Bài Tập Về Mệnh Đề Quan Hệ

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan tiền hệ: who, whom, which, that, whose hay đều trạng từ quan tiền hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa đến danh tự đứng trước nó.

Bạn đang xem: Bài tập về mệnh đề quan hệ


*

Mệnh đề quan lại hệ (Relative clauses) là một chủ điểm kiến thức và kỹ năng ngữ pháp quan trọng những bạn cần nắm rõ trong giờ Anh. Bài bác Thi TOEIC thường xuyên ra đề trong một số chủ điểm sau: riêng biệt cách áp dụng giữa “that” với “which” cũng như “that” và “what”.

Bên cạnh đó, dạng mệnh đề quan hệ tình dục rút gọn cũng là 1 trong những chủ điểm thường xuyên được chú trọng sử dụng nhiều nhất. Trong bài viết này Ms Hoa Toeic sẽ phân tách sẻ chi tiết cho các bạn hiểu được về mệnh đề quan tiền hệ cùng với bài bác tập rèn luyện.

Tất tần tật về Mệnh đề dục tình trong TOEIC

Trước lúc đi sâu rộng về những mấu chốt bên trên đây, tôi muốn đưa ra một chiếc nhìn tổng quan tiền về định nghĩa cũng như các các loại mệnh đề quan hệ chủ yếu. (Phần không ngừng mở rộng hơn về những chủ điểm trên, các chúng ta cũng có thể tham khảo trong level 500-750)

I. Định nghĩa mệnh đề quan liêu hệ

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ xuất xắc có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng để giải ưng ý rõ hơn về danh trường đoản cú đứng trước nó.

Xét ví dụ như 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng để xác định danh từ đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra họ vẫn bao gồm một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Xét ví dụ 2: The girl is Nam"s girlfriend. She is sitting next khổng lồ me. =>The girl who is sitting next to lớn me is Nam"s girl friend.

Mệnh đề quan hệ thường được nối với mệnh đề bao gồm bằng các đại từ dục tình (relative pronouns): who, whom, which, whose, that......

Mệnh đề quan tiền hệ gồm hai loại: mệnh đề quan hệ tình dục xác địnhmệnh đề tình dục không xác định

II. Những loại mệnh đề quan hệ

a. Mệnh đ xác đnh (Defining relative clauses)

- Là mnh đ được sử dụng đ xác đnh danh t đng trước nó,cn thiết cho ý nghĩa ca câu; không tồn tại nó câu s ko đ nghĩa. Tt c các đi t quan h được s dng trong mnh đ xác đnh.

Ví dụ:

Do you know the name of the man who came here yesterday?The man (whom / that) you met yesterday is coming khổng lồ my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác định không có dấu phẩy

b. Mệnh đ không xác đnh (Non – defining clauses)

- Là mnh đ cung cp thêm thông tin v người hoc vt, không tồn tại nó thì câu vn đ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không xác minh có vết phẩy và Mệnh đề này không được dùng “That”

III. Đại từ dục tình (Relative Pronouns)

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi thiết bị vật, động vật.

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

Xem thêm: Lý Thuyết Hóa Học 8 Bài 12 Hóa Học 8: Sự Biến Đổi Chất, Giải Bài 12 Hóa Học 8: Sự Biến Đổi Chất

That

Đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc trưng trong mệnh đề quan tiền hệ xác minh (who, which vẫn đang còn thê thực hiện được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.

Các đại từ tình dục trong giờ đồng hồ Anh

1. WHO

- thống trị từ vào mệnh đề quan hệ

- sửa chữa thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM

- có tác dụng túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: George is a person whom I admire very much

3. WHICH

- cai quản từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THATMệnh đề quan hệ xác định:

Là mệnh đề rất cần được có vào câu, nếu vứt đi mệnh đề thiết yếu sẽ không tồn tại nghĩa rõ ràng. Đối với một số loại câu này, đại từ quan liêu hệ có tác dụng tân ngữ rất có thể được vứt đi. Ta có thể dùng trường đoản cú that thay thế sửa chữa cho who, whom, which...

Mệnh đề quan hệ giới tính không xác định:

Trước và sau mệnh đề này phải có dấu (,). Trường vừa lòng này ta KHÔNG ĐƯỢC cần sử dụng từ “that” thay thế sửa chữa cho who, whom, which và không được bỏ đại từ quan hệ nam nữ trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

Trường hợp nên dùng that và không được sử dụng that:

Trường hợp đề xuất dùng that: sau một danh từ tất cả hổn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ vật dụng hoặc vật dụng vật). Ví dụ: We can see a lot of people và cattle that are going khổng lồ the field

 - Sau đại trường đoản cú bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

 - Sau những tính từ đối chiếu nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

 Ex: This is the most beautiful dress that I have.

 All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

 - Trong cấu trúc It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence. (Chính là các bạn tôi đã viết câu này.)

 Trường hợp không cần sử dụng that: mệnh đề bao gồm dấu (,), ĐTQH bao gồm giới tự đứng trước.

Lưu ý: giới trường đoản cú chỉ đứng trước whomwhich, không đứng trước whothat

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

 Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE

Đại từ dùng để làm chỉ sở hữu cho danh trường đoản cú chỉ bạn hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay