DÂY 2.5 CHỊU ĐƯỢC DÒNG BAO NHIÊU

Mỗi cỡ dây/ cáp (ngày tiết diện ruột dẫn) với mỗi các loại dây/cáp có nấc Chịu đựng tải khác biệt. Đối cùng với mục đích nhà tại, lí giải này chỉ dẫn những bảng diễn đạt hiệu suất Chịu đựng thiết lập của các các loại dây/cáp như tiếp sau đây. Công suất Chịu đựng tải nêu trong những bảng này là phù hợp cùng với ánh nắng mặt trời môi trường thiên nhiên mang lại 40 độ C và đã và đang lưu ý mang lại vụ việc sụt áp nhằm bảo vệ quality điện sinch hoạt mang lại nhà ở.

Bảng 1: Công suất chịu đựng sở hữu của cáp Duplex Du-CV, Duplex Du-CX

Đối cùng với nguồn 1 trộn 2 dây, 220V, sau thời điểm chọn lựa được huyết diện ruột dẫn phù hợp với công suất mà lại chưa phù hợp với chiều dài đường dây mong muốn thì chỉ việc tăng máu diện lên một cấp cho (ví dụ tăng tự 3mm2 lên 4mm2) cùng khám nghiệm lại theo phương pháp tiếp sau đây (0,187 x Phường x L / S

Công thức tính để sở hữ dây dẫn diện

*

Trong đó P = Công suất tính tóan để chọn dây, kW

L = Chiều lâu năm mặt đường dây ước muốn, m

S = Tiết diện ruột dẫn của dây, mm2

» Công suất sản phẩm công nghệ điện vào nhà

Bảng 2: Công suất chịu đựng download của cáp Điện kế ĐK-CVV, ĐK-CXV

Bảng 3: Công suất chịu đựng download của dây VC, CV, CVV

Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu cài Tiết diện ruột dẫn Công suất Chịu đựng tải

0,5 mm2 ≤ 0,8 kW 3 mmét vuông ≤ 5,6 kW

0,75 mmét vuông ≤ 1,3 kW 4 mmét vuông ≤ 7,3 kW

1,0 mm2 ≤ 1,8 kW 5 mmét vuông ≤ 8,7 kW

1,25 mmét vuông ≤ 2,1 kW 6 mm2 ≤ 10,3 kW

1,5 mm2 ≤ 2,6 kW 7 mmét vuông ≤ 11,4 kW

2,0 mmét vuông ≤ 3,6 kW 8 mm2 ≤ 12,5 kW

2,5 mm2 ≤ 4,4 kW 10 mmét vuông ≤ 14,3 kW

Công suất nêu trong bảng bên trên cân xứng cho chiều nhiều năm dây mang lại 30m, với độ sụt áp không thật 5% nghỉ ngơi ĐK đầy tải

Bảng 4: Công suất Chịu đựng cài của dây song mượt VCm, VCmd, VCmx, VCmt, VCmo

Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu đựng mua Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu đựng tải

0,5 mm2 ≤ 0,8 kW 2,5 mmét vuông ≤ 4,0 kW

0,75 mmét vuông ≤ 1,2 kW 3,5 mm2 ≤ 5,7 kW

1,0 mm2 ≤ 1,7 kW 4 mm2 ≤ 6,2 kW

1,25 mm2 ≤ 2,1 kW 5,5 mm2 ≤ 8,8 kW

1,5 mm2 ≤ 2,4 kW 6 mmét vuông ≤ 9,6 kW

2,0 mm2 ≤ 3,3 kW – –

Công suất nêu trong bảng bên trên phù hợp cho chiều lâu năm dây mang đến 30m, với độ sụt áp không thật 5% ở điều kiện đầy tải

Bảng 5: Công suất Chịu sở hữu của dây VA

Tiết diện ruột dẫn Công suất Chịu thiết lập Tiết diện ruột dẫn Công suất chịu đựng tải

1,0 mm2 ≤ 1,0 kW 5 mmét vuông ≤ 5,5 kW

1,5 mm2 ≤ 1,5 kW 6 mmét vuông ≤ 6,2 kW

2,0 mm2 ≤ 2,1 kW 7 mm2 ≤ 7,3 kW

2,5 mm2 ≤ 2,6 kW 8 mm2 ≤ 8,5 kW

3 mm2 ≤ 3,4 kW 10 mm2 ≤ 11,4 kW

4 mmét vuông ≤ 4,2 kW 12 mmét vuông ≤ 13,2 kW

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app