Giải Sách Bài Tập Toán 9

Giải SBT Toán 9 trang 16, 17, 18 Tập 1: bài 7: đổi khác đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc nhị (Tiếp theo), cung cấp các em học viên củng cố kỹ năng và kiến thức và đọc rõ phương pháp giải các dạng bài bác tập trong sách bài bác tập.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 9


Giải bài bác tập Sách bài xích tập Toán 9 bài 7: biến hóa đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc nhị (Tiếp theo) được shop chúng tôi sưu tầm với đăng tải. Đây là lời giải kèm phương thức giải hay những bài tập trong lịch trình sách bài xích tập Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích giành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và so sánh đáp án thiết yếu xác, sẵn sàng tốt cho bài toán tiếp thu, giảng dạy bài học mới đạt hiệu quả.

Giải bài bác tập SBT Toán lớp 9 bài 7: biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc nhì (Tiếp theo)

Bài 68 trang 16 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Khử mẫu của từng biểu thức lấy căn và rút gọn (nếu được):

Lời giải:

Bài 69 trang 16 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Trục căn thức ở chủng loại và rút gọn gàng (nếu được):

Lời giải:

Bài 70 trang 16 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn những biểu thức:

Lời giải:

Bài 71 trang 16 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Chứng minh đẳng thức:

Lời giải:

Bài 72 trang 17 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Xác định giá trị biểu thức sau theo cách thích hợp:

Lời giải:

Bài 73 trang 17 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

So sánh (không cần sử dụng bảng số hay máy tính xách tay bỏ túi):

Lời giải:

Bài 74 trang 17 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn:

Lời giải:

Bài 75 trang 17 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn các biểu thức:

Lời giải:

Bài 76 trang 17 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Trục căn thức ở mẫu:

Lời giải:

Bài 77 trang 17 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm x, biết:

Lời giải:

Bài 78 trang 17 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm tập hợp những giá trị x thỏa mãn điều kiện sau và màn biểu diễn tập hợp kia trên trục số:

Lời giải:

a. Điều kiện: x - 2 ≥ 0 ⇔ x ≥ 2

Ta có: √(x - 2) ≥ √3 ⇔ x - 2 ≥ 3 ⇔ x ≥ 5

Giá trị x ≥ 5 vừa lòng điều kiện.

b.

Xem thêm: Tổng Quan Về Fsmo Là Gì ? (Flexible Single Master Operations)

Điều kiện: 3 - 2x ≥ 0 ⇔ 3 ≥ 2x ⇔ x ≤ 1,5

Ta có: √(3 - 2x) ≤ √5 ⇔ 3 - 2x ≤ 5 ⇔ -2x ≤ 2 ⇔ x ≥ -1

Kết hợp với điều khiếu nại ta có: -1 ≤ x ≤ 1,5

Bài 79 trang 17 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Cho những số x cùng y gồm dạng: x = a1√2 + b1 và y = a2√2 + b2, trong các số đó a1, a2, b1, b2 là các số hữu tỉ. Bệnh minh:

a. X + y và x.y cũng đều có dạng a√2 + b với a với b là những số hữu tỉ

b. X/y cùng với y ≠ 0 cũng có dạng a√2 + b với a với b là các số hữu tỉ.

Lời giải:

a. Ta có: x + y = (a1√2 + b1) + (a2√2 + b2) = (a1 + a2)√2 + (b1 + b2)

Vì a1, a2, b1, b2 là những số hữu tỉ yêu cầu a1 + a2, b1 + b2 cũng là số hữu tỉ.

Lại có: xy = (a1√2 + b1)(a2√2 + b2) = 2a1a2 + a1b2√2 + a2b1√2 + b1b2

= (a1b2 + a2b1)√2 + (2a1a2 + b1b2)

Vì a1, a2, b1, b2 là các số hữu tỉ phải a1b2 + a2b1, a1a2 + b1b2 cũng là những số hữu tỉ.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay