Phân từ 2 của tell

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề thì quá khứ của từ tell hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

*

1. Động từ bất quy tắc - Tell - Leerit ( https://leerit.com › dong-tu-bat-quy-tac )


Bạn đang xem: Phân từ 2 của tell

Tác giả: leerit.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 59474 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Động từ bất quy tắc - Tell - Leerit ( https://leerit.com › dong-tu-bat-quy-tac ) . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: STT, Động từ, Quá khứ đơn, Quá khứ phân từ, Nghĩa của động từ. 1, foretell, foretold, foretold. 2, tell, told, told, nói, kể ......

Xem Ngay


Tác giả: vn.learniv.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 26483 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Quá khứ của (quá khứ phân từ của) TELL - Learniv.com ( https://vn.learniv.com › tell ) . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: kết hợp động từ bất quy tắc ; Hiện tại · tell · tell · tells ; Thì hiện tại tiếp diễn · am telling · are telling · is telling ; Thì quá khứ · told · told · told....

Xem Ngay


Tác giả: vn.learniv.com

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 50045 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Quá khứ phân từ của tell - Learniv.com ( https://vn.learniv.com › past_participle ) . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Những lần khác, động từ tell ; Quá khứ đơn (Simple past) "tell", I, told ; Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) "tell", I, was telling ; Hiện tại hoàn thành ( ......

Xem Ngay


*

4. Tell - Chia Động Từ - iTiengAnh ( https://itienganh.org › chia-dong-tu )


Tác giả: itienganh.org

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 85058 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Cách chia động từ tell rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất k

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách chia động từ tell rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể ... Quá khứ tiếp diễn, was telling, were telling, was telling, were telling ......

Xem Ngay


*

5. Động từ bất qui tắc Tell trong tiếng Anh - VietJack.com ( https://vietjack.com › tell )


Tác giả: vietjack.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 66857 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Động từ bất qui tắc Tell trong tiếng Anh - Bảng động từ bất qui tắc trong tiếng anh, bảng động từ bất qui tắc đầy đủ nhất, bảng động từ bất qui tắc full, bảng động từ bất qui tắc thông dụng bao gồm cách chia động từ, động từ là gì, ý nghĩa của động từ, các động từ bất qui tắc có qui tắc tương đương.

Khớp với kết quả tìm kiếm: Động từ nguyên thể, Tell. Quá khứ, Told. Quá khứ phân từ, Told. Ngôi thứ ba số ít, Tells. Hiện tại phân từ/Danh động từ, Telling ......

Xem Ngay


6. Tell - Chia Động Từ - Thi Thử Tiếng Anh ( https://thithu.com.vn › chia-dong-tu )


Tác giả: thithu.com.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 14369 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tell - Chia Động Từ - Thi Thử Tiếng Anh ( https://thithu.com.vn › chia-dong-tu ) . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì. Nguyên thể. to tell. Quá khứ đơn. told. Quá khứ phân từ....

Xem Ngay


7. Qua khu cua tell | Hỏi.vn - Baogiadinhxahoi.com ( https://hỏi.vn › qua-khu-cua-tell.p55... )


Tác giả: xn--hi-d9s.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 42712 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Qua khu cua tell

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chia Động Từ Tell - Thi Thử Tiếng Anh thithu.com.vn › Chia Động Từ ... tất cả các thìNguyên thểto tellQuá khứ đơntoldQuá khứ phân từ....

Xem Ngay


8. Conjugate "to tell" - English - Bab.la ( https://en.bab.la › conjugation › english › tell )


Tác giả: en.bab.la

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 79926 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Conjugate "to tell" - English - Bab.la ( https://en.bab.la › conjugation › english › tell ) . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: "to tell" conjugation - English verbs conjugated in all tenses with the bab.la verb conjugator....

Xem Ngay


9. Qua khu cua tell | Haythenhi.com ( https://haythenhi.com › qua-khu-cua... )


Tác giả: haythenhi.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 56230 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Qua khu cua tell

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chia Động Từ Tell - Thi Thử Tiếng Anh thithu.com.vn › Chia Động Từ ... tất cả các thì. Nguyên thể. to tell. Quá khứ đơn. told. Quá khứ phân từ....

Xem Ngay


10. Qua khu cua tell | 1năm.vn ( https://1năm.vn › qua-khu-cua-tell.p... )


Tác giả: xn--1nm-bpa.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 96942 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Qua khu cua tell

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chia Động Từ Tell - Thi Thử Tiếng Anh thithu.com.vn › Chia Động Từ ... tất cả các thìNguyên thểto tellQuá khứ đơntoldQuá khứ phân từ....

Xem Ngay


11. Qua khu cua tell | Trungtamtiengnhat.edu.vn ( https://trungtamtiengnhat.edu.vn › q... )


Tác giả: trungtamtiengnhat.edu.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 88189 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Qua khu cua tell

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chia Động Từ Tell - Thi Thử Tiếng Anh thithu.com.vn › Chia Động Từ ... tất cả các thìNguyên thểto tellQuá khứ đơntoldQuá khứ phân từ....

Xem Ngay


12. Qua khu cua tell | Hàivl.vn ( https://hàivl.vn › qua-khu-cua-tell.p5... )


Xem thêm: Oxford Advanced Dictionary 9Th Edition Free Download (2021), Please Wait

Tác giả: xn--hivl-0na.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 99433 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Qua khu cua tell

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chia Động Từ Tell - Thi Thử Tiếng Anh thithu.com.vn › Chia Động Từ ... tất cả các thìNguyên thểto tellQuá khứ đơntoldQuá khứ phân từ....

Xem Ngay


13. PHÂN BIỆT 4 ĐỘNG TỪ: Say - Tell -... - Đọc báo hàng ngày ( https://www.facebook.com › posts )


Tác giả: www.facebook.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 28802 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: 到 Facebook 查看帖子、照片和更多内容。

Khớp với kết quả tìm kiếm: VD2: She said that She loved me. Cô ta đã nói rằng cô ta yêu tôi. Ở VD1 thì ta thấy said (quá khứ của say) nhấn mạnh điều tôi (I) ......

Xem Ngay


14. Qua khu cua tell - Má-la.vn | năm 2022, 2023 ( https://má-la.vn › qua-khu-cua-tell.p... )


Tác giả: xn--m-la-5na.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 59446 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Qua khu cua tell

Khớp với kết quả tìm kiếm: Chia Động Từ Tell - Thi Thử Tiếng Anh thithu.com.vn › Chia Động Từ ... tất cả các thìNguyên thểto tellQuá khứ đơntoldQuá khứ phân từ....

Xem Ngay


15. Động từ bất quy tắc - Học Tiếng Anh online miễn phí ( https://hoctienganh.info › dong-tu-ba... )


Tác giả: hoctienganh.info

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 31858 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Động từ bất quy tắc - Học Tiếng Anh online miễn phí ( https://hoctienganh.info › dong-tu-ba... ) . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: STTNguyên thểQuá khứQuá khứ phân từ1abideabode/abidedabode / abided2arisearosearisen3awakeawokeawokenView 357 more rows...

Xem Ngay


*

16. Động từ bất quy tắc trong tiếng anh là gì - StudyPhim ( https://www.studyphim.vn › dong-tu... )


Tác giả: www.studyphim.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 6165 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Động từ bất quy tắc trong tiếng anh là gì - StudyPhim ( https://www.studyphim.vn › dong-tu... ) . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi biết được các thể bất quy tắc của một số động từ, thì đối với các từ còn ... Quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) của những ......

Xem Ngay


17. Tell - Linh Vũ English ( https://linhvuenglish.edu.vn › tell )


Tác giả: linhvuenglish.edu.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 63434 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Tell - Linh Vũ English ( https://linhvuenglish.edu.vn › tell ) . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau đây là cách chia của động từ to Tell. Cách chia: tell. Trợ động từ: ... Quá khứ. I told; you told; he/she/it told; we told; you told; they told....

Xem Ngay


*

18. V2 và V3 của spell,tell là j? - Hoc24 ( https://hoc24.vn › cau-hoi › v2-va-v... )


Tác giả: hoc24.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 76914 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: V2 và V3 của spell,tell là j?

Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho dạng đúng của động từ ở dạng quá khứ (V2) và quá khứ phân từ (V3), ... các động từ bất quy tắc của 2 thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn là j ?...

Xem Ngay


19. Danh sách động từ bất quy tắc (tiếng Anh) - Wikipedia ( https://vi.wikipedia.org › wiki › Dan... )


Tác giả: vi.wikipedia.org

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 44725 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Danh sách động từ bất quy tắc (tiếng Anh) - Wikipedia ( https://vi.wikipedia.org › wiki › Dan... ) . Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyên thểQuá khứQuá khứ phân từNghĩaabideabode/ abidedabiden/ abodedtuân theo, chịu đựngarisearosenarisennổi dậy, nổi lênarisearosearisenphát sinhView 262 more rows...

Xem Ngay


Bình luận về bài viết

Minh Anh

Admin ơi, Mình muốn tìm hiểu về thì quá khứ của từ shoot, admin có thể viết bài về chủ đề đó được không ạ?

- - hôm nay - -

Admin

Chào bạn nha, Mình đã viết một bài viết về Top 19 thì quá khứ của từ shoot hay nhất 2022, bạn có thể đọc tại đây

- - hôm nay - -

Minh Anh

Thank you admin, Mình sẽ đọc ngay và luôn đây ạ, admin nhiệt tình quá

- - hôm nay - -

Quang Nguyễn

Mình có đọc một bài viết về thì quá khứ của từ pass hôm qua nhưng mình quên mất link bài viết. Admin biết link bài đó không ạ?

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app