BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 5

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài tổng đúng theo Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp đưa ra tiết, dễ nắm bắt và bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit giúp học viên học tốt môn giờ Anh lớp 5 hơn. Để thiết lập tài liệu bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 5 về, các bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 5

Mục lục bài tập tiếng Anh 5

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 5 học kì 1 gồm đáp án

Unit 1: What"s your address?

Unit 2: I always get up early. How about you?

Unit 3: Where did you go on holiday?

Unit 4: Did you go khổng lồ the party?

Unit 5: Where will you be this weekend?

Bài tập giờ Anh lớp 5 giữa kì 1 bao gồm đáp án

Unit 6: How many lessons vì chưng you have today?

Unit 7: How vày you learn English?

Unit 8: What are you reading?

Unit 9: What did you see at the zoo?

Unit 10: When will Sports Day be?

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 học tập kì 1 gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh lớp 5 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 11: What"s the matter with you?

Unit 12: Don"t ride your xe đạp too fast!

Unit 13: What do you do on your không tính phí time?

Unit 14: What happened in the story?

Unit 15: What would you lượt thích to be in the future?

Bài tập giờ Anh lớp 5 thân kì 2 tất cả đáp án

Unit 16: Where"s the post office?

Unit 17: What would you lượt thích to eat?

Unit 18: What will the weather be like tomorrow?

Unit 19: Which place would you like to visit?

Unit 20: Which one is more exciting, life in the đô thị or life in the countryside?

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 1

Exercise 1. Odd one out

1. A. đô thị b. Town c. Flat d. Province

2. A. House b. Far c. Near d. Modern

3. A. Laneb. Street c. Stream d. Avenue

4. A. Orange b. Bread c. Buildings d. Noodles

5. A. How b. Village c. Where d. Who

Hiển thị đáp án

1. Đáp án c

Các đáp án sót lại đều chỉ đồ sộ của địa điểm ở: thành phố, thị trấn, tỉnh lị

2. Đáp án a

Các đáp án sót lại đều là tính từ

3. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ dạng bé đường: làn đường, đường, đại lộ

4. Đáp án c

Các đáp án còn sót lại đều chỉ thiết bị ăn: quả cam, bánh mì, mì

5. Đáp án b

Các đáp án sót lại đều là từ để hỏi.


Exercise 2. Choose the correct answer

1. Ha Noi is a big ............. In the north .

A. Street B. City C. Town D. Lane

2. His.......... Is 187B, Giang Vo Street.

A. Class B. Road C. Town D. Address

3. There are two tall ........... In my street.

A. Tower B. Towers C. Town D. Mountains

4. Linda: Who vì chưng you live ........? - Mai: I live ........... My parents .

A. In – in B. For – for C. With- with D. At – at

5. His flat is far .... The đô thị centre.

A. From B. ToC. With D. Of

6. Ha Noi and Ho bỏ ra Minh đô thị are two big............. In the country.

A. Thành phố B. CountryC. Cities D. Countries

7. Mai: Where vày you live , Trung ?

Trung: I live .......... Flat 18 ........ The second floor.............. Ha Noi Tower.

A. In - on – khổng lồ B. Of - in – onC. In - on – of D. On - in – in

Hiển thị đáp án

1. Đáp án B

Dịch: hà thành là một tp lớn ở phía bắc.

2. Đáp án D

Dịch: Địa chỉ của anh ấy là số 187B đường Giảng Võ.

3. Đáp án B

Dịch: có 2 tòa tháp to ở con đường phố của tôi.

4. Đáp án C

Dịch: các bạn sống thuộc ai? – mình sống với ba mẹ

5. Đáp án A

Dịch: chung cư của anh ấy nghỉ ngơi xa trung tình thật phố.

6. Đáp án C

Dịch: tp hà nội và thành phố hcm là 2 thành phố lớn của đất nước.

7. Đáp án C

Dịch: Tôi sống ở chung cư 18, tầng 2, tòa đơn vị Hanoi Tower.


Exercise 3. Complete withe the given words: cities đô thị mountain village Tower floor hometown address

1. Quang nam ………………..……….. Is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. In the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. Of HAGL Tower.

4. There is a big và tall ………………..……….. In front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. In Vietnam.

6. Their ………………..……….. Is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. In my country.

8. Peter’s ………………..……….. Is London đô thị in England.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: city

Dịch: thành phố Quảng phái mạnh là quê nhà của ba tôi.

2. Đáp án: village

Dịch: Chú dì tôi sống tại một làng nhỏ dại ở quê.

3. Đáp án: floor

Dịch: mái ấm gia đình cô ấy sống ở tầng 3 của tand tháp HAGL.

4. Đáp án: tower

Dịch: bao gồm một tòa tháp to lớn trước đơn vị tôi.

Xem thêm: Bài 5: Ngôn Ngữ Máy Là Gì ? Những Thông Tin Bạn Cần Biết Về Ngôn Ngữ Này

5. Đáp án: cities

Dịch: Đà Nẵng là trong số những thành phố đẹp nhất VN.

6. Đáp án: address

Dịch: Địa chỉ của mình là ở số 97B phố Nguyễn Văn Cừ.

7. Đáp án: mountain

Dịch: Trường đánh là ngọn núi lâu năm nhất nước ta.

8. Đáp án: hometown

Dịch: Quê của Peter là ở tp Luân Đôn, nước Anh.


Exercise 4. Match the words that have opposite meaning:

1.old

2.small

3.far

4.short

5.early

6.city

7.quiet

a.tall

b.countryside

c.noisy

d.near

e.large

f.late

g.modern

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Hiển thị đáp án

1. Đáp án g: cũ – mới

2. Đáp án e: nhỏ tuổi - to

3. Đáp án d: xa – gần

4. Đáp án a: cao – thấp

5. Đáp án f: nhanh chóng – muộn

6. Đáp án b: thành phố - làng quê

7. Đáp án c: yên lặng - ồn ào


Exercise 5. Put the words in order khổng lồ make sentences:

1.address / What/ Mai’s/ is?

……………………………………………………….

2.does / she/ Who/ with / live ?

……………………………………………………….

3.her/ Is/ house/ beautiful?

……………………………………………………….

4.56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.

……………………………………………………….

5.she/ Where/ does/ live?

……………………………………………………….

6.Danang/ hometown/ His/ city/ is.

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is Mai’s address? (Địa chỉ của Mai là gì?)

2. Đáp án: Who does she live with? (Cô ấy sống thuộc ai?)

3. Đáp án: Is her house beautiful? (Nhà cô ấy đẹp không?)

4. Đáp án: It is 56 Nguyen Trai Street. (Nó sinh hoạt số 56 Nguyễn Trãi)

5. Đáp án: Where does she live? (Cô ấy sống làm việc đâu?)

6. Đáp án: His hometown is Danang city. (Quê anh ấy là thành phố Đà Nẵng)


Exercise 6. Translate into English.

1.Địa chỉ của người sử dụng là gì?

……………………………………………………….

2.Bạn sống với ai?

……………………………………………………….

3.Quê của chúng ta ở đâu?

……………………………………………………….

4.Quê của chúng ta trông như thế nào?

……………………………………………………….

5.Bạn gồm sống với ông bà không?

……………………………………………………….

Hiển thị đáp án

1. Đáp án: What is your address?

2. Đáp án: Who vày you live with?

3. Đáp án: Where is your hometown?

4. Đáp án: What does your hometown look like?

5. Đáp án: bởi vì you live with your grandparents?


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa học lớp 5 cho bé sẽ được tặng miễn chi phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học test cho con và được support miễn mức giá tại khoahoc.tracuudiem.net

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay