I, Cấu tạo của P2O5- Gồm 2 nguyên tử P liên kết với 5 nguyên tử O bằng các liên kết cộng hóa trị" /> I, Cấu tạo của P2O5- Gồm 2 nguyên tử P liên kết với 5 nguyên tử O bằng các liên kết cộng hóa trị" />

Công thức electron của p2o5

*
Trong P2O5, Phường hóa trị mấy?" width="534">

I. Cấu tạo của P2O5

- Gồm 2 nguyên ổn tử Phường. link với 5 nguyên tử O bởi các links cùng hóa trị.

Bạn đang xem: Công thức electron của p2o5

II. Tính chất vật lí của P2O5


Là hóa học khói White, ko hương thơm, háo nước với dễ tan rữa hay được sử dụng để triển khai thô các hóa học.

- Phân tử khối: 142 g/mol

- Nhiệt độ sôi: 360ºC

- Nhiệt độ nóng chảy: 340ºC

- Khối hận lượng riêng: 2.39 g/cm³

III. Tính Hóa chất của P2O5

P2O5 có đặc điểm của một oxit axit.

- Tác dụng cùng với nước:

P2O5 + H2O → 2HPO3 (axit metaphotphoric)

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 (axit photphoric)

- Tác dụng cùng với dung dịch kiềm, tùy thuộc vào tỉ lệ rất có thể tạo nên thành các muối hạt không giống nhau:

H2O + P2O5 + 2NaOH → 2NaH2PO4

P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O

P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

IV. Điều chế P2O5

4Phường + 5O2 →to ​ 2P2O5

V. Ứng dụng của P2O5

- Công dụng chính của P2O5 là được sử dụng có tác dụng chất hút độ ẩm cho hóa học lỏng cùng khí. Dường như nó còn được dùng trong quy trình tổng hợp cơ học.

- Trong quy trình chế tạo andehyt thì nó lại được phối kết hợp với axit cacboxylic.

Xem thêm: Top 20 Game Offline Hay Nhất Cho Android, Chơi Mà Không Cần Mạng

- Một ứng dụng không giống của nó là làm phân bón vào chế tạo nông lâm nghiệp nhỏng phân lấn photphat.

VI. Bài tập ví dụ

Câu 1. Chỉ ra những oxit bazo: P2O5, CaO, CuO, BaO, Na2O, P2O3

A. P2O5, CaO, CuO

B. CaO, CuO, BaO, Na2O

C. BaO, Na2O, P2O3

D. P2O5, CaO, P2O3

Đáp án B

Câu 2: Chỉ ra oxit axit: P2O5, CaO, CuO, BaO, SO2, CO2

A. P2O5, CaO, CuO, BaO

B. BaO, SO2, CO2

C. CaO, CuO, BaO

D. SO2, CO2 , P2O5

Đáp án D

Câu 3: Cho 14,2 gam P2O5 tính năng với 350ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng nhận được hỗn hợp A. Dung dịch A gồm những hóa học tung là:

A. Na3PO4 và NaOH.

B. Na3PO4 cùng Na2HPO4.

C. Na2HPO4 với NaH2PO4.

D. Na3PO4 với NaH2PO4.

 Giải:

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

=> nH3PO4 = 2nP2O5 = 0,2 mol

Dựa vào 3 phản bội ứng :

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O => nNaOH : nH3PO4 = 3

2NaOH + H2PO4 → Na2HPO4 + 2H2O => nNaOH : nH3PO4 = 2

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O => nNaOH : nH3PO4 = 1

Vì: nNaOH : nH3PO4 = 0,35 : 0,2 = 1,75

=> Phản ứng tạo ra NaH2PO4 và Na2HPO4

 Đáp án C

Câu 4: Cho 7,1 gam P2O5 vào 100ml dung dịch KOH 1,5M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được tất cả hổn hợp có những hóa học là

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay