Chữ Mẹ Trong Tiếng Hán

*

Việt Lạc xin liệt kê những phương pháp xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ nhằm quý thầy tyêu thích khảo

Chúng tôi mạn phnghiền tổng đúng theo những phương pháp xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ từ những bài viết trên mạng mạng internet, sinh sản thành 1 bảng mang lại dễ tra cứu. Mong sẽ giúp ích được cho chính mình gọi.

Bạn đang xem: Chữ mẹ trong tiếng hán

Bảng tổng thích hợp các bí quyết xưng hô theo lối Hán Việt

Ông SơCao Tổ Phụ高祖父
Bà SơCao Tổ Mẫu高祖母
ChítHuyền Tôn玄孫
Ông CốTằng Tổ Phụ曾祖父
Bà CốTằng Tổ Mẫu曾祖母
ChắtTằng Tôn曾孫
Ông NộiNội Tổ Phụ內祖父
Bà NộiNội Tổ Mẫu內祖母
Cháu NộiNội Tôn內孫
Ông Nội Đã MấtNội Tổ Khảo內祖考
Bà Nội Đã MấtNội Tổ Tỷ內祖妣
CháuNội Tôn內孫
Cháu Nối DòngĐích Tôn嫡孫
Ông NgoạiNgoại Tổ Phụ外祖父
Bà NgoạiNgoại Tổ Mẫu外祖母
Ông NgoạiNgoại Công外公
Bà NgoạiNgoại Bà外婆
Ông Ngoại Đã MấtNgoại Tổ Khảo外祖考
Bà Ngoại Đã MấtNgoại Tổ Tỷ外祖妣
Cháu NgoạiNgoại Tôn外孫
Ông Nội VợNhạc Tổ Phụ岳祖父
Bà Nội VợNhạc Tổ Mẫu岳祖母
Ông Nội Vợ Đã MấtNhạc Tổ Khảo岳祖考
Bà Nội Vợ Đã MấtNhạc Tổ Tỷ岳祖妣
Cháu Nội RểTôn Nữ Tế孫女婿
Cha Đã MấtHiển Khảo顯考
Mẹ Đã MấtHiển Tỷ顯妣
Con Trai Mất ChaCô Tử孤子
Con Gái Mất ChaCô Nữ孤女
Con Trai Mất MẹAi Tử哀子
Con Gái Mất MẹAi Nữ哀女
Con Trai Mất Cả Cha Và MẹCô Ai Tử孤哀子
Con Gái Mất Cả Cha Và MẹCô Ai Nữ孤哀女
Cha RuộtThân Phụ親父
Cha GhẻKế Phụ繼父
Cha NuôiDưỡng Phụ養父
Cha Đỡ ĐầuNghĩa Phụ義父
Con Trai Lớn (Con Cả)Trưởng Tử長子
Con Trai LớnTrưởng Nam長男
Con Trai Thứ đọng Hai (Con Kế)Thđọng Nam次男
Con Trai Thứ đọng Hai (Con Kế)Thđọng Nam次女
Con Trai ÚtQuý Nam季男
Con Trai ÚtVãn Nam晚男
Con Trai Nói ChungNam Tử男子
Con Gái Lớn (Con Cả)Trưởng Nữ長女
Con Gái ÚtQuý Nữ季女
Con Gái ÚtVãn Nữ晚女
Con Gái Nói ChungNữ Tử女子
Mẹ RuộtSinh Mẫu生母
Mẹ RuộtTừ Mẫu慈母
Mẹ GhẻKế Mẫu繼母
Con Của Bà Vợ Nhỏ Gọi Bà Vợ Lớn Của Cha LàĐích Mẫu嫡母
Mẹ NuôiDưỡng Mẫu養母
Mẹ Có Chồng KhácGiá Mẫu嫁母
Má Nhỏ (Tức Vợ Bé Của Cha)Thđọng Mẫu次母
Mẹ Bị Cha Từ BỏXuất Mẫu出母
Bà Vú NuôiNhũ Mẫu乳母
Chú VợThúc Nhạc叔岳
Bác VợBá Nhạc伯岳
Cháu RểĐiệt Nữ Tế侄女婿
Chú RuộtThúc Phụ叔父
Vợ Của ChúThím = Thẩm
Bác RuộtBá Phụ伯父
Cháu Của Chú Và Bác Tự Xưng LàNội Điệt內姪
Cha ChồngChương thơm Phụ嫜父
Dâu LớnTrưởng Tức長媳
Dâu ThứThứ đọng Tức次媳
Dâu ÚtQuý Tức季媳
Dâu Nói ChungHôn Tử婚子
Cha Vợ (Sống)Nhạc Phụ岳父
Cha Vợ (Chết)Ngoại Khảo外考
Mẹ Vợ (Sống)Nhạc Mẫu岳母
Mẹ Vợ (Chết)Ngoại Tỷ外妣
RểTế婿
Chị, Em Gái Của Cha Ta Kêu Bằng CôThân Cô親姑
Ta Tự Xưng LàNội Điệt內姪
Chồng Của CôCô Trượng姑丈
Chồng Của CôTôn Trượng尊丈
Chồng Của DìDi Trượng姨丈
Chồng Của DìBiểu Trượng表丈
CậuCựu Phụ舅父
MợCựu Mẫu舅母
MợCấm
Ta Tự Xưng LàSanh Tôn甥孫
Cậu VợCựu Nhạc舅岳
Cháu RểSanh Tế甥婿
VợCngày tiết Kinh拙荊
Vợ Chết RồiTẩn
Ta Tự Xưng LàLương Phu良夫
Vợ BéThứ đọng Thê次妻
Vợ BéTrắc Thất測室
Vợ LớnChánh Thất正室
Vợ SauKế Thất繼室
Anh RuộtBào Huynh胞兄
Em TraiBào Đệ胞弟
Em TraiXá Đệ舍弟
Em GáiBào Muội胞 妹
Em GáiXá Muội舍 妹
Chị RuộtBào Tỷ胞 姊
Anh RểTỷ Trượng姊 丈
Anh RểTỷ Phu姊夫
Em RểMuội Trượng妹丈
Em RểMuội Phu妹 夫
Em RểKhâm Đệ襟弟
Chị DâuTợ Phụ似婦
Chị DâuTẩu
Chị DâuTẩu Tử嫂 子
Em DâuĐệ Phụ弟 婦
Em DâuĐệ Tức弟媳
Chị ChồngĐại Cô大 姑
Em Gái Của ChồngTiểu Cô小姑
Anh ChồngPhu Huynh夫兄
Anh ChồngĐại Bá大伯
Em Trai Của ChồngPhu Đệ夫弟
Em Trai Của ChồngTiểu Thúc小叔
Chị VợĐại Di大姨
Em Vợ (Gái)Tiểu Di Tử小姨 子
Em Vợ (Gái)Thê Muội妻妹
Anh VợThê Huynh妻兄
Anh VợĐại Cựu大舅
Anh VợNgoại Huynh外兄
Em Vợ (Trai)Ngoại Đệ外弟
Em Vợ (Trai)Thê Đệ妻弟
Em Vợ (Trai)Tiểu Cựu Tử小舅子
Con Gái Đã Có ChồngGiá Nữ嫁女
Con Gái Chưa Có ChồngSương Nữ孀女
Cha Ghẻ (Con Tự Xưng)Chấp Tử執子
Tớ TraiNghĩa Bộc義僕
Tớ GáiNghĩa Nô義奴
Cha Chết Trước, Rồi Đến Ông Nội Ckhông còn. Tôn Con Của Trưởng Tử Đứng Để Tang, call LàĐích Tôn Thừa Trọng嫡孫承重
Cha Ckhông còn Chưa ChônCố Phụ故父
Mẹ Ckhông còn Chưa ChônCố Mẫu故母
Cha Chết Đã ChônHiển Khảo 顯 考
Mẹ Chết Đã ChônHiển Tỷ顯 妣
Mới ChếtTử
Đã Chôn Hay Hỏa TángVong
Anh Ruột Của ChaĐường Bá堂伯
Mình Tự Xưng LàĐường Tôn堂孫
Em Trai Của ChaĐường Thúc堂叔
Chị Và Em Gái Của ChaĐường Cô堂 姑
Anh Em Quý khách hàng Với Cha MìnhNiên Bá年伯
Anh Em Bạn Với Cha MìnhQuý Thúc季叔
Anh Em Quý Khách Với Cha MìnhLệnh Cô令姑
Mình Tự Xưng LàThiểm Điệt忝姪
Mình Tự Xưng LàLịnh Điệt令姪
Bác Của Cha MìnhTổ Bá祖伯
Crúc Của Cha MìnhTổ Thúc祖叔
Cô Của Cha MìnhTổ Cô祖姑
Con Cháu Thì Tự Xưng LàVân Tôn云孫
Gia Tiên Bên NộiNội Gia Tiên內家先
Gia Tiên Bên NgoạiNgoại Gia Tiên外家先
Con Thừa Lệnh Mẹ Đứng Ra Cúng Cho ChaCung Thừa Mẫu Mệnh恭承母命
Con Thừa Lệnh Cha Đứng Ra Cúng Cho MẹCung Thừa Prúc Mệnh恭承父命

Dường như bắt buộc nhấn mạnh vấn đề một số trong những phép tắc để xưng hô giữa các đời như sau:

Danh xưng lúc sốngDanh xưng Lúc đang mất
ChaHiển khảo (đang an táng rồi)Cố phụ (lúc còn trên khu đất, không chôn)
MẹHiển tỷ (đang chôn rồi)Cố mẫu (chưa mai táng)
Ông nội (đời thứ 3)Hiển tổ khảo
Bà nộiHiển tổ tỷ
Ông cầm cố (đời thứ 4)Hiển tằng tổ khảo
Bà cốHiển tằng tổ tỷ
Ông cao (đời sản phẩm 5)Hiển cao tổ khảo
Bà caoHiển cao tổ tỷ
Từ đây trở lên, từng đời thêm 1 chữ “cao” cùng mách nhỏ tố nhiều là 2 chữ nữa nhưng thôi. Nếu trên 3 chữ cao thì chỉ dùng thêm 1 chữ “thượng” nữa.Ví dụ: Thượng cao cao cao tổ khảo.
ConHiển thệ tử (nhỏ trai)Hiển thệ nữ giới (bé gái)
Cháu nội (3 đời)Hiển đích tôn (cháu nội trưởng)Hiển nội tôn (con cháu nội thứ)
Cháu nuốm (4 đời)Hiển tằng tônCháu cao (5 đời) Hiển huyền tôn

Cách xưng hô của fan đứng cúng

Trường hợpXưng hô
Cha chếtCon trai xưng: Cô tử (không chôn)Con gái xưng: Cô nữ
Mẹ chếtCon trai xưng: Ai tửCon gái xưng: Ai nữ
Cha, bà mẹ phần lớn chết (một fan vẫn chết trước, ni thêm một bạn nữa)Con trai xưng: Cô ai tửCon gái xưng: Cô ai nữCon gái đang bao gồm chồng: Giá nữ
Cha,mẹ bị tiêu diệt táng ngừng xuôi , từ đây về sauCon trai xưng: Hiếu tử tuyệt Thân tửCon gái xưng: Hiếu thiếu phụ tuyệt Thân nữRể xưng: Nghĩa tếDâu xưng: Hôn

Cháu nội trưởng (thân phụ chết trước ông bà): Ðích tôn quá trọng

Cháu nội trưởng (cha chưa chết): Ðích tôn

Cháu nội : Nội tôn

Cháu gọi bằng nỗ lực (4 đời) : Tằng tôn

Cháu gọi bằng cao (5 đời) : Huyền tôn

Cháu 6 đời: Lai tôn

Cháu 7 đời: Côn tôn

Cháu 8 đời: Nhưng tôn

Cháu 9 đời: Vân tôn

Cháu 10 đời: Nhĩ tôn

Dòng trực hệ, cháu gọi là tôn, sau đời thứ 10 số đông Call là Tự tôn.

Vợ của cháu thêm chữ hôn sau chữ tôn; ví dụ: vợ của cháu nội là nội tôn hôn

Cháu gái thêm chữ thanh nữ sau chữ tôn; ví dụ: con cháu nội gái là nội tôn nàng.

Chồng của cháu gái thêm chữ tế sau chữ tôn; ví dụ: ông xã của cháu nội gái là nội tôn tế.

Xem thêm: Viết Lại Câu: You Must Submit Articles For The Magazine By June 18Th­

Dòng bàng hệ, hậu duệ tôn, con cháu Call là Ðiệt.

Cũng gồm ý cho rằng nên xưng hô cụ này

Khảo, tỷ : Cha MẹTổ khảo, tổ tỷ : Ông BàTằng tổ khảo, tỷ: Cụ Đời lắp thêm 3Cao tổ khảo, tỷ: Kỵ, Đời máy 4Thiên tổ khảo, tỷ: Đời trang bị 5Liệt tổ khảo, tỷ: Đời vật dụng 6Thái tổ khảo, tỷ: Đời thứ 7Viễn tổ khảo, tỷ: Đời đồ vật 8Tỳ tổ khảo, tỷ: Đời sản phẩm 9Thời phong kiến, nhà vua thờ tổ tiên chín đời cho Tỳ Tổ. Còn quan lại với dân gian thờ bảy đời mang đến Thái Tổ.

Các biện pháp xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ bên trên rất có thể vận dụng trong số văn sớ, điệp… Khi liệt kê tử tôn gia quyến hoặc liệt kê vong linc prúc tiến trong tâm địa sớ hoặc xưng hô khi đứng cúng, hết sức muốn bài xích này để giúp đỡ ích rất nhiều mang đến khách hàng.

Mong được sự tìm hiểu thêm với góp ý từ quý thầy, quý đồng đạo xa gần.

Trong khi, nhằm hỗ trợ quá trình sớ sách được mau lẹ, đúng mực cùng thẩm mỹ và làm đẹp rộng, quý chúng ta hữu rất có thể tìm hiểu thêm ứng dụng viết sớ auto Việt Lạc Sớ bởi vì công ty Việt Lạc cải cách và phát triển.

Nguồn tđê mê khảo

https://sites.google.com/site/mjnhchan/cach-xung-hohttp://www.oocities.org/nghilephatgiao/N09_CachGhiCungVan.htm
nhacaiuytin24h.com

iwinios.app