E

Phần language focus ôn tập về kiểu cách phát âm "ed" và những thì cơ bản trong giờ Anh. Bài viết cung cấp phần nhiều ngữ pháp cần thiết cũng như lý giải giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

I. Từ vựng

wildlife (n): động vật hoang dã hoang dãphotograph = photo (n); bức ảnhprize< praiz>: giải thưởngrhino<"rainou> (n): nhỏ tê giácupstair<,ʌp"steəz> (adv): tại tầng trên-neighbour (n): người hàng xóm, tín đồ láng giềnggrateful <‘greiful> (adj): biết ơn

II. Cấu trúc cần lưu lại ý:

to complaintosbaboutsth (v): than phiềnto fail the exam: thi rớtto turn down: vặn nhỏCách phạt âm đuôi “ed” trong tiếng Anh

III. Giải đáp giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen & repeat (Nghe cùng nhắc lại):

/t/

/d/

/id/

Walked

Knocked

Jumed

Helped

missed

Explained

Phoned

Rained

Arrived

involved

Wanted

Arrested

Started

Mended

decided

Practise reading these sentences:

1. She woalked to lớn the window & looked outside.

Bạn đang xem: E

2. The driver stopped his oto at the crossing where a woman was knocked down. (người tài xế ngừng xe của anh ấy ấy lại nghỉ ngơi tại khu vực người phụ nữ bị hạ gục)

3. Jane phoned for an ambulance and the police, but they arrived late. (Jane đã call một cái xe cứu giúp thương và cảnh sát, tuy thế họ đã đi đến muộn)

4. The police arrested the thief yesterday. (Cảnh cạnh bên bắt giữ lại tên trộm ngày hôm qua)

5. He decided to lớn give up smoking. (anh ấy đưa ra quyết định bỏ thuốc lá)

2. Grammar:

Exercise 1:Complete the following conversations with the coưect khung of the verbs in the box.

(Hoàn thành đầy đủ đoạn hội thoại sau, sử dụng các động từ vào khung)

See drink write cook

1.A:______have_______ you_______seen_______ The Titanic yet?

B: Yes, I have. I_______saw_________ it last night. Why?

A: I_______will see_______ it next Friday.

2.A: Who_______drank________ all the soda?

B: Not me. I_______have not drunk_________ any soda at all since last week.

I______have drunk_______ water all week. It’s much healthier.

3.A: Susan_______has written________ a lot of books lately.

B:_____did________ she______write________ Wildest Dreams?

A: Yes, she did. She_________wrote_________ that one about five years aso.

Xem thêm: Cho Đường Thằng Cắt Trục Hoành Tại A, Trục Tung Tại B. Diện Tích Tam Giác Oab Là

4.A: You______have been cooking________ for hours. When are we eating dinner?

B: I’ve just finished. I _________have cooked___________ something special for you.

It’s called “Ants on a tree’’.

A: Gross!

B: Actually, I_______have cooked_________ it for you many times before. It’s just

meatballs with rice noodles.

Exercise 2: Circle the letter (A, B, c or D) lớn complete the passaae.

(Khoanh tròn vần âm A,B,C hoặc D để dứt đoạn văn:

Rosemary Dare is a wildlife photographer. She (1) _____C. Has been living_____ in Uganda for many years. She (2)____A. Has been photographing____ elephants for twenty years.She (3)___C. Has taken___ thousands of pictures since the 1980s. Last year, she (4)____A. Won____ an international prize for nature photography. She (5)____c. Has won____ many prizes over the years. Recently, Ms Dare (6)______A. Has become_____ interested in rhinos. She (7)_____ c. Has been tracking_____ them for the last few months. I am sure we (8)____ A. Will see____ some interesting photos soon.

Exercise 3: Complete the following letter with the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành đoạn thư sau bằng cách chia cồn từ vào ngoặc)

Dear Mr Jone,

I am writing this letter to lớn complain about the noise from Apartment 3C.I ( 1.move)…… moved ……. Into Apartment 2C on November 1. Since I (2.move)…… Moved ……in, my upstairs neighbours have their stereo loudly every night. I (3.ask) …… haved asked……them to lớn turn it down several time. But they (4.not stop) … have not stopped ….. The noise yet. I (5.study)…… study …. Every night. I (6.fail)…… will fail…..stops. I would be grateful if you (7.can talk) …… could talk ……to my neighbours & ask them to lớn turn down their stereo after 10.00 p.m.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay