Giải Bài Tập Toán 7 Sbt

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Với lời giải SBT Toán 7 trang 18 Tập 1 cụ thể trong bài xích 4: sản phẩm tự tiến hành các phép tính. Quy tắc chuyển vếsách Kết nối trí thức giúp học sinh tiện lợi xem với so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập vào SBT Toán 7. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT Toán lớp 7 bài bác 4: trang bị tự triển khai các phép tính. Quy tắc đưa vế

Bài 1.28 trang 19 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1:Tìm x, biết:

a) –x +74=65−34

b) 1 – 2x =98+75:25.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 7 sbt

Lời giải:

a) –x +74=65−34

-x +74=2420−1520

-x +74=920

-x =920−74

-x =920−3520

-x =−2620=−1310

x =1310

Vậy x =1310.

b) 1 – 2x =98+75:25

1 – 2x =98+75.52

1 – 2x =98+72

1 – 2x =98+288

1 – 2x =378

2x = 1 –378

2x =88−378

2x =−298

x =−298: 2

x =−2916

Vậy x =−2916

Bài 1.29 trang 19 sách bài xích tập Toán lớp 7 Tập 1:Tính:

A=181−3162.8117+3534:951+7102.1025+2017

Lời giải:

*

Bài 1.30 trang 19 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1:Tìm x, biết:

a) (0,5)2+ 2x = (0,7)2

b)13+15−17=17−13.

Xem thêm: Tao Bao Bieu Voi Crystal Report Là Gì, Cách Dùng Crystal Report Trong Asp

Lời giải:

a) (0,5)2+ 2x = (0,7)2

0,25 + 2x = 0,49

2x = 0,49 – 0,25

2x = 0,24

x = 0,24 : 2

x = 0,12

Vậy x = 0,12.

b) x –13+15−17=17−13

x−13−15+17=17−13

x =17−13+13+15−17

x =17−17+13−13+15

x = 0 + 0 +15

x =15

Vậy x =15.

Bài 1.31 trang 19 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1:Hãy viết một đẳng thức để thể hiện tính trạng khi cân thăng bằng rồi tính khối lượng của quả quả bí đỏ (H.14)

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay