Cách sử dụng hàm and

Excel cho tracuudiem.net 365 Excel đến tracuudiem.net 365 dành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Sử dụng hàm AND, một trong những hàm lô-gic, để xác minh xem liệu tất cả các điều kiện trong một kiểm tra có là TRUE tuyệt không.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm and

Ví dụ

*


Hàm AND trả về TRUE nếu tất cả các tham đối của hàm là TRUE, trả về FALSE nếu như một hoặc các tham đối là FALSE.

Một trong những cách sử dụng thường gặp gỡ của hàm AND là để mở rộng tính có lợi của những hàm thực hiện các chu chỉnh lô-gic. Ví dụ, hàm IF triển khai kiểm nghiệm lô-gic rồi trả về một cực hiếm nếu kiểm nghiệm là TRUE cùng một giá trị khác nếu kiểm nghiệm là FALSE. Bằng phương pháp dùng hàm AND có tác dụng đối số logical_test của hàm IF, bạn có thể kiểm nghiệm những điều kiện khác nhau thay bởi chỉ một điều kiện.

Cú pháp

AND(biểu_thức_logic1; ; ...)

Cú pháp của hàm AND có những tham đối sau đây:

Tham đối

Mô tả

Biểu_thức_logic1

Bắt buộc. Điều kiện trước tiên mà bạn muốn kiểm nghiệm và rất có thể đánh giá chỉ là TRUE hoặc FALSE.

Biểu_thức_logic2, ...

Tùy chọn. Những điều kiện khác mà bạn có nhu cầu kiểm nghiệm, rất có thể đánh giá là TRUE hoặc FALSE, tối đa 255 điều kiện.

Chú ý

Các đối số bắt buộc định trị về những giá trị logic, ví dụ như TRUE hoặc FALSE, hoặc các đối số buộc phải là các mảng hoặc tham chiếu tất cả chứa các giá trị lô-gic.

Xem thêm: Tập Gym Như Thế Nào Để Giảm Cân, Tập Gym Có Giảm Cân Không

Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu tất cả chứa văn phiên bản hoặc những ô trống, phần nhiều giá trị này được quăng quật qua.

Nếu dải ô được chỉ định không cất giá trị lô-gic nào, hàm AND đang trả về giá bán #VALUE! .


Ví dụ

Dưới đó là một số ví dụ thường gặp gỡ về cách thực hiện AND trơ thổ địa và áp dụng kết phù hợp với hàm IF.

*

Công thức

Mô tả

=AND(A2>1;A21;A3

Tính toán chi phí thưởng

Đây là một kịch phiên bản khá phổ biến khi chúng ta cần thống kê giám sát xem nhân viên bán sản phẩm có đủ đk được thưởng tuyệt không bằng phương pháp sử dụng hàm IFAND.

*
=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)" loading="lazy">

=IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0) – NẾU Tổng Doanh số to hơn hoặc bằng (>=) Doanh số mục tiêu Số người sử dụng lớn hơn hoặc bằng (>=) Số người tiêu dùng tiềm năng thì nhân Tổng lợi nhuận với % Thưởng, nếu không thì trả về 0.

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.

Chủ đề liên quan

Video: Hàm IF cải thiện khám phá cách sử dụng những hàm lồng trong cách làm Hàm IF Hàm OR Hàm NOT Tổng quan lại về các công thức trong Excel biện pháp tránh cách làm bị hỏng Phát hiện lỗi trong bí quyết Phím tắt trong Excel Hàm lô-gic (tham khảo) Excel hàm (theo đồ vật tự bảng chữ cái) Excel hàm (theo thể loại)

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay