Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn

Thì hiện tại đơn không hề khó như các bạn nghĩ đâu. Để rứa chắc kiến thức về thì ngữ pháp này, hãy cùng tracuudiem.net luyện tập qua các bài tập thì lúc này đơn dưới đây. Đừng quên check đáp án phía dưới để hoàn toàn có thể tự review bài làm của bản thân mình nhé!

> cấu tạo và phương pháp dùng chuẩn chỉnh xác của thì hiện tại đơn 

> cấu tạo và bí quyết dùng thì hiện tại hoàn thành


> học tiếng Anh nghỉ ngơi đâu xuất sắc nhất?

> đứng top 3 phương pháp học tiếng Anh tác dụng nhất cố giới

Cùng xem lại các cách dùng, cấu trúc của thì bây giờ đơn qua đoạn clip trên nhé! 

Các bài tập thì hiện tại đơn tiếp sau đây đều tại mức cơ bản, chắc chắn là các bạn sẽ làm được ? Đừng xem câu trả lời trước khi chấm dứt bài tập nhé ? Còn nếu như khách hàng vẫn chưa chũm chắc kỹ năng và kiến thức thì hãy theo dõi video dưới phía trên nhé! ko kể ra, bạn có thể tham khảo phương pháp học tiếng Anh toàn diện tại đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn

Khoá học trực tuyến đường tracuudiem.net ONLINE được xây dựng dựa vào lộ trình dành cho những người mất gốc. Bạn có thể học rất nhiều lúc gần như nơi rộng 200 bài xích học, cung cấp kiến thức toàn diện, tiện lợi tiếp thu với cách thức Gamification.


MỤC LỤC
Ẩn
Khoá học trực đường dành cho:
BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:
bài bác 1: Điền trợ rượu cồn từ ngơi nghỉ dạng lấp định.
bài xích 2: chọn dạng đúng của từ.
bài bác 3: Điền dạng đúng của từ vào ngoặc.
bài xích 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ vào ngoặc.
bài 5: Viết lại thành câu hoàn chỉnh.
Khoá học trực con đường dành cho:
bài 6: kết thúc đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ.
ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN
bài bác 1:
bài bác 2:
bài 3:
bài xích 4:
bài bác 5:
bài 6:
Khoá học tập trực tuyến đường dành cho:

☀ chúng ta mất cội Tiếng Anh hoặc mới bước đầu học tiếng Anh nhưng chưa có lộ trình phù hợp.

☀ chúng ta có quỹ thời gian eo không lớn nhưng vẫn muốn muốn tốt Tiếng Anh

☀ Các bạn có nhu cầu tiết kiệm túi tiền học giờ Anh tuy thế vẫn đạt kết quả cao


TÌM HIỂU KHOÁ HỌC ONLINE

Trước khi bắt đầu, hãy với mọi người trong nhà xem đoạn clip dưới phía trên để lưu giữ lại kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng làm bài bác tập thì bây giờ đơn một cách rất tốt nhé!

Let’s start!

BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN:

Bài 1: Điền trợ rượu cồn từ nghỉ ngơi dạng bao phủ định.

1. I ………. Like tea.

2. He ………. Play football in the afternoon.

3. You ………. Go to lớn bed at midnight.

4. They……….do the homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. Live in a big house.

8. The cát ………. Like me.

Bài 2: lựa chọn dạng đúng của từ.

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a trắng coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary and Marcus eat outeats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going lớn bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc.

1. She (not study) ………. On Saturday.

2. He (have) ………. A new haircut today.

3. I usually (have) ……….breakfast at 6.30.

4. Peter (not/ study)……….very hard. He never gets high scores.

5. My mother often (teach)……….me English on Saturday evenings.

6. I like Math and she (like)……….Literature.

7. My sister (wash)……….the dishes every day.

8. They (not/ have)……….breakfast every morning.

Bài 4: Viết lại câu, điền đúng dạng từ vào ngoặc.

1. My brothers (sleep) on the floor. (often) =>____________

2. He (stay) up late? (sometimes) => ____________

3. I (do) the housework with my brother. (always) => ____________

4. Peter & Mary (come) to class on time. (never) => ____________

5. Why Johnson (get) good marks? (always) => ____________

6. You (go) shopping? (usually) => ____________

7. She (cry). (seldom) => ____________

8. My father (have) popcorn. (never) => ____________

Bài 5: Viết lại thành câu hoàn chỉnh.

Eg: They/ wear suits lớn work? => bởi they wear suits to work?

1. She/ not/ sleep late on weekends =>________

2. We/ not/ believe/ ghost=>________

3. You/ understand the question? =>________

4. They/ not/ work late on Fridays =>________

5. David/ want some coffee? =>________

6. She/ have three daughters =>________

7. When/ she/ go khổng lồ her Chinese class? =>________

8. Why/ I/ have to clean up? =>________

ĐỌC THÊM 6 phép tắc vàng nhằm nói giờ đồng hồ Anh như gió

Khoá học trực đường tracuudiem.net ONLINE được xây dựng dựa trên lộ trình dành cho những người mất gốc. Bạn cũng có thể học phần đa lúc đều nơi hơn 200 bài xích học, cung cấp kiến thức toàn diện, tiện lợi tiếp thu với cách thức Gamification.

Khoá học trực con đường dành cho:

☀ các bạn mất gốc Tiếng Anh hoặc mới ban đầu học tiếng Anh nhưng chưa tồn tại lộ trình phù hợp.

☀ chúng ta có quỹ thời gian eo thuôn nhưng vẫn mong muốn muốn giỏi Tiếng Anh

☀ Các bạn muốn tiết kiệm ngân sách chi tiêu học giờ Anh cơ mà vẫn đạt tác dụng cao


Bài 6: xong đoạn hội thoại sau bằng cách điền đúng dạng từ.

Xem thêm: Các Hình Thức Nào Kẻ Tấn Công Thường Sử Dụng Để Lợi Dụng Máy Tính Người Dùng Để Đào Coin

My cousin, Peter, (have)……….. A dog. It (be)……….. An intelligent pet with a short tail & big black eyes. Its name (be)……….. Kiki và it (like)……….. Eating pork. However, it (never/ bite) ……….. Anyone; sometimes it (bark)……….. When strange guests visit. To be honest, it (be)……. Very friendly. It (not/ like)……….. Eating fruits, but it (often/ play)……….. With them. When the weather (become)……….. Bad, it (just/ sleep)……….. In his cage all day. Peter (play)……….. With Kiki every day after school. There (be)……….. Many people on the road, so Peter (not/ let)……….. The dog run into the road. He (often/ take)……….. Kiki khổng lồ a large field to enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)……….. Naughty, but Peter loves it very much.

*
bài tập thì bây giờ đơn

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Bài 1: 

1. I don’t lượt thích tea.

2. He doesn’t play football in the afternoon.

3. You don’t go lớn bed at midnight.

4. They don’t vì chưng the homework on weekends.

5. The bus doesn’t arrive at 8.30 a.m.

6. My brother doesn’t finish work at 8 p.m.

7. Our friends don’t live in a big house.

8. The cat doesn’t like me.

Bài 2: 

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary và Marcus eat out/ eats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to lớn bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Bài 3: 

1. She doesn’t study on Saturday.

2. He has a new haircut today.

3. I usually have breakfast at 6.30.

4. Peter doesn’t study very hard. He never gets high scores.

5. My mother often teaches me English on Saturday evenings.

6. I lượt thích Math & she likes Literature.

7. My sister washes the dishes every day.

8. They don’t have breakfast every morning.

Bài 4: 

1. => My brothers often sleep on the floor.

2. => Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

3. => I always vì chưng the housework with my brother.

4. => Peter & Mary never come to class on time.

5. => Why does Johnson always get good marks?

6. => Do you usually go shopping?

7. => She seldom cries.

8. => My father never has popcorn.

Bài 5: 

1. She doesn’t sleep late on weekends.

2. We don’t believe in ghost.

3. Do you understand the question?

4. They don’t work late on Fridays.

5. Does David want some coffee?

6. She has three daughters.

7. When does she go lớn her Chinese class?

8. Why bởi I have to clean up?

Khoá học tập trực tuyến đường dành cho:

☀ chúng ta mất nơi bắt đầu Tiếng Anh hoặc mới bước đầu học giờ Anh nhưng chưa xuất hiện lộ trình phù hợp.

☀ chúng ta có quỹ thời hạn eo thanh mảnh nhưng vẫn muốn muốn tốt Tiếng Anh.

☀ Các bạn có nhu cầu tiết kiệm giá cả học giờ đồng hồ Anh mà lại vẫn đạt công dụng cao


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="tracuudiem.net ONLINE"> TỚI TRANG HỌC ONLINE

Bài 6: 

My cousin, Peter, (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail và big đen eyes. Its name (be) is Kiki & it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. Khổng lồ be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like/ doesn’t like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let/ doesn’t let the dog run into the road. He (often/ take) often takes Kiki khổng lồ a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Hãy “note” lại hầu hết lỗi không nên mình gặp mặt phải khi làm bài bác tập về thì lúc này đơn nhé. Có như vậy lần sau chúng mình bắt đầu tránh khỏi được gần như lỗi không nên khi áp dụng thì này đấy. Các bạn cũng có thể rèn luyện thêm nhiều bài bác tập thú vị, có ích khác trên Học giờ Anh online. Với hãy xem thêm cách “Một tháng xóa mù giờ đồng hồ Anh” thuộc tracuudiem.net tại phía trên nhé!


/" class="su-button su-button-style-3d" style="color:#030078;background-color:#efd62d;border-color:#c0ac24;border-radius:8px;-moz-border-radius:8px;-webkit-border-radius:8px" target="_blank" rel="noopener noreferrer" title="tracuudiem.net ONLINE"> GIAO TIẾP TIẾNG ANH SAU 6 THÁNG

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay