168 phân chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 phân chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 phân tách 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phxay phân tách không còn.

Bài 2:

*

56 phân chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phxay phân chia tất cả số dư

*

205 phân chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phxay chia gồm số dư

*

228 phân tách 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân tách 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép phân chia gồm số dư

*

459 phân chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân chia được cho 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân tách 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phnghiền phân tách tất cả số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phnghiền nhân phân chia trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ có phép nhân, chia thì thực hiện vật dụng từ bỏ từ bỏ trái qua bắt buộc.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Từng Ngày nông trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày con gà đẻ được 250 tá trứng

5. Những bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn uống quả nhà Bác Tư tất cả 800 cây ăn trái những nhiều loại được trồng vào 16 mặt hàng. Hỏi từng sản phẩm có từng nào cây ăn uống quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán thù lớp 4 phân tách cho số gồm 2 chữ số, học viên cần được chuyên cần có tác dụng bài xích tập nhằm thành thục công việc tính phnghiền phân tách. Tiếp tục theo dõi tracuudiem.net sẽ được hỗ trợ thêm nhiều kiến thức có lợi nhé.

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app