Giải bài tập toán lớp 2 chân trời sáng tạo

Xem tờ kế hoạch tháng 2 sau. Điền số hoặc chữ phù hợp vào vị trí chấm. Coi tờ kế hoạch tháng 3 sau: a) Viết tiếp những ngày còn thiếu vào tờ lịch. B) Số? Nam thâm nhập câu lạc bộ lượn lờ bơi lội vào thứ bốn và sản phẩm Bảy, thâm nhập câu lạc bộ mĩ thuật vào trang bị Năm với thứ Bảy. đồ vật Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày trước tiên Nam học cả nhị môn. Tiếp theo vào thời điểm tháng 3, Nam đang học cả nhì môn vào các ngày 12. Nếu như tháng trước là mon Tư, thì hiện giờ là mon ................, hai tháng nữa là mon .........

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 2 chân trời sáng tạo


Câu 1 trang 115

Câu hỏi:

Xem tờ định kỳ tháng 2 sau. Điền số hoặc chữ phù hợp vào khu vực chấm.

- mon 2 này có ...... Ngày.

- Ngày 3 tháng 2 là máy ........

- mon 2 gồm ...... Ngày chủ nhật.

- Ngày sau cùng của tháng 2 là vật dụng ........ Ngày ........

- vật dụng Năm tuần này là ngày 10. Thứ Năm tuần sau là ngày ........

*

Lời giải:

- mon 2 này có 28 ngày.

- Ngày 3 mon 2 là thứ Năm.

- tháng 2 có 4 ngày nhà nhật.

- Ngày sau cuối của tháng 2 là thứ Hai ngày 28

- máy Năm tuần này là ngày 10. Lắp thêm Năm tuần sau là ngày 17.

Câu 2 trang 115

Câu hỏi:

Xem tờ kế hoạch tháng 3 sau:

a) Viết tiếp những ngày không đủ vào tờ lịch.

b) Số?

- tháng 3 có ..... Ngày.

- nhà nhật tuần này là ngày đôi mươi tháng 3.

Chủ nhật tuần trước đó là ngày ..... Tháng 3.

Xem thêm: Tải Về 3C - Game Bai 3C

Chủ nhật tuần sau là ngày ..... Mon 3.

c) Ngày Quốc tế thanh nữ 8 mon 3 năm nay là trang bị ..........

Còn đúng một tuần nữa là đến ngày 8 mon 3, hôm nay là thứ ...........ngày .......... Mon 3.

*

Lời giải:

a)

*

b)

- mon 3 có 31 ngày.

- công ty nhật tuần này là ngày 20 tháng 3.

Chủ nhật tuần trước là ngày 13 tháng 3.

Chủ nhật tuần sau là ngày 27 tháng 3.

c) Ngày Quốc tế thiếu phụ 8 mon 3 năm nay là thứ Ba.

Còn đúng một tuần nữa là mang đến ngày 8 tháng 3, từ bây giờ là thứ Ba ngày tháng 3.

Câu 3 trang 116

Câu hỏi:

Nam tham gia câu lạc bộ bơi lội vào thứ tư và trang bị Bảy, gia nhập câu lạc cỗ mĩ thuật vào vật dụng Năm cùng thứ Bảy. Thiết bị Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên Nam học tập cả hai môn. Tiếp theo trong thời điểm tháng 3, Nam vẫn học cả nhì môn vào những ngày 12; ................................................................

Lời giải:

Nam tham gia câu lạc bộ bơi lội vào thứ tư và sản phẩm Bảy, gia nhập câu lạc bộ mĩ thuật vào trang bị Năm cùng thứ Bảy. đồ vật Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày thứ nhất Nam học tập cả nhị môn. Tiếp theo trong thời điểm tháng 3, Nam đã học cả hai môn vào những ngày 12; 19; 26.

Câu 4 trang 116

Câu hỏi:

Nếu tháng trước là mon Tư, thì hiện nay là mon ................, nhị tháng nữa là tháng .........

Nếu mon sau là mon Mười hai, thì bây chừ là mon ............, tía tháng trước là tháng .............

Lời giải:

Nếu tháng trước là tháng Tư, thì hiện nay là tháng Năm, hai tháng nữa là tháng Bảy.

Nếu mon sau là mon Mười hai, thì hiện nay là tháng Mười một, tía tháng trước là tháng Tám.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay