DOWNLOAD KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Đây là phiên bản Kinch Địa Tạng được dịch do một bậc Chân tu, giới hạnh cực tinch nghiêm: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. cũng có thể xác định rằng đó là bản chuẩn chỉnh chỉnh nhất trên VN. Phật tử nội địa từ bỏ trước đến thời điểm này tụng bản khiếp này được cảm ứng tương đối nhiều, xin được trình làng cùng độc giả. Có chút ít công đức như thế nào, xin nguyện hồi hướng đến Pháp giới bọn chúng sinch thuộc vãng sinc Tây Phương thơm Tịnh Độ!

Bộ Kinh Địa Tạng này trọn bộ 3 cuốn, Tuệ Tâm chia thành 10 trang nhằm dễ dãi cho những người tụng hiểu. Trước Lúc tụng gọi, chúng ta nhất thiết phải hiểu qua bài bác này một lượt rồi hẵng tụng: Cách Tụng Kinch Tại Nhà. Người tụng ráng bố trí thời gian để tụng trọn cỗ là rất tốt. Nếu tụng nửa chừng mà gồm câu hỏi bận thì cầm tụng hết trang. Lúc nào bao gồm thời hạn lại tụng tiếp.

Bạn đang xem: Download kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện

Chỉ buộc phải trước khi tụng tiếp nhớ gọi bài bác kệ Knhị Kinc là được. khi bạn tụng đủ 10 trang là hết một Bộ, cũng hotline là tụng một vươn lên là khiếp Địa Tạng.

Kinc Địa Tạng Bổn định Nguyện

Kinh Địa Tạng Bổn định Nguyện

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Bài tựa Địa Tạng Bồ Tát

Chí Tâm Quy Mạng Lễ:

U Minch Giáo Chủ Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.

Lạy đức tự bi đại Giáo chủ!

“Ðịa” là dày Chắn chắn, “Tạng” cất đầy đủ.

Cõi nước phương thơm Nam nổi mây thơm.

Rưới hương thơm, rưới hoa, hoa vần vũ.

Mây xinch, mưa báu số không thể tưởng tượng.

Lành tốt, chỉnh tề cảnh khác thường.

Người, ttách bạch Phật: Nhơn gì thế?

Phật rằng: Ðịa Tạng mang lại Thiên đường!

Chư Phật tía đời đồng khen thích hợp.

Mười phương Bồ tát phổ biến tin yêu.

Nay con sẵn tất cả thiện nhơn dulặng.

Ngợi khen Ðịa Tạng đức vô lượng:

Lòng từ vì chứa hạnh lành.

Trải bao số kiếp độ sinh khỏi nàn.

Trong tay đã sẵn gậy quà.

Dộng tan cửa ngục tù cứu vớt toàn chúng sinch.

Tay gắng châu sáng tròn vành.

Hào quang đãng soi khắp tía nlẩn thẩn Ðại Thiên.

Diêm Vương trước điện chẳng hiền lành.

Ðài cao nghiệp chình họa soi tức thời tội căn.

Ðịa Tạng Bồ tát thượng nhơn.

Chứng minc công đức của dân Diêm Phù!

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát. ( 3 lần)

Bài tán nguyện hương

Nguyện mây hương thơm mầu này.

Khắp cùng mười phương cõi.

Cúng nhường tất cả Phật.

Tôn pháp, những Bồ tát.

Vô biên bọn chúng Tkhô nóng văn uống.

Và cả thảy Thánh Hiền.

Duim khởi đài sáng chói.

Trùm mang lại vô biên cõi.

Xông mọi các bọn chúng sinc.

Ðều vạc Bồ đề vai trung phong.

Xa lìa gần như nghiệp vọng.

Trọn nên đạo vô thượng.

Nam tế bào Hương cúng nhường Bồ tát Ma ha tát. (3 Lần)

Bài văn phạt nguyện

Lạy đấng Tam giới Tôn.

Quy mạng mười phương thơm Phật.

Nay nhỏ phát nguyện rộng lớn.

Thọ trì kinh Ðịa Tạng.

Trên đền rồng tư ơn nặng trĩu.

Dưới cứu vãn khổ tam đồ gia dụng.

Nếu gồm kẻ thấy nghe.

Ðều vạc nhân tình đề chổ chính giữa.

Hết một báo thân này.

Sanh qua cõi Cực Lạc.

Nam mô Bổn định Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Bài kệ khai kinh

 Pháp vi diệu siêu sâu vô lượng.

Trăm ngàn muôn ức kiếp khó chạm chán.

Nay bé thấy nghe được tbọn họ trì.

Nguyện phát âm nghĩa crộng thật của Phật.

Nam tế bào U Minch giáo nhà hoằng nguyện độ sanh:

Ðịa ngục vị ko, thệ bất thành Phật.

Xem thêm: Cho 6 Lít Hỗn Hợp Co2 Và N2, Bạn Nào Chỉ Nhanh Mình Bài Này Với

Chúng sinc độ tận, pmùi hương bệnh Bồ đề.

Ðại Bi, Ðại Nguyện, Ðại Thánh, Ðại Từ, Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ tát Ma ha tát.(03 lần)

 Kinc Địa Tạng Bồ tát Bổn định Nguyện 

(Quyển Thượng)

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thần thông bên trên cung ttách Đao Lợi – Phđộ ẩm sản phẩm nhấtKinc Địa Tạng Bổn Nguyện: 1. Phật Hiện Thần Thông

Ta nghe như thế này: Một thulàm việc nọ, trên cung Ttách Ðao Lợi, Ðức Phật vị Thánh Mẫu mà lại tmáu pháp:

Lúc đó, bất khả tngày tiết bất khả ttiết toàn bộ chư Phật với đại Bồ tát trong vô lượng thế giới làm việc mười phương thơm phần đông cho hội họp. Rồi đồng sử dụng nhiều rằng:

Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn có thể ở vào đời ác ngũ trược nhưng mà hiện nay sức “đại trí huệ thần thông quan trọng suy nghĩ bàn”, nhằm điều phục bọn chúng sinc cang cường tạo nên bọn chúng nó rõ “pháp khổ pháp vui”. Khen chấm dứt, chỏng Phật đều sai thị trả kính thăm đức Thế Tôn.

Bấy giờ đồng hồ, đức Nlỗi Lai mỉm cười cợt pngóng ra trăm nghìn vừng mây sáng oắt to. Nhỏng là: Vừng mây sáng tinh ranh rất đầy đủ, vừng mây sáng tinh quái đại trường đoản cú bi. Vừng mây sáng ranh mãnh đại trí huệ, vừng mây sáng rạng rỡ đại Bát nhã. Vừng mây sáng ranh con đại tam muội, vừng mây sáng ranh mãnh đại kiết tường. Vừng mây sáng sủa rỡ đại phước đức, vừng mây sáng sủa rỡ đại công đức. Vừng mây sáng ranh đại quy y, vừng mây sáng nhóc đại tán thán… Ðức Phật pđợi ra bất khả ttiết vừng mây sáng ranh con như thế rồi lại vạc ra các vật dụng giờ đồng hồ kỳ diệu.

Nlỗi là: Tiếng Bố thí độ, giờ đồng hồ Trì giới độ, giờ Nhẫn nhục độ, giờ đồng hồ Tinch tấn độ. Tiếng Thiền khô định độ, giờ Bát nhã độ, giờ Từ bi, tiếng Hỷ xả, tiếng Giải bay, giờ Vô lậu. Tiếng Trí huệ, giờ đồng hồ Sư tử hống, tiếng Ðại Sư tử hống, tiếng Mây sấm, giờ đồng hồ Mây sấm lớn.

Kinch Địa Tạng Bổn định Nguyện: 2. Ttách, Rồng… Hội Họp.

lúc đức Phật vạc ra bất khả ttiết bất khả tngày tiết giờ đồng hồ huyền ảo như vậy kết thúc. Thời gồm vô lượng ức hàng Ttránh, Rồng, Quỷ, Thần nghỉ ngơi vào cõi Ta bà và cõi nước phương khác cũng đến họp hành vị trí cung Ttránh Ðao Lợi.

Nlỗi là: Ttránh Tứ Thiên Vương, trời Ðao Lợi, ttránh Tu diệm Ma, trời Ðâu Suất Ðà. Trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Prúc, ttránh Ðại Phạm. Ttránh Tgọi Quang, trời Vô Lượng Quang, ttránh Quang Âm, ttránh Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh. Ttránh Biến Tịnh, ttách Phước Sanh, ttách Phước Ái, ttách Quảng Quả, ttách Nghiêm Sức. Ttránh Vô Lượng Nghiêm Sức, ttránh Nghiêm Sức Quả Thiệt, ttránh Vô Tưởng, ttách Vô Pthánh thiện, ttách Vô Nhiệt. Ttránh Thiện Kiến, ttránh Thiện nay Hiện, ttránh Sắc Cứu Cánh, ttách Ma Hê Thủ La. Cho đến ttách Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xđọng. Tất cả Thiên chúng, Long chúng, thuộc những bọn chúng Quỷ, Thần những mang lại họp hành.

*

Lại gồm có vị Thần ở cõi Ta bà thuộc cõi nước pmùi hương khác như: Thần đại dương, Thần sông. Thần rạch, Thần cây, Thần núi, Thần khu đất, Thần sông chằm, Thần lúa mạ. Thần nhà ngày, Thần công ty tối, Thần lỗi ko, Thần trên trời, Thần công ty ăn uống, Thần cây cỏ… Các vị thần như thế hồ hết mang đến họp hành.

Lại có những Ðại Quỷ Vương sống cõi Ta bà thuộc cõi nước phương không giống, như: Ác Mục Quỷ Vương, Ðạm Huyết Quỷ Vương, Ðạm Tinh Khí Quỷ Vương. Ðạm Thai Noãn Quỷ Vương, Hành Bịnh Quỷ Vương, Nức hiếp Ðộc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương. Phước Lợi Quỷ Vương, Ðại Ái Kính Quỷ Vương… Các Quỷ Vương như vậy hầu hết cho họp hành.

Kinc Địa Tạng Bổn định Nguyện: 3. Ðức Phật Phát Khởi.

Bấy tiếng đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi Pháp Vương tử đại Bồ tát rằng: “Ông coi coi toàn bộ chư Phật, Bồ tát cùng Ttránh, Rồng, Quỷ, Thần kia. Ở vào nhân loại này cùng trái đất khác, sinh sống vào quốc độ này thuộc quốc độ không giống. Nay đều cho họp hành tại cung Trời Ðao Lợi như thế, ông tất cả biết số từng nào chăng?”.

Ngài Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! nếu dùng thần lực của bé nhằm tính đếm trong ngàn kiếp cũng chần chừ là số bao nhiêu!”

*

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Ðến Ta cần sử dụng Phật nhãn coi hãy còn ko đếm xiết! Số Thánh, phàm này đầy đủ của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát tự thunghỉ ngơi kiếp lâu xa tới nay, hoặc đang độ, đương độ, không độ. Hoặc đã thành tích, đương thành công, chưa thành tựu”.

Ngài Văn uống Thù Sư Lợi bạch đức Phật rằng: “Từ thuở lâu xa về trước nhỏ sẽ tu cnạp năng lượng lành chứng đặng trí vô ngại ngùng, nghe lời đức Phật nói kia thời tin nhận tức tốc. Còn sản phẩm tiểu trái Thanh khô vnạp năng lượng, Ttránh, Rồng tám bộ chúng với đông đảo chúng sinc vào đời sau. Dầu nghe lời trung thực của Nhỏng Lai, mà lại chắc chắn rằng sinh lòng nghi vấn, dầu cho có lạy vâng đi nữa cũng chưa đỡ bệnh bỏ báng. Cúi ý muốn đức Thế Tôn phân tích nhơn địa của Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát: Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì cơ mà thành tích được sự bắt buộc nghĩ bàn nhỏng thế?”

*

Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Ví nhỏng từng nào cỏ, cây, lùm, rừng, lúa, mnai lưng, tre, vệ sinh, đá, núi, bụi bặm bụi bờ vào cõi tam thiên đại thiên. Cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ đọng số cát trong những sông Hằng, một hột cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ đọng một hột lớp bụi nhỏ dại làm một kiếp, rồi từng nào số bụi bé dại đựng vào một kiếp đều mang có tác dụng kiếp cả. Từ thời điểm Ngài Ðịa Tạng Bồ tát triệu chứng trái vị thập địa Bồ tát tới lúc này ngàn lần lâu dài hơn số kiếp tỉ dụ sống trên. Huống là đa số thusống Ngài Ðịa Tạng Bồ tát còn nghỉ ngơi bực Thanh khô văn cùng Bích Chi Phật!

Này Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Oai thần thệ nguyện của Bồ tát kia bắt buộc nghĩ về bàn đến được. Về đời sau, trường hợp bao gồm trang thiện tại phái mạnh, người thiện tại người vợ nào nghe danh tự của Ðịa Tạng Bồ tát. Hoặc đánh giá cao, hoặc ngắm nhìn vái lạy, hoặc xưng thương hiệu, hoặc cúng nhịn nhường. Nhẫn mang lại vẽ, khắc, đắp, đánh biểu tượng của Ðịa Tạng Bồ tát. Thời tín đồ đó sẽ tiến hành một trăm lần sinh lên cõi ttách Ðao Lợi, dài lâu không có gì bị sa đọa vào chốn ác đạo.

Kinh Địa Tạng Bổn định Nguyện: 4. Trưởng giả Tử Phát Nguyện.

Này Văn Thù Sư Lợi! Trải qua bất khả tngày tiết bất khả ttiết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát làm cho một vị Trưởng đưa tử. Lúc đó, trong đời có đức Phật hiệu là: Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Nhỏng Lai. Trưởng giả tử thấy đức Phật tướng mạo xuất sắc đẹp nhất nghìn phước chỉnh tề, new bạch hỏi đức Phật tu hạnh nguyện gì cơ mà đặng tốt đẹp nhất nlỗi thế?

Lúc ấy, đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo Trưởng trả tử rằng: “Muốn nắn bệnh được thân tướng tá xuất sắc đẹp mắt này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ bay toàn bộ bọn chúng sinh bị khốn khổ”.

Này Vnạp năng lượng Thù Sư Lợi! Trưởng trả tử nghe xong xuôi ngay thức thì phạt nguyện rằng: “Từ nay mang đến tột số bắt buộc kể xiết sinh sống đời sau, tôi vị hầu hết bọn chúng sinch tội khổ vào sáu đường nhưng giảng bày nhiều phương tiện đi lại tạo cho bọn chúng này được giải bay không còn cả, rồi từ bỏ thân tôi mới hội chứng thành Phật Ðạo”.

Bởi nghỉ ngơi trước đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng kia. Nên đến hiện nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp, nhưng mà Ngài vẫn còn khiến cho vị Bồ tát!

Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện: 5. Bà La Môn Nữ Cứu Mẹ.

Lại thunghỉ ngơi bất khả tứ nghị vô số kiếp về trước, thời điểm kia bao gồm đức Phật hiệu là: Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nlỗi Lai. Ðức Phật ấy thọ cho tứ trăm ngàn muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng pháp, gồm một người con gái dòng Bà La Môn. Người này những đời cất phước sâu dày, phần đa bạn hồ hết kính nể, khi đi đứng, cơ hội nằm ngồi, clỗi Thiên thường theo hộ vệ. Bà bà mẹ của tín đồ mê tín dị đoan tà đạo, thường khinh lúc ngôi Tam Bảo.

Thulàm việc ấy, dù rằng Thánh Nữ đem các lời phương tiện đi lại khulặng nhủ mẹ bạn, hầu tạo cho bà bầu bạn sinh chánh kiến, tuy thế nhưng mà bà bầu bạn không tin hẳn. Chẳng bao thọ bà ấy bị tiêu diệt thần hồn sa đọa vào Vô Gián địa ngục.

Lúc đó, Thánh Nữ hiểu được fan bà mẹ lúc còn sinh sống hoài nghi nhơn quả, liệu có thể đề xuất theo nghiệp quấy nhưng sinh vào con đường ác. Thánh Nữ bèn bán nhà, đất, tìm những hương thơm hoa thuộc đầy đủ thiết bị lễ cúng, rồi mang cúng nhường nhịn tại những chùa tháp thờ đức Phật Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương. Trong một ngôi ca tòng kia thấy biểu tượng của đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương đắp vẽ oai phong dung đủ biện pháp uy nghiêm.

*

Thánh Nữ chiêm bái tượng của đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, từ nghĩ thì thầm rằng: “Ðức Phật là đấng Ðại Giác đủ tất cả trí huệ. Nếu đức Phật còn trụ ở đời, thì khi người mẹ tôi tắt hơi, tôi cho bạch hỏi Phật, kiên cố vậy nào thì cũng rõ người mẹ tôi sanh vào chốn nào”.

Nghĩ đến đó, Thánh Nữ bi ai tủi rơi lệ chăm chú ý tượng Nhỏng Lai nhưng mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe bên trên lỗi không tồn tại giờ đồng hồ bảo rằng: “Thánh Nữ đương khóc cơ, thôi đừng có bi thiết thừa lắm! Nay ta đã bảo mang lại ngươi biết chỗ của bà mẹ ngươi”.

Thánh Nữ chắp tay hướng lên lỗi ko cơ mà vái rằng: “Ðức thần làm sao này mà giải giảm lòng sầu lo của tôi nlỗi thế? Từ khi người mẹ tôi mất tới lúc này, tôi thương thơm lưu giữ ngày đêm. Không biết đâu nhằm hỏi đến rõ mẹ tôi thác sinh vào chốn nào?”

Trên hỏng không lại sở hữu giờ đồng hồ bảo Thánh Nữ rằng: “Ta là đức Phật thừa khứ Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nlỗi Lai mà lại ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi tmùi hương lưu giữ chị em trội hơn hay tình của bọn chúng sinc, bắt buộc ta mang đến chỉ bảo”.

*

Thánh Nữ nghe nói chấm dứt ngay tắp lự bửa bất tỉnh xuống, thuộc hạ bản thân mẩy các bị tổn định thương. Những fan đứng mặt nhanh nhẹn đỡ dậy, một lúc sau Thánh Nữ new tỉnh giấc lại rồi bạch thuộc trên hỏng không rằng: “Cúi xin đức Phật xót thương bảo tức thì đến rõ địa điểm thác sanh của bà bầu bé, ni thân trọng điểm của bé sắp đến bị tiêu diệt mất!”.

Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai bảo Thánh Nữ rằng: “Cúng dường ngừng, ngươi nhanh nhanh trở về nhà. Rồi ngồi ngay thật nghĩ tưởng danh hiệu của Ta, thời ngươi đã biết chỗ thác sanh của người mẹ ngươi”.

Lễ Phật xong, Thánh Nữ tức thời trở về nhà. Vì tmùi hương ghi nhớ bà mẹ, đề xuất Thánh Nữ ngồi ngay thẳng niệm thương hiệu của Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai trải xuyên suốt một ngày một tối. Bỗng thấy thân bản thân mang đến một bờ hải dương cơ. Nước trong biển cả kia sôi sùng sục, có khá nhiều thú dữ thân thể toàn bằng Fe cất cánh dancing xung quanh hải dương, chạy rảo bên đây, xua đuổi vị trí kia.

Thấy đều trai cùng gái số nhiều tới nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi nghỉ ngơi trong hải dương, bị các thú dữ giành nhau ăn giết thịt.

*

Lại thấy quỷ Dạ Xoa hình thù phần đông lạ lùng: Hoặc các tay, các đôi mắt, nhiều chân, các đầu…Răng nanh chĩa ra bên ngoài mồm bén nhọn nhường gươm, lùa những người tội gần thụ dữ. Rồi qudựa dẫm chụp bắt người tội, túm cụp đầu chân người tội lại, hình dạng muôn sản phẩm công nghệ chẳng dám chú ý thọ. lúc ấy, Thánh Nữ nhờ nương mức độ niệm Phật buộc phải thoải mái và tự nhiên ko đáng sợ.

Có một vị Quỷ Vương tên là Vô Ðộc, mang lại cúi đầu nghinch tiếp, hỏi Thánh Nữ rằng: “Hay thế Bồ tát! Ngài có duyên sự gì đến vùng này?”.

Thánh Nữ hỏi Quỷ Vương rằng: “Ðây là vùng nào?”

Quỷ Vương Vô Ðộc đáp rằng: “Ðây là từng đại dương thứ nhất sinh hoạt phía Tây núi đại Thiết Vi”.

Thánh Nữ hỏi rằng: “Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, câu hỏi ấy tất cả thiệt như thế chăng?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Thiệt tất cả địa ngục”.

Thánh Nữ hỏi rằng: “Nay tôi làm sao và để được đến vùng địa ngục đó?”.

Vô Ðộc đáp rằng: “Nếu chưa hẳn mức độ oai thần rất cần phải vì chưng nghợp lực. Ngoài nhì điều này ra ắt ko bao giờ rất có thể đến kia được”.

Thánh Nữ lại hỏi: “Dulặng cớ do sao nhưng nước vào biển khơi này sôi sùng sục như vậy, với có những người dân tội với những trúc dữ?”.

*

Vô Ðộc đáp rằng: “Những fan tội trong đại dương này là hầu hết kẻ chế tạo ra ác sống cõi Diêm Phù Ðề bắt đầu bị tiêu diệt, trong khoảng tứ mươi chín ngày ko tín đồ kế từ để gia công công đức hầu cứu giúp vớt khổ nàn mang lại. Lúc sinh sống, kẻ này lại ko làm được nhơn lành như thế nào cả.

Vì vậy nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo thành cơ mà cảm mang báo khổ ở âm phủ, thoải mái và tự nhiên bọn họ cần lội qua đại dương này.

Cách biển cả này mười muôn vày tuần về phía Ðông lại sở hữu một cái biển lớn, phần nhiều sự khổ sở trong hải dương đó sắp tới bội hơn đại dương này.

Phía Ðông của đại dương này lại tất cả một cái biển lớn nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn.

Ðó đều là vì mọi nghiệp nrộng xấu xa của ba nghiệp nhưng cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là bố cái biển khơi này vậy”.

Thánh Nữ lại hỏi Quỷ Vương Vô Ðộc rằng: “Ðịa ngục tù ở đâu?”

Vô Ðộc đáp rằng: “Trong cha mẫu đại dương đó đều là âm phủ, nhiều đến số trăm nghìn, từng ngục tù hồ hết không giống nhau. Về địa ngục béo thời gồm 18 địa điểm, bực kế đó gồm 500 chỗ đủ không nghĩ tới sự gian khổ, bực kế nữa có cho ngàn trăm cũng khó lường sự đau buồn.

*

Thánh Nữ lại hỏi đại Quỷ Vương rằng: “Thân mẫu của tôi bắt đầu tắt thở vừa mới đây, ko rõ thần hồn của người bắt buộc sa vào vùng nào?”

Quỷ Vương hỏi Thánh Nữ rằng: “Thân Mẫu của Bồ tát lúc còn sinh sống quen làm hầu hết nghiệp gì?”

Thánh Nữ đáp rằng: “Thân chủng loại của tôi mê tín dị đoan tà đạo khinc chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc trong thời điểm tạm thời tin chánh pháp, kết thúc rồi chẳng kính. Dầu mệnh chung ko bao thọ, nhưng chưa rõ đọa lạc vào đâu?”

Vô Ðộc hỏi rằng: “Thân Mẫu của Bồ tát thương hiệu họ là gì?”

Thánh Nữ đáp rằng: “Thân phú và thân chủng loại của tôi các chiếc dõi Bà La Môn. Thân phú tôi hiệu là Thi La Thiện tại Kiến. Thân chủng loại tôi hiệu là Duyệt Ðế Lợi”.

Vô Ðộc lẹo tay thưa Thánh Nữ rằng: “Xin Thánh Nữ hãy về, chớ mang lòng tmùi hương ghi nhớ bi quan rầu quá lắm nữa. Tội cô gái Duyệt Ðế Lợi được sinh lên cõi trời đến hiện nay đã tía ngày rồi.

Nghe nói nhờ con gái của người dân có lòng hiếu thuận, vì người mẹ mà lại tậu sửa lễ đồ gia dụng, tu tạo phước lành, cúng nhường ca dua tháp, thờ đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nhỏng Lai. Chẳng yêu cầu chỉ riêng biệt thân mẫu mã của Bồ tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà lại ngày đó, đông đảo tội nrộng Vô Gián cũng mọi được mừng rỡ, đồng đặng thác sanh cả”.

*

Nói dứt, Quỷ Vương lẹo tay xin chào Thánh Nữ nhưng mà cáo thoái.

Bấy giờ, Thánh Nữ nhường nhịn mộng mị hốt nhiên thức tỉnh, rõ biết vấn đề đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Nlỗi Lai cơ mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng:

“Tôi nguyện trường đoản cú nay nhẫn mang đến đời vị lai hầu hết bọn chúng sinch mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra các pmùi hương chước tạo cho bọn chúng đó được giải thoát”.

Ðức Phật bảo Ngài Văn uống Thù Sư Lợi rằng: “Quỷ Vương Vô Ðộc trước đó nay thiết yếu ông Tài Thủ Bồ tát. Còn Thánh Nữ Bà La Môn đó nay là Ðịa Tạng Bồ tát vậy”.

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app