Bài tập về thì hiện tại đơn

Các em còn nhớ ngày hôm trước Ms Hoa Toeic đã share bài học Thì hiện tại Đơn (Simple present tense) – Công thức, giải pháp dùng, dấu hiệu nhận biết không? Để giúp các em rèn luyện loài kiến thức lý thuyết cô đã Tổng đúng theo bài tập thì lúc này đơn bao gồm ĐÁP ÁN chi tiết! những em hãy siêng năng làm bài xích tập thì lúc này đơn và rèn luyện chắc chắn về chủ điểm ngữ pháp thì lúc này đơn nhé!

*

I.

Bạn đang xem: Bài tập về thì hiện tại đơn

 Bài tập luyện tập thì lúc này đơn

Bài tập 1: đổi khác các câu mang đến sẵn lịch sự thể xác định và bao phủ định

Thể khẳng định

Thể phủ định

Thể nghi vấn

We catch the bus every morning.

  
  

Does it rain every afternoon in the hot season?

 

They don’t drive to Monaco every summer.

 

The Earth revolves around the Sun.

  

She only eats fish.

 

 
  

How often do they watch television?

  

Does he drink tea at breakfast?

 

I don’t work in London

 

Your exam starts at 09.00

 

 
 

 

Is London a large city?

 

Bài tập 2. Phân chia động từ sống trong ngoặc

My father always ................................ Sunday dinner. (make)Ruth ................................ Eggs; they ................................ Her ill. (not eat; make)"Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)................................ Mark ................................ Khổng lồ school every day? (go)................................ Your parents ................................ Your girlfriend? (like)How often ................................ You ................................ Swimming? (go)Where ................................ Your sister ................................? (work)Ann ................................. Usually ................................ Lunch. (not have)Who ................................ The ironing in your house? (do)We ................................ Out once a week. (go)

Bài tập 3: hoàn thành các câu sau. Rất có thể chọn xác định hoặc đậy định

Ví dụ:

Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.We"ve got plenty of chairs, thanks. We don"t want (not want) any more.My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.Most students live quite close to lớn the college, so they ................................ (walk) there every day.How often ................................ You ................................ (look) in a mirror? I"ve got four cats and two dogs. I ................................ (love) animals.No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.What"s the matter? You ................................ (look) very happy.Don"t try khổng lồ ring the bell. It ................................ (work).I hate telephone answering machines. I just. ................................ (like) talking to lớn them.Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.We always travel by bus. We ................................ (own) a car.

Ngoài thì quá khứ đơn những em hoàn toàn có thể tìm hiểu kiến thức

Đáp án bài tập dượt thi thì lúc này đơn

Bài tập 1: chuyển đổi các câu cho sẵn sang thể xác minh và bao phủ định

Thể khẳng định

Thể che định

Thể nghi vấn

Vẻ rất đẹp ngôn từ

We catch the bus every morning.

We don’t catch the bus every morning

Do you catch the bus every morning?

Lưu ý: Với các đại từ bỏ xưng hô I, we (Tôi, bọn chúng tôi), khi chuyển sang dạng thắc mắc thường trở qua đại trường đoản cú You (Bạn, những bạn) để phù hợp về nghĩa

Các bí quyết nói khác:

- We take the bus every morning.

- We go lớn school/work by bus every morning.

It rains every afternoon in the hot season

It doesn’t rain every afternoon in the hot season

Does it rain every afternoon in the hot season?

Các buổi trong ngày:

- Dawn: Bình minh

- Morning: Buổi sáng

- Noon: Buổi trưa

- Afternoon: Buổi chiều

- Dusk: Hoàng hôn

- Evening: Buổi tối

- Night: Đêm

- Midnight: giữa đêm

They drive lớn Monaco every summer.

They don’t drive to lớn Monaco every summer.

Do they drive khổng lồ Monaco every summer?

 

Her mother is Vietnamese.

Her mother isn’t Vietnamese.

Is her mother Vietnamese?

 

She only eats fish.

She doesn’t only eat fish.

Does she only eat fish?

Fisherman(n): ngư dân

(Câu hỏi mở)

Gợi ý cách trả lời: trả lời với trạng từ bỏ chỉ tần suất: usually, regularly, occasionally, sometimes,…

VD: They don’t watch television regularly.

They don’t watch television regularly.

How often bởi they watch television?

 

He drinks tea at breakfast

He doesn’t drink tea at breakfast

Does he drink tea at breakfast?

Tea ko phát âm là /tia/

Tea /tiː/: Trà

I work in London

I don’t work in London

Do you work in London?

 

Your exam starts at 09.00

Your exam doesn’t start at 09.00

Does your exam start at 09.00?

 

London is a large city

London is not a large city

Is London a large city?

London không phát âm là Luân Đôn

London /ˈlʌndən/

Bài tập 2: phân chia động từ ở trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp nhất ngôn từ

1

makes

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc always => chia động từ ở thì lúc này đơn

Make dinner: Làm buổi tối chứ ko nói là cook dinner

2

doesn’t eat / make

Diễn đạt một thói quen ở hiện tại => phân chia động từ làm việc thì lúc này đơn

Make somebody ill/sick: có tác dụng ai kia phát bệnh dịch hoặc ghê tởm

3

don’t smoke

Diễn đạt một kiến thức ở bây giờ => chia động từ làm việc thì lúc này đơn

Light (n): bật lửa

4

Does…. Go

Dấu hiệu là trạng tự chỉ tần suất everyday

 

5

Do….. Like

Thói quen ra đề:

Những hễ từ chỉ ý kiến, cảm xúc cá nhân như like, think, believe,… hay được chia ở thì hiện tại đơn

Fiancé (Chồng không cưới)/ Fianée (vợ không cưới)

Spouse: Vợ, chồng

6

Do…..go

Dấu hiệu là trạng từ chỉ gia tốc often

=> phân chia động từ ở thì lúc này đơn

 

7

does.......... Work

Thói quen thuộc ra đề:

Khi hỏi về công việc và không kèm trạng từ chỉ tần suất và ngữ cảnh cụ thể => chia động từ sinh hoạt thì lúc này đơn

Work (v): làm việc

Occupation = Job (n): Nghề nghiệp

8

doesn’t .... Have.

Dấu hiệu là trạng tự chỉ tần suất usually

 

9

does

Diễn đạt một thói quen hoặc hành vi lặp đi tái diễn trong hiện tại tại

=> chia động từ sinh sống thì bây giờ đơn

Iron (n): Bàn là

Do the ironing: Là quần áo

10

go

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ gia tốc once a week => chia động từ sống thì bây giờ đơn

Once in a xanh moon: Thỉnh thoảng, thảng hoặc khi

 

Bài tập 3: xong các câu sau. Rất có thể chọn khẳng định hoặc đậy định

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp nhất ngôn từ

1

doesn’t speak

Chọn thể phủ định dựa vào nghĩa của câu: Bạn tôi thấy cuộc sống đời thường ở Paris hơi khó khăn khăn. Cậu ấy ngần ngừ tiếng Pháp

Phân biệt biện pháp dùng Say, Tell, Talk cùng Speak

SAY: “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng văn bản được nói ra.

Ex: - She said (that) she had a flu. (Cô ấy nói rằng cô ấy hiện nay đang bị cảm)

TELL: kể, nói cùng với ai điều gì đó, yêu mong ai đó làm cho gì

Ex: - My grandmother is telling me a fairy story. (Bà tôi đã kể mang đến tôi nghe một mẩu chuyện cổ tích)

- Tell him to clean the floor as soon as possible. (Bảo cậu ta vệ sinh nhà càng nhanh càng tốt)

SPEAK: sử dụng khi dìm mạnh đến sự việc phát ra tiếng, phạt biểu, nói sản phẩm công nghệ tiếng gì

Ex: - She is muted. She can’t speak. (Cô ấy bị câm. Cô ấy ko nói được)

- She can speak English fluently. (Cô ấy nói theo cách khác tiếng Anh thành thạo)

- She’s going khổng lồ speak in public about her new environmental project. / (Cô ấy sắp tới phát biểu trước công chúng về dự án môi trường mới của cô ý ấy)

TALK: thủ thỉ với ai, điều đình với ai về chuyện gì

Ex: - They are talking about you. / (Họ đang nói về bạn đấy)

2

walk

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ gia tốc everyday

Close (adj): sát về không gian hoặc thời gian

Closely (adv): kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận

3

do…look

Dấu hiệu là trạng từ chỉ tần suất often

 

4

love

Câu chứa thông tin phía trước được chia ở thì bây giờ đơn => Câu sau hay được cũng phân chia cùng thì lúc này đơn

Thói quen ra đề: các động trường đoản cú chỉ thừa nhận thức như love, like, look, know,… không lúc nào chia làm việc thì hiện tại (hoàn thành) tiếp diễn, quá khứ (hoàn thành) tiếp diễn và tương lai (hoàn thành) tiếp diễn

A cat person (slang): người yêu mèo

A dog person (slang): người yêu chó

5

doesn’t eat

Chọn thể lấp định phụ thuộc nghĩa của câu: Đừng sẵn sàng bữa sáng mang lại Mark, xin cảm ơn. Cậu ta không nạp năng lượng sáng

- breakfast /ˈbrɛkfəst/: bữa sáng

- brunch /brʌntʃ/: bữa ăn sáng của những người dạy muộn (breakfast + lunch)

- lunch /lʌntʃ/: bữa trưa bình thường

- luncheon /ˈlʌntʃən/: bữa trưa trang trọng

- tea-time /"ti: taɪm/: Bữa trà bánh dịu xế chiều (của bạn Anh)

- dinner /ˈdɪnə/: bữa tối (có thể là trang trọng)

- supper /ˈsʌpə/: bữa tối (thường ngày, với gia đình)

- midnight-snack /ˈmɪdˌnaɪt snæk/: nạp năng lượng khuya

6

look

Câu chứa thông tin phía trước được chia ở thì hiện tại đơn => Câu sau hay được cũng phân chia cùng thì lúc này đơn

 

7

doesn’t work

Chọn thể bao phủ định nhờ vào nghĩa của câu: Đừng thế nhấn chuông. Chuông cửa không chuyển động

 

8

like

Câu chứa thông tin phía trước được phân tách ở thì lúc này đơn => Câu sau thường được cũng phân chia cùng thì bây giờ đơn

 

9

wins

Dấu hiệu là every game

Good at: xuất sắc về...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Ẩn Dòng Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, Cách Ẩn Dòng Và Hiển Thị Dòng Ẩn Trong Excel

Bad at: kém về...

10

don’t own

Dấu hiệu là trạng tự chỉ tần suất always

 

II. Bài bác tập thực hành 

Bài tập 1: Thêm đuôi /s/ hoặc /es/ vào sau những từ sau:

Work → …………..

Study → …………..

Go → …………..

Eat → …………..

Cry → …………..

Wash → …………..

Play → …………..

Try → …………..

Watch → …………..

Swim → …………..

Spy → …………..

Mix → …………..

Write → …………..

Fly → …………..

Kiss → …………..

 

Bài tập 2. Điền trợ hễ từ vào khu vực trống nhằm thành câu lấp định:

I ................................ Like tea.He ................................ Play football in the afternoon.You ................................ Go to bed at midnight.They................................ Vị the homework on weekends.The bus ................................ Arrive at 8.30 a.m.My brother ................................ Finish his work at 8 p.m.Our friends ................................ Live in a big house.The mèo ................................ Lượt thích me.I ................................ Love dogs.It ................................ Rain every afternoon here.

 

Bài tập 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc

She (not study) ..…………….………. On Saturday.He (have) ………………………. A new haircut today.I usually (have) ..…………….………. Breakfast at 6.30.Peter (not/ study) ..…………….……….very hard. He never gets high scores.My mother often (teach) ..…………….………. Me English on Saturday evenings.I lượt thích Math và she (like) ..…………….………. Literature.My sister (wash) ..…………….………. Dishes everyday.They (not/ have) ..…………….……….breakfast every morning. My cousin, Peter (have) ..…………….………. A dog. It (be) ..…………….………. An intelligent pet with a short tail và big black eyes. Its name (be)………..Kiki và it (like) ..…………….………. Eating pork. However, it (never/ bite) ..…………….………. Anyone; sometimes it (bark) ..…………….………. When strange guests visit. Lớn be honest, it (be) ..…………….………. Very friendly. It (not/ like) ..…………….………. Eating fruits, but it (often/ play) ..…………….………. With them. When the weather (become) ..…………….………. Bad, it (just/ sleep) ..…………….………. In his cage all day. Peter (play) ..…………….………. With Kiki everyday after school. There (be) ..…………….………. Many people on the road, so Peter (not/ let) ..…………….………. The dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki lớn a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) ..…………….………. Naughty, but Peter loves it very much.

 

Bài tập 4: Viết lại câu hoàn chỉnh

Eg: They / wear suits khổng lồ work? à vì chưng they wear suits to lớn work?

1. She / not / sleep late at the weekends

➤  ______________________________

2. We / not / believe the Prime Minister

➤  ______________________________

3. You / understand the question?

➤  ______________________________

4. They / not / work late on Fridays

➤  ______________________________

5. David / want some coffee?

➤  ______________________________

 6. She / have three daughters

➤  ______________________________

7. When / she / go khổng lồ her Chinese class?

➤  ______________________________

8. Why / I / have lớn clean up?

➤  ______________________________

9. How often / she / go to lớn the cinema / ?

➤  ______________________________

10. She/ not/ usually/ go/ lớn the church/.

➤  ______________________________

Đáp án bài bác tập thực hành thì hiện tại đơn

Các em kiểm tra đáp án phần bài bác tập thực hành nhé!

Bài tập 1:

Work → Works

Study → Studies

Go → Goes

Eat → …Eats

Cry → Cries

Wash → Washes

Play → Plays

Try → Tries

Watch → Watches

Swim → Swims

Spy → Spies

Mix → Mixes

Write → Writes

Fly → Flies

Kiss → Kisses

Bài tập 2:

don’tdoesn’tdon’tdon’tdoesn’tdoesn’tdon’tdoesn’tdon’tdoesn’t

Bài tập 3:

doesn’t studyhashavedoesn’t studyteacheslikeswashesdon’t have My cousin, Peter has a dog. It is an intelligent pet with a short tail và big đen eyes. Its name is Kiki & it likes eating pork. However, it bites anyone; sometimes it barks when strange guests visit. To be honest, it is very friendly. It doesn’t lượt thích eating fruits, but it often plays with them. When the weather becomes bad, it just sleeps in his cage all day. Peter plays with Kiki everyday after school. There are many people on the road, so Peter doesn’t let the dog run into the road. He takes Kiki lớn a large field to enjoy the peace there. Kiki is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài tập 4:

She does not sleep late at the weekends We do not believe the Prime Minister bởi you understand the question? They do not work late on Fridays Does David want some coffee? She has three daughters When does she go to her Chinese class? Why bởi I have lớn clean up? How often does she go lớn the cinema? She does not usually go lớn the church.

Các em chịu khó học tập thật tốt nhé! không tính ra, em làm sao muốn nâng cấp thêm kiến thứcTOEIC có thể tham khảo: 

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay