Bản Mềm: Bài Tập Hình Học Nâng Cao Lớp 5 Có Lời Giải

Một số câu hỏi hình học cải thiện – Toán lớp 5

Bài 1: hình vuông vắn ABCD tất cả cạnh là 12cm. Bên trên đoạn BD lấy điểm E cùng F làm thế nào cho BE = EF = FD. Tính diện tích hình AECF

Bài 2: cho tam giác ABC, D là điểm chính giữa BC, E là điểm thiết yếu giữa AC, AD cùng BE cắt nhau ở I. Hãy so sánh diện tích nhị tam giác IAE với IBD.

Bạn đang xem: Bản mềm: bài tập hình học nâng cao lớp 5 có lời giải

Bài 3: cho tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm D làm sao để cho AD gấp đôi DB. Bên trên cạnh AC lấy điểm E thế nào cho AE gấp dôi EC. Nối B với E, C với D đoạn BE cắt CD ở G. đối chiếu diện tích tam giác GDB với diện tích tam giác GEC.

Bài 4: cho tam giác ABC bao gồm góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 60cm, EDAC là hình thang tất cả chiều cao là 10cm. (E trên cạnh BC, D ở trên cạnh AB) Hãy tính diện tích tam giác BED.

Bài 5: mang đến tam giác ABC gồm góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 30cm, cạnh BC = 50cm. Bên trên AC lấy điểm F, trên AB lấy điểm E làm sao để cho EFCB là hình thang gồm chiều cao là 12cm. Hãy tính diện tích hình tam giác AFE, diện tích hình thang FEBC.

Bài 6: đến tam giác ABC. Bên trên BC lấy D làm sao để cho BD gấp đôi DC. Nối A với D, lấy E là điểm bất kì bên trên AD, nối E với B với C. Hãy so sánh diện tích nhị tam giác BAE cùng CAE.

Bài 7: mang đến tam giác ABC đường cao AH. Bên trên AH lấy D sao để cho AD gấp đôi DH. Biết bh = 4cm, BC = 12cm. Hãy đối chiếu diện tích tam giác BCD với diện tích tam giác ABH.

Bài 8: cho tam giác ABC bao gồm diện tích là

*
, D là điểm chủ yếu giữa AB. Trên AC lấy điểm E làm sao cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED.

Bài 9: mang lại tam giác ABC, bao gồm BC = 60cm, đường cao AH = 30cm. Bên trên AB lấy điểm E và D sao để cho AE = ED = DB. Trên AC lấy điểm G cùng K làm sao để cho AG = GK = KC. Tính diện tích hình DEGK.

Xem thêm: Bài 8: Thực Hành Lắp Mạch Điện Hai Công Tắc Hai Cực Điều Khiển Hai Đèn

Bài 10: mang đến tam giác ABC, bên trên AB lấy điểm D, E làm sao để cho AD = DE = EB. Trên AC lấy điểm H, K làm sao cho AH = HK = KC. Trên BC lấy điểm M, N sao để cho BM = MN = NC. Tính diện tích hình DEMNKH, biết diện tích tam giác ABC là

*

Bài 11: mang đến tam giác MNP, F là điểm bao gồm giữa của NP, E là điểm chủ yếu giữa của MN. Nhì đoạn MF cùng PF cắt nhau tại I. Hãy tính diện tích tam giác IMN, biết diện tích tam giác

*

Bài 12: cho tam giác ABC, điểm M là điểm chủ yếu giữa cạnh AB. Trên cạnh AC lấy AN bằng

*
NC. Nhì đoạn BN và centimet cắt nhau tại K. Hãy tính diện tích tam giác AKC, biết diện tích tam giác KAB bằng
*

Bài 13: cho tam giác ABC, gồm AB = 6cm. Bên trên AC lấy điểm D làm thế nào cho AD gấp đôi DC. Bên trên BC lấy điểm E làm thế nào để cho

*
EC, kéo dãn dài DE cùng AB cắt nhau ở G. Tính BG.

Bài 14: mang lại tam giác ABC, điểm D nằm trên cạnh AC, điểm E nằm bên trên cạnh BC, làm sao cho AD = DC,

*
. Các đoạn thẳng AE và BD cắt nhau ở K.

a) BK gấp mấy lần KD?

b) Biết diện tích tam giác

*
. Tính diện tích hình DKEC.

Bài 15: Một thửa ruộng hình thang có diện tích là , đáy lớn hơn đáy nhỏ 13,5m. Hãy tính độ dài của mỗi đáy. Biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa rộng sẽ tăng thêm

*

Bài 16: Một hình thang tất cả chiều cao là 10m, hiệu nhì đáy là 22m. Kéo dãn dây nhỏ bằng dây lớn để hình đã đến thành hình chữ nhật có chiều nhiều năm bằng đáy lớn, chiều rộng bằng đường cao hình thang. Diện tích được mở rộng bằng

*
diện tích hình thang cũ. Phần mở rộng bao gồm diện tích là
*
. Hãy tính đáy lớn của hình thang ban đầu.

Bài 17: đến hình thang vuông ABCD, bao gồm đáy nhỏ AB = 40m, đáy lớn CD=60m, đường cao AD = 40m. Lấy E trên AD, G bên trên BC làm thế nào cho EG phân tách hình thang ABCD có tác dụng hai hình thang có đường cao AE là 30m cùng ED là 10m. Tính diện tích hình thang ABGE với EGCD.

Bài 18: cho hình thang ABCD có diện tích là

*
. Trên cạnh AD tất cả AM = AN = ND, trên cạnh BC gồm BP = PQ = QC. Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ.

Bài 19: đến hai mẫu bể hình hộp chữ nhật, gồm chiều cao là 2m. Bể thứ nhất có đáy là hình vuông, bể thứ hai bao gồm đáy là hình chữ nhật. Cạnh đáy của bể thứ nhất hơn chiều rộng đáy bể thứ hai là 1m với kém chiều dài 0,5m. Tính kích thước đáy mỗi bể. Biết rằng bể thứ nhất chứa được nhiều hơn bể thứ hai

*

Bài 20: Một bể kính hình hộp chữ nhật bao gồm diện tích đáy là

*
và bể đang chứa nước. Tính chiều cao mực nước, biết rằng nếu đến một lập phương bằng kim loại cạnh 10cm vào bể thì lập phương vừa ngập trong nước (đáy bên trên lập phương bằng mặt nước).

Cùng chuyên đề:

Các việc sử dụng tỉ số diện tích nhị tam giác – Toán lớp 5 >>

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay