BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 2

a) (y + 3 over 4 = 4 over 5) b) (y - 3 over 11 = 9 over 22) c) (9 over 2 - y = 2 over 9)

2.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 tập 2

Tính và đối chiếu giá trị của nhì biểu thức sau:

(left( 9 over 2 - 5 over 2 ight) - 3 over 4) (9 over 2 - left( 5 over 2 + 3 over 4 ight))

Vậy (left( 9 over 2 - 5 over 2 ight) - 3 over 4,...,9 over 2 - left( 5 over 2 + 3 over 4 ight))

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (18 over 15 + 7 over 15 + 12 over 15) b) (9 over 7 + 8 over 7 + 11 over 7)

4.

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lý 8 Bài 15 : Công Suất, Giải Bài Tập Vật Lý 8 Bài 15: Công Suất

Trong những bài kiểm tra môn Toán cuối học tập kì I của khối lớp Bốn gồm (3 over 7) có bài được điểm khá. Biết số bài xích đạt điểm xuất sắc và điểm tương đối là (29 over 35) số bài xích kiểm tra. Hỏi số bài đạt điểm gỏi chiếm từng nào phần của bài kiểm tra?

Bài giải

1

(eqalign & a),,y + 3 over 4 = 4 over 5 cr & y = ,,4 over 5 - 3 over 4 = 16 - 15 over 20 = ,,1 over 20 cr )

(eqalign & b),,y - 3 over 11 = 9 over 22 cr & y = 9 over 22 + 3 over 11 = 9 + 6 over 22 = 15 over 22 cr )

(eqalign và c),,9 over 2 - y = 2 over 9 cr và y = 9 over 2 - 2 over 9 = 81 - 4 over 18 = 77 over 18 cr)

2. 

(eqalign & left( 9 over 2 - 5 over 2 ight) - 3 over 4 = left( 9 - 5 over 2 ight) - 3 over 4 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 4 over 2 - 3 over 4 = 8 - 3 over 4 = 5 over 4 cr & 9 over 2 - left( 5 over 2 + 3 over 4 ight) = 9 over 2 - left( 10 + 3 over 4 ight) cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 9 over 2 - 13 over 4 = 18 - 13 over 4 = 5 over 4 cr )

Vậy (left( 9 over 2 - 5 over 2 ight) - 3 over 4 = 9 over 2 - left( 5 over 2 + 3 over 4 ight))

3. 

a)

(eqalign & 18 over 15 + 7 over 15 + 12 over 15 = left( 18 over 15 + 12 over 15 ight) + 7 over 15 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( 18 + 12 over 15 ight) + 7 over 15 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 30 over 15 + 7 over 15 = 37 over 15 cr )

b) 

(eqalign & 9 over 7 + 8 over 7 + 11 over 7 = left( 9 over 7 + 11 over 7 ight) + 8 over 7 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( 9 + 11 over 7 ight) + 8 over 7 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 20 over 7 + 8 over 7 = 28 over 7 cr )

4. Tóm tắt

*

Bài giải

Số bài ăn điểm loại tốt là:

(29 over 35 - 3 over 7 = 29 - 15 over 35 = 14 over 35) (số bài bác kiểm tra)

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay