Giải bài tập hóa 9

• bài 1: đặc điểm hóa học của oxit. Khái quát về sự phân một số loại oxit • bài bác 2: một trong những Oxit quan trọng đặc biệt - A. Can xi Oxit • bài 2: một vài oxit đặc biệt - B. Lưu hoàng đioxit • bài xích 3: đặc thù hóa học tập của axit • bài bác 4: một số trong những axit quan trọng đặc biệt • bài xích 5: Luyện tập: đặc thù hóa học của oxit cùng axit • bài xích 6: Thực hành: đặc thù hóa học tập của oxit với axit • bài 7: tính chất hóa học của bazơ • bài 8: một vài bazơ đặc biệt - A.Natri Hidroxit • bài bác 8: một vài bazơ đặc biệt quan trọng - B. Can xi Hidroxit - Thang PH • bài xích 9: tính chất hóa học tập của muối hạt • bài xích 10: một trong những muối đặc biệt quan trọng • bài xích 11: Phân bón chất hóa học • bài xích 12: quan hệ giữa những loại hợp chất vô cơ • bài bác 13: rèn luyện chương 1: các loại hợp hóa học vô cơ • bài 14: Thực hành: đặc thù hóa học của bazơ cùng muối

Chương 2: Kim loại


Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9

• bài 15 : đặc thù vật lý của kim loại • bài 16 : đặc điểm hóa học tập của kim loại • bài xích 17 : Dãy vận động hóa học tập của kim loại • bài xích 18: Nhôm • bài 19: sắt • bài 20: hợp kim sắt: Gang,thép • bài xích 21: Sự nạp năng lượng mòn kim loại và bảo đảm an toàn kim loại không xẩy ra ăn mòn • bài 22: luyện tập chương 2: sắt kẽm kim loại • bài bác 23: thực hành thực tế : đặc điểm hóa học tập của nhôm và sắt • bài bác 24: Ôn tập học kỳ 1

Chương 3: Phi kim. Qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học


• bài 25: đặc thù của phi kim • bài bác 26: Clo • bài xích 27: Cacbon • bài bác 28: những oxit của cacbon • bài 29: Axit cacbonic cùng muối cacbonat • bài xích 30: Silic. Công nghiệp silicat • bài 31: qua quýt về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học • bài 32: luyện tập chương 3: Phi kim - sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố chất hóa học • bài 33: Thực hành: đặc thù hóa học của phi kim với hợp chất của bọn chúng

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu


Xem thêm: Cần Gấp Người Giúp Việc Nhà Theo Giờ Tại Quận Bình Tân, Dịch Vụ Giúp Việc Nhà Theo Giờ Tại Quận Bình Tân

• bài bác 34: có mang về hợp chất hữu cơ với hóa học tập hữu cơ • bài 35: kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ • bài 36: Metan • bài xích 37: Etilen • bài xích 38: Axetilen • bài bác 39: Benzen • bài bác 40: Dầu mỏ cùng khí thiên nhiên • bài xích 41: nguyên nhiên liệu • bài xích 42: rèn luyện chương 4: Hiđrocacbon. Nguyên nhiên liệu • bài xích 43: Thực hành: tính chất của Hiđrocacbon

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime


• bài bác 44: Rượu etylic • bài xích 45: Axit axetic • bài bác 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic • bài xích 47: Chất bự • bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất phệ • bài xích 49: Thực hành: đặc thù của rượu cùng axit • bài 50: Glucozơ • bài bác 51: Saccarozơ • bài xích 52: Tinh bột với xenlulozơ • bài xích 53: Protein • bài xích 54: Polime • bài 55: Thực hành: đặc điểm của gluxit • bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1: Hóa vô cơ • bài xích 56: Ôn tập cuối năm - Phần 2: Hóa hữu cơ
Mục lục Giải bài tập SGK chất hóa học 9 theo chương •Chương 1: các loại hợp hóa học vô cơ •Chương 2: kim loại •Chương 3: Phi kim. Qua loa về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học •Chương 4: Hiđrocacbon. Xăng •Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay