Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn

Thì vượt khứ đối chọi (Past Simple tense) là 1 trong 12 thì mà bọn chúng ta ai ai cũng phải cố chắc ngay từ bước đầu tiên học tiếng Anh vày tính phổ biến của nó. Với nội dung bài viết hôm nay, mời các bạn hãy cùng Vietop hệ thống lại về Thì vượt khứ đối kháng qua phần tổng quan tương tự như làm các bài bác tập thì quá khứ 1-1 trắc nghiệm nhỏ dưới trên đây nhé!


*

Tổng quan lại về Thì vượt khứ đơn

Cấu trúc

Cấu trúc của Thì thừa khứ đối chọi (Past Simple tense) như sau:

Với rượu cồn từ khổng lồ be:Khẳng định: S + was/were + N/ AdjPhủ định: S + was/were + not + N/ AdjNghi vấn Yes/No: Was/ Were + S +…?

Yes, S + was/ were. / No, S + wasn’t/ weren’t.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn

Nghi vấn Wh-: WH-word + was/ were + S (+ not) +…?

S + was/ were (+ not) +….

Chú ý:

I/ He/ She/ It/ Danh từ số không nhiều + wasWe/ You/ They/ Danh tự số những + werewas not = wasn’t; were not = weren’t

E.g.: I was at my uncle’s house yesterday. (Tôi đã trong nhà bác tôi hôm qua.)

We weren’t happy because our team lost. (Chúng tôi ko vui bởi vì đội của shop chúng tôi đã thua.)

Was she drunk last night? (Đêm hôm qua cô ta tất cả say không?)

Yes, she was./ No, she wasn’t.

What was the weather like yesterday? (Hôm qua thời tiết như thế nào?)

It was sunny yesterday. (Hôm qua trời nắng.)

Với rượu cồn từ thường:Khẳng định: S + Verb quá khứ 2 (V2)Phủ định: S + did + not + V-infinitiveNghi vấn Yes/No: Did + S + V-infinitive?

Yes, S + did. / No, S + didn’t.

Nghi vấn Wh-: WH-word + did + S (+ not) + V-infinitive…?

S + Verb thừa khứ 2 (V2)

Chú ý: Verb thừa khứ 2 (V2) là đụng từ chia thì thừa khứ solo (theo luật lệ “-ed” hoặc bất quy tắc)

Did not = didn’t

Ở câu bao phủ định thì vượt khứ đơn, vùng phía đằng sau trợ cồn từ did not/didn’t ta vẫn giữ đụng từ ngơi nghỉ nguyên thể chứ không chia V2.

Vậy đề nghị Lucy didn’t went to lớn her grandma’s house là sai, câu đúng đề nghị là “Lucy didn’t go to lớn her grandma’s house.”

E.g.: I went to the stadium yesterday khổng lồ see watch the football match. (Tôi sẽ tới sân chuyển động ngày trong ngày hôm qua để coi trận đấu.)

She didn’t go lớn the market. (Cô ấy đã không đi chợ.)

Did Cristiano play for Manchester United? (Có cần Cristiano từng chơi mang lại Manchester United không?)

Yes, he did./ No, he didn’t.

What did you do last Sunday? (Bạn đã làm gì Chủ nhật trước?)

I watched TV all day. (Tôi đang xem TV cả ngày.)

Cách sử dụng và dấu hiệu nhận biết

Thì thừa khứ đối kháng (Past Simple tense) được dùng khi ta muốn:

Diễn tả một hành động, vấn đề đã ra mắt tại 1 thời điểm chũm thể, hoặc một khoảng thời hạn trong quá khứ cùng đã xong xuôi hoàn toàn sống quá khứ.

E.g.: My children came home late last night. (Các bé của tôi về nhà muộn tối qua.)

Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.

E.g.: David fell down the stair yesterday and hurt his leg. (David bửa xuống cầu thang ngày hôm qua và làm đau chân anh ấy.)

→ hành động “làm nhức chân” xẩy ra ngay lập tức sau “ngã mong thang” trong quá khứ.

Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại trong vượt khứ.

Xem thêm: #1 : Top 20 Game Nhập Vai Offline Hay Cho Pc, Top 10 Game Nhập Vai Offline Cho Di Động (Android

E.g.: John visited his grandma every weekend when he wasn’t married. (John sẽ thăm bà của cậu ấy mặt hàng tuần thời điểm còn không cưới.)

→ vấn đề “thăm bà” đã từng xảy ra không hề ít lần trong thừa khứ.

Diễn tả một hành động xen vào một hành động đang ra mắt trong quá khứ. Hành động đang ra mắt chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào phân tách thì quá khứ đơn.

E.g.: When Jane was cooking, the lights suddenly went out. (Khi Jane sẽ nấu ăn uống thì đột nhiên đèn tắt.)

Dùng vào câu điều kiện loại II (câu điều kiện không có thật ở hiện tại)

E.g.: If I had a lot of money, I would buy a new car. (Nếu tôi tất cả thật những tiền, tôi sẽ sở hữu chiếc xe tương đối mới.)

→ việc “có thật các tiền” không tồn tại thật trong hiện tại tại.

Ta nhận ra Thì quá khứ đối chọi khi vào câu có các trạng từ chỉ thời hạn trong quá khứ kèm thời điểm xác định.

Yesterday: Hôm quaLast night: buổi tối quaLast week: Tuần trướcLast month: tháng trướcLast year: Năm ngoáiAgo: phương pháp đây. (two hours ago: từ thời điểm cách đó 2 giờ, two weeks ago: cách đó 2 tuần…)at, on, in… (at 6 o’clock, on Monday, in June,…)When + mệnh đề chia thì thừa khứ đơn: lúc (when I was a kid,…)

E.g.: Last night he slept with his parents. (Đêm qua cậu ấy ngủ với tía mẹ.)

Liverpool gave away tickets to their fans last week. (Liverpool phân phát miễn giá tiền vé mang đến người ái mộ tuần trước.)


*

Bài 1: Choose the correct answer

Mozart ___________ more than 600 pieces of music.writeswrotewritedwas wroteWe _______ David in town a few days ago.did seewas sawdid sawsawIt was cold, so I _____________ the window.shutwas shutam shutshuttedI ___________ to the cinema three times last week.was gowentdid gogoedWhat __________ you _________ last weekend?were / dodid / diddid / dodo / didThe police ___________ me on my way home last night.was stopstoppedstopsstoppingThe film wasn’t very good. I _____________ it very much.enjoyedwasn’t enjoydidn’t enjoyeddidn’t enjoyThe bed was very uncomfortable. I ____________ sleep very well.didn’tdidwasn’tnotThe window was xuất hiện and a bird ___________ into the room.flyflewwas flewdid flyI __________ a lot of money yesterday. I __________ an expensive dress.spend / buyspent / buyspent / boughtwas spent / bought

Bài 2: Choose the correct answer

Sylvia _____________ when she ___________ the DVDs.was running / droppedran / droppedwas running / was droppingran / was droppingWhile Steve ___________ a documentary, he __________ asleep.was watched / fellwas watching / fellwatched / was fallingwas watching / feltThey _________ when you _________ for remote control.aren’t listening / were askingweren’t listening / were askingweren’t listening / askedlistened / asked______ you __________ anything when I ______ you?Are / doing / calledWere / doing / callingDid / vày / was callingWere / doing / called________ you ____________ my friends while you ______________ khổng lồ school?Are / see / wentDid / see / were goingDid / saw / were goingWere / see / wentWe _____________ trang chủ when the accident ___________.were driving / happeneddrove / happeneddrove / was happeningwere drive / happenedI _______________ a novel while my mother ___________.was read / was cookingread / cookedwas reading / was cookingwas reading / cooksI ___________ out of the window when the accident happened.was lookedlookedlookingwas lookingYou ___________ while I ____________.played / studywere playing / studyingwere playing / was studyingwere played / was studyingHe _____________ when his father came home.were doingwas doingdiddid do

Bài 3: Choose the correct answer

When … you … there?-, wentdid, godid, wentWhy … she … ?-, crieddid, crieddid, cryWhat film … you … last night?did, see-, sawdid, sawWhere did you … this book?boughtbuybuyedShe … all night.crydcryedcriedHe didn’t … last Monday.calledcalldcallWho … there?wentdid wentdid goI … TV yesterday.watchedwatchwatchdWho … that car?boughtdid buybuyedWho … ten minutes ago?calleddid calleddid call

Bài 4: Choose the correct answer

1. I _____ lớn the mall after school.

goedgonewent

2. My brother _____ a bear an hour ago.

seensawsees

3. _____ Mike visit his grandmother last night?

DidAreDoes

4. Alex did not _____ last weekend.

workingworkedwork

5. _____ Judy & Liz at last month’s meeting?

WasWereAre

6. We _____ not happy after the sad ending.

werewasdid

7. _____ you see Jody’s new dog yesterday?

AreDidDo

8. Sorry, I ________ hear you at the door.

wasn’tdidn’tam not

9. I _____ English for two years.

studyingstudystudied

10. What _____ you eat for lunch yesterday?

dodidwere

Bài 5: Choose the correct answer

He __________ brush his teeth yesterday evening.didn’t brushwas brusheddidn’t brushedwasn’t brushMy mother didn’t _______________ to lớn work because she was ill.wentgoinggogoedHe had an accident two weeks ________.sinceagoat the momentnowMy uncle ____________ his arm while he was playing football.brokenbreakbreaksbrokeEmma __________ me several letters last year.writeswrotewritingwriteWhy ________ you __________ this hat? It looks bad.were / buywas / buydid / buydid / boughtHow much money ________ you _________ in the market?were / spentdid / spenddid / spentwere / spendHis father ___________ his oto in front of our house.washedwashesdid washwas washI ____________ my sister with her homework last night.helpwas helpwas helpedhelpedWho _________ this window?brokedid brokedid breakwas break

Đáp án

Bài 1

wrotesawshutwentdid / dostoppeddidn’t enjoydidn’tflewspent / bought

Bài 2

was running / droppedwas watching / fellweren’t listening / askedWere / doing / calledDid / see / were goingwere driving / happenedwas reading / was cookingwas lookingwere playing / was studyingwas doing

Bài 3

did, godid, crydid, seebuycriedcallwentwatchedboughtcalled

Bài 4

1. Went

2. Saw

3. Did

4. Work

5. Were

6. Were

7. Did

8. Didn’t

9. Studied

10. Did

Bài 5

didn’t brushgoagobrokewrotedid / buydid / spendwashedhelpedbroke

Hy vọng với phần ôn lại kỹ năng và kiến thức cũng như xong các bài xích tập thì thừa khứ 1-1 trắc nghiệm (Past Simple tense), Vietop đã giúp chúng ta nắm vững vàng hơn về phong thái sử dụng thì này vào ngữ pháp tiếng Anh. Chúc các bạn học thật tốt và hãy chờ đón những nội dung bài viết tiếp theo từ bọn chúng mình nhé!

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay