BÀI TOÁN CHO LỚP 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tmê man khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tđắm say khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Đề thi Tân oán lớp 1- Đề thi Tân oán lớp 1 Giữa kì 1- Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 1- Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 2
Top 50 Đề thi Toán thù lớp một năm 2021 - 2022 tất cả đáp án
Trang trước
Trang sau

Sở 50 Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 và Học kì 2 năm học tập 2021 - 2022 tinh lọc, có lời giải được soạn bám sát sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân ttránh sáng tạo góp Giáo viên với phụ huynh bao gồm thêm tài liệu Đề thi Toán thù lớp 1 từ bỏ đó giúp học viên ôn luyện với đạt điểm trên cao trong những bài bác thi môn Tân oán lớp 1.

Bạn đang xem: Bài toán cho lớp 1


Bộ đề thi Toán thù lớp 1 - Kết nối tri thức

- Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 2

Sở đề thi Toán lớp 1 - Cánh diều

- Đề thi Toán lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 2

Sở đề thi Tân oán lớp 1 - Chân ttách sáng tạo

- Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 1

- Đề thi Toán thù lớp 1 Học kì 2

Tài liệu để học tập xuất sắc những môn học tập lớp 1 xuất xắc khác:

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào chế tác .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 1

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước công dụng đúng:

Câu 1. Các số bé thêm hơn 8:

A. 4, 9, 6 B. 0, 4, 7 C. 8, 6, 7

Câu 2. Kết quả phxay tính: 9 – 3 =?

A. 2 B. 4 C. 6 Câu 3. Sắp xếp những số 1, 3, 7, 2, 10 theo lắp thêm tự từ bỏ nhỏ xíu mang lại lớn:

A. 1, 2, 3, 7, 10 B. 7, 10, 2, 3, 1 C. 10, 7, 3, 2, 1 

Câu 4. Số bắt buộc điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + … là:

A. 7 B. 8 C. 9Câu 5. Hình vẽ bên tất cả bao nhiêu hình vuông?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức">

A. 6 B. 5 C. 8

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

Đọc số

Viết số

Mẫu: 1. Một

5 .…………………………….…..

8 ..………………………………..

Mẫu: chín. 9

Bảy. …………………………………......

mười. ……………………………………

Câu 7. Số:

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 tất cả câu trả lời (5 đề) | Kết nối tri thức">

Câu 8. Tính:

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9. Điền vết >,

ĐÁPhường ÁN Đề số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. 

Các số nhỏ nhiều hơn 8 là: 0, 4, 7

Chọn B. 

Câu 2. 

9 – 3 = 6

Chọn C.Câu 3.

Sắp xếp những số 1, 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ nhỏ nhắn mang lại lớn: 1; 2; 3; 7; 10

Chọn A. 

Câu 4. 

7 + 0 = 0 + 7 

Số nên điền vào khu vực chnóng là 7.

Câu 5. 

Có 5 hình vuông vắn.

Chọn B.

II. TỰ LUẬN 

Câu 6. 

5: Năm

8: Tám

Bảy: 7

Mười: 10

Câu 7. 

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có câu trả lời (5 đề) | Kết nối tri thức">

Câu 8. 

8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 10 – 5 = 5

Câu 9. 

a) 4 + 3 > 5 8 > 9 -

b) 1 + 2 > 5 - 4 10 - 7 = 0 + 3

Câu 10. 

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 tất cả giải đáp (5 đề) | Kết nối tri thức">
*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 gồm đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức">

3

+

3

=

6

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo ra .....

Xem thêm: L/C Trả Ngay ( At Sight Là Gì Và Có Gì Khác Với D/A? Tt At Sight Là Gì

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Khoanh vào số đam mê hợp:

 

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 bao gồm giải đáp (4 đề) | Cánh diều">

Bài 2: Tính:

6 + 2 = …. 3 + 5 = …. 1 + 7 = …. 9 – 1 = …..

2 + 3 = …. 6 – 1 = …. 9 – 4 = …. 7 – 2 = …..

Bài 3: Điền số phù hợp vào nơi chnóng sẽ được phép tính đúng:

3 + … = 7 … + 2 = 4 9 - … = 6

1 + … = 5 6 - … = 3 1 + … = 1

Bài 4: Nối từng phép tính với công dụng đúng:

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 bao gồm câu trả lời (4 đề) | Cánh diều"> 

Bài 5: Viết các phnghiền cộng có công dụng bởi 8 từ bỏ những số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):

Mẫu: 1 + 7 = 8

ĐÁP ÁN Đề số 1

Bài 1: 

Học sinh đếm hình.

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (4 đề) | Cánh diều">

Bài 2: 

6 + 2 = 8 3 + 5 = 8 1 + 7 = 8 9 – 1 = 8

2 + 3 = 5 6 – 1 = 5 9 – 4 = 5 7 – 2 = 5

Bài 3: 

3 + 4 = 7 2 + 2 = 4 9 - 3 = 6

1 + 4 = 5 6 3 = 3 1 + 0 = 1

Bài 4: 

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 có lời giải (4 đề) | Cánh diều">

Bài 5: 

8 = 6 + 2 

8 = 1 + 7

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo nên .....

Đề thi Học kì 1 - Chân ttách sáng sủa tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 1

(Đề số 1)

Bài 1: Nối:

 

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 gồm đáp án (4 đề) | Chân ttách sáng tạo">

Bài 2: Hình sau đây gồm bao nhiêu hình tam giác, hình vuông vắn với hình tròn?

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 gồm câu trả lời (4 đề) | Chân ttránh sáng sủa tạo"> 

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 3 = …

1 + 8 = …

9 + 0 = …

8 – 4 = …

5 – 2 = …

7 – 6 = …

Bài 4: Điền vết , = phù hợp vào khu vực chấm:

1 … 3

5 … 2 

4 … 4 

1 + 2 … 0

3 + 3 … 9 – 2 

1 + 4 … 5 – 0 

Bài 5: Nối những số từ một cho 10:

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 1 gồm lời giải (4 đề) | Chân ttránh sáng tạo">

ĐÁP ÁN Đề số 1

Bài 1: Nối:

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 bao gồm lời giải (4 đề) | Chân ttách sáng sủa tạo">

Bài 2: Hình dưới đây gồm từng nào hình tam giác, hình vuông vắn và hình tròn?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 1 gồm đáp án (4 đề) | Chân ttách sáng tạo">

Có 5 hình tam giác.

Có 4 hình tròn.

Có 3 hình vuông vắn. 

Bài 3: Tính nhẩm:

2 + 3 = 5

1 + 8 = 9

9 + 0 = 9

8 – 4 = 4

5 – 2 = 3

7 – 6 = 1

Bài 4: Điền vết , = phù hợp vào vị trí chấm:

1 3

5 > 2 

4 = 4 

1 + 2 > 0

3 + 3 9 – 2 

1 + 4 = 5 – 0 

Bài 5: Nối các số từ là 1 mang đến 10:

*
Đề thi Học kì 1 Tân oán lớp 1 tất cả giải đáp (4 đề) | Chân trời sáng tạo">

Lưu trữ: Đề thi Tân oán lớp 1 sách cũ

Hiển thị nội dung

Top đôi mươi Đề thi Tân oán lớp 1 Học kì 1 gồm đáp án

Top 10 Đề thi Tân oán lớp 1 Giữa kì 1 bao gồm đáp án

Top 10 Đề thi Học kì 1 môn Toán thù lớp 1 bao gồm đáp án

Top 20 Đề thi Toán lớp 1 Học kì 2 gồm đáp án

Top 10 Đề thi Toán lớp 1 Giữa kì 2 bao gồm đáp án

Top 10 Đề thi Học kì 2 môn Tân oán lớp 1 tất cả đáp án


Giới thiệu kênh Youtube tracuudiem.net


Đã tất cả app tracuudiem.net bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập SGK, SBT Soạn văn uống, Vnạp năng lượng chủng loại, Thi online, Bài giảng....miễn tầm giá. Tải tức thì ứng dụng trên Android với iOS.

*

*

Loạt bài xích Đề thi Tân oán, Tiếng Việt lớp 1 gồm đáp án được soạn bgiết hại ngôn từ lịch trình sách giáo khoa Tân oán 1, Tiếng Việt 1.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi không cân xứng cùng với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cnóng comment vĩnh viễn.

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app