CÁC TỪ TIẾNG ANH BẮT ĐẦU BẰNG CHỮ X

Có bao nhiêu từ vựng tiếng Anh ban đầu bằng chữ x? cách phát âm từ bao gồm chữ x trong tiếng Anh là gì? Hãy thuộc tracuudiem.net () tìm hiểu ngay trong nội dung bài viết dưới phía trên nhé!


*
Tiếng Anh ban đầu bằng chữ x

1. Những từ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ X phổ biến nhất

Xenogamy: Sự lai chéo Xanthous: Vàng (da, tóc) Xebec: Thuyền Xebec (Thuyền 3 cột buồn của bọn cướp biển Địa Trung Hải) Xylophone: Đàn phiến gỗ, mộc cầm, đàn xy-lô-phôn Xanthlppe: Người vợ lăng loàn (tên vợ Xôcrat) Xenon: Khí xenon Xerophyte: Thực vật chịu hạn Xenphobla: Sự bài ngoại Xennolth: Đá trong khối xịt trào từ núi lửa Xylocarp: Quả mộc, quả gỗ Xe: Ký nguyên tố xennon Xenanthemum: Thực vật kết quả của sự thụ phấn chéo, cây lai chéo Xerodemma: Bệnh khô domain authority Xerogrphy: Tự sao chụp tính điện Xyloid: Có gỗ, dạng gỗ; có linin Xerophthalmia: Bệnh khô mắt Xerophilous: (Thực vật) thích nghi điều kiện khô hạn, chịu hạn Xerox: Máy sao chụp; Sự sao chúp theo kiểu này, kiểu tê ; sao chụp Xenophobe: Người bài ngoại Xylene: Hợp chất hữu cơ, dẫn xuất từ benzen bằng các thế thế các nhóm mêtyl Xylograph: Bản khắc gỗ Xerophilous: Ưa khô, chịu hạn (cây) Xylography: Thuật khắc gỗ Xi: Mẫu thứ tự thứ 11 trong bảng chữ cái Hy Lạp

2. Bí quyết phát âm từ có chữ X trong tiếng Anh

Chữ X trong tiếng Anh có 2 bí quyết phát âm, chính là âm /ks/ và âm /gz/.

Nếu đi theo sau nó là âm vô thanh hoặc phụ âm “C” thì chữ “X” được vạc âm là /ks/.

Bạn sẽ xem: 35+ Từ giờ đồng hồ Anh bước đầu bằng chữ X thường dùng nhất

Ví dụ:

Xpectation /ˌekspekˈteɪʃən/ (n): Sự mong đợi Axiomatic /æksiəˈmætɪk/ (a): cụ thể Execution /ˌeksɪˈkjuʃən/ (n): Sự tiến hành Externals /ɪkˈstɜ:nəlz/ (n): Đặc điểm bên ngoài Exceptional /ɪkˈsepʃənəl/ (a): nước ngoài lệ Excellent /ˈeksələnt/ (a): Xuất xắc

Nếu theo sau là nguyên âm hoặc những phụ âm hữu thanh, cùng trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2 thì chữ “X” được phạt âm là /gz/.

Exultantly /ɪgˈzʌltəntli/ (a) Hớn hở Exacerbate /ɪgˈzæsəbeɪt/ (v): Làm tức tối Exact /ɪgˈzækt/ (a): chính xác Exonerate /ɪgˈzɑːnəreɪt/ (v): Miễn tội Exhilarating /ɪgˈzɪləreɪtɪŋ/ (n): Điều làm vui vẻ Exhibition /eksɪˈbɪʃən/ (n): Cuộc triển lãm Exhausted /ɪgˈzɑːstɪd/ (a): kiệt mức độ
*
Cách phạt âm từ gồm chữ X trong giờ đồng hồ Anh

Trên đó là tất cả từ bỏ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ x nhưng mà tracuudiem.net () tổng đúng theo được. Mong muốn đã giúp cho bạn làm giàu hơn vốn trường đoản cú vựng của mình, tự đó tự tín hơn trong giao tiếp hằng ngày nhé!

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay