Giải toán 7 bài 3

Giải bài bác 3: Nhân, chia số hữu tỉ - Sách VNEN toán thù 7 tập 1 trang 12. Phần bên dưới vẫn khuyên bảo vấn đáp cùng câu trả lời các câu hỏi vào bài học kinh nghiệm. Cách chế biến chi tiết, dễ nắm bắt, Hi vọng các em học sinh nắm xuất sắc kỹ năng bài học.


A. Hoạt động khởi động

Chọn những cặp số để sinh sản thành các tích tất cả hiệu quả là $frac73$: $frac72$; $frac-16$; $frac23$; $frac115$; $frac-67$.

Bạn đang xem: Giải toán 7 bài 3

Trả lời:

Cặp số có tích là $frac73$: $frac72$ và $frac23$.

B. Hoạt đụng hiện ra kiến thức

1. Điền vào ô trống các kết quả qua hoạt động vui chơi của bạn vật dụng “công dụng nhân” sau

*

Trả lời:

$frac218$.$frac57$ = $frac21.58.7$ = $frac3.58$ = $frac158$;

$frac-47$.$frac57$ = $frac(-4).57.7$ = $frac-2049$;

$frac195$.$frac57$ = $frac19.55.7$ $frac197$.

2. Tính

a) $frac49$.$frac-38$.$frac49$; b) $frac-25$.$frac711$ - $frac711$.$frac35$

Trả lời:

a) $frac49$.$frac-38$.$frac49$ = $frac4.(-3).99.8.4$ = $frac-38$;

b) $frac-25$.$frac711$ - $frac711$.$frac35$ = $frac711$. ($frac-25$ - $frac35$) = $frac711$.(-$frac55$) = $frac711$.(-1) = -$frac711$.


B. các bài luyện tập và gợi ý giải


C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 14 toán thù VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac54$.$frac-127$; b) $frac-43$:$frac139$; c) $frac-57$. $frac493$: $frac7-6$; d) (-$frac925$):6.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

a) ($frac-511$). $frac715$. ($frac11-5$). (-30); b) ($frac1112$ : $frac3316$). $frac35$; c) (-$frac59$). $frac311$ + (-$frac1318$). $frac311$.

Xem thêm: Power Factor Là Gì - Có Ý Nghĩa Như Thế Nào


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Chọn câu vấn đáp đúng

a) Kết quả phxay tính $frac74$:($frac23$ - $frac54$).$frac-14$ là

(A) $frac43$; (B) $frac34$; (C) $frac-34$; (D) $frac4-3$.

b) Giá trị của x vừa lòng đẳng thức -$frac23$.x = $frac45$ là

(A) $frac65$; (B) -$frac56$; (C) -$frac65$; (D) $frac56$.


=> Xem lí giải giải

Câu 4: Trang 14 toán thù VNEN 7 tập 1

Tính

a) $frac-715$.$frac58$.$frac15-7$.(-16); b) (-$frac12$).3$frac15$ + (-$frac12$).(-2$frac15$).


=> Xem gợi ý giải

D. E. Hoạt động áp dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 15 toán thù VNEN 7 tập 1

Tính cực hiếm của từng biểu thức A, B, C, D rồi bố trí hiệu quả tìm kiếm được theo đồ vật trường đoản cú tăng dần:

A = $frac54$.(5 - $frac43$).(-$frac111$); B = $frac34$:(-12).(-$frac23$);

C = $frac54$:(-15).(-$frac23$); D = (-3).($frac23$ - $frac54$):(-7).


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 15 toán thù VNEN 7 tập 1

Tìm x $in$ Q, biết rằng:

a) $frac1112$ - ($frac25$ + x) = $frac23$; b) $frac34$ + $frac14$ : x = $frac23$. 


=> Xem gợi ý giải

Câu 3: Trang 15 toán thù VNEN 7 tập 1

Điền số hữu tỉ phù hợp vào những ô trống trong hình tháp sau đây theo nguyên tắc sẽ chỉ ra

*


=> Xem gợi ý giải
Từ khóa tra cứu kiếm: giải bài xích 3: nhân, phân tách số hữu tỉ, nhân, chia số hữu tỉ trang 12 vnen toán 7, bài 3 sách vnen toán thù 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 chi tiết dễ dàng nắm bắt.

Bình luận


Giải bài tập mọi môn khác
Giải sgk lớp 7
Giải sgk toán 7 tập 1
Giải sgk toán 7 tập 2
Soạn vnạp năng lượng 7 tập 1
Soạn vnạp năng lượng 7 tập 2
Giải sgk sinch học tập 7
Giải sgk đồ dùng lí 7
Giải sgk địa lí 7
Giải sgk lịch sử dân tộc 7
Giải sgk GDCD 7

Giải sgk lớp 7 VNEN


Soạn vnạp năng lượng 7 tập 1 VNEN
Soạn vnạp năng lượng 7 tập 2 VNEN
Tân oán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Giải kỹ thuật thoải mái và tự nhiên 7
Giải kỹ thuật xã hội 7
Giải GDCD 7 VNEN
Giải technology 7 VNEN
Giải giờ anh 7 VNEN
Giải tin học tập 7 VNEN
Giải sgk lớp 7 kết nối học thức
Giải tân oán 7 liên kết tri thức
Giải toán thù 7 tập 1 liên kết tri thức
Giải toán 7 tập 2 kết nối tri thức
Soạn vnạp năng lượng 7 liên kết tri thức
Soạn vnạp năng lượng 7 tập 1 liên kết tri thức
Soạn vnạp năng lượng 7 tập 2 liên kết tri thức
Giải công nghệ tự nhiên 7 kết nối tri thức
Giải vật dụng lí 7 kết nối tri thức
Giải hóa học 7 kết nối tri thức
Giải sinch học 7 liên kết tri thức
Giải lịch sử và địa lí 7 kết nối tri thức
Giải lịch sử hào hùng 7 kết nối tri thức
Giải địa lí 7 liên kết tri thức
Giải vận động yêu cầu 7 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Giải âm nhạc 7 kết nối tri thức
Giải công dân 7 kết nối tri thức
Giải technology 7 kết nối tri thức
Giải tin học 7 liên kết tri thức
Giải giáo dục thể hóa học 7 liên kết tri thức
Giải sgk lớp 7 chân ttách trí tuệ sáng tạo
Soạn vnạp năng lượng 7 chân trời sáng sủa tạo
Soạn vnạp năng lượng 7 tập 1 chân ttách sáng tạo
Soạn văn uống 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 chân ttách sáng sủa tạo
Giải tân oán 7 tập 1 bàn chân ttránh sáng sủa tạo
Giải toán thù 7 tập 2 chân ttách sáng tạo
Giải kỹ thuật tự nhiên và thoải mái 7 chân ttránh sáng tạo
Giải đồ vật lí 7 chân ttránh sáng tạo
Giải hóa học 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải sinch học 7 chân ttránh sáng tạo
Giải lịch sử dân tộc và địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử dân tộc 7 chân ttách sáng sủa tạo
Giải địa lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải hoạt động thử dùng 7 chân ttách sáng tạo
Giải âm nhạc 7 chân ttách sáng tạo
Giải mĩ thuật 7 chân ttách sáng sủa tạo
Giải công dân 7 chân trời sáng tạo
Giải tin học 7 chân ttách sáng sủa tạo
Giải công nghệ 7 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục thể chất 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải sgk lớp 7 cánh diều
Giải tân oán 7 cánh diều
Giải toán 7 tập 1 cánh diều
Giải toán 7 tập 2 cánh diều
Soạn vnạp năng lượng 7 cánh diều
Soạn văn uống 7 tập 1 cánh diều
Soạn văn 7 tập 2 cánh diều
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 7 cánh diều
Giải đồ vật lí 7 cánh diều
Giải hóa học 7 cánh diều
Giải sinch học tập 7 cánh diều
Giải lịch sử và địa lí 7 cánh diều
Giải lịch sử dân tộc 7 cánh diều
Giải địa lí 7 cánh diều
Giải hoạt động những hiểu biết 7 cánh diều
Giải music 7 cánh diều
Giải mĩ thuật 7 cánh diều
Giải tin học 7 cánh diều
Giải công dân 7 cánh diều
Giải công nghệ 7 cánh diều
Giải giáo dục thể hóa học 7 cánh diều
Trắc nghiệm lớp 7
Trắc nghiệm toán thù 7
Trắc nghiệm ngữ vnạp năng lượng 7
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm giờ Anh 7
Trắc nghiệm sinc học 7
Trắc nghiệm đồ gia dụng lí 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm tin học tập 7

Tài liệu tham khảo lớp 7


Vnạp năng lượng chủng loại lớp 7
Tập phiên bản thiết bị địa lí 7
Đề ôn tập Địa Lí 7
Đề ôn tập Lịch sử 7
Đề ôn thi Toán thù 7
Chuim đề toán 7
Chuyên ổn đề Địa Lý 7
những bài tập PTNL toán 7
những bài tập PTNL ngữ văn 7
Giáo án lớp 7
Giáo án ngữ vnạp năng lượng 7
Giáo án lịch sử dân tộc 7
Giáo án toán thù 7
Giáo án GDCD 7
Giáo án địa lý 7
Giáo án sinh 7
Giáo án giờ Anh 7
Giáo án đồ gia dụng lý 7
Giáo án technology 7
Giáo án tin học 7
Giáo án âm nhạc 7
Giáo án Mỹ Thuật 7
Giáo án thể dục thể thao 7
Giáo án VNEN khoa học tự nhiên 7
*

Kết nối:
Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay