BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI ĐƠN LỚP 6

Thì bây giờ đơn – Present Simple tense là một trong trong số 12 thì cơ bạn dạng của giờ đồng hồ Anh và cũng là thì trước tiên mà các bạn sẽ học khi bắt đầu làm thân quen với ngữ pháp của ngữ điệu quốc tế này. Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, Vietop xin gửi đến chúng ta hệ thống bài tập thì bây giờ đơn từ cơ bản đến nâng cao, giúp chúng ta củng cụ lại phần kỹ năng ngữ pháp vô cùng đặc biệt quan trọng này.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn lớp 6


Tổng quan tiền về thì bây giờ đơn

Trước khi bước đầu làm bài tập, chúng ta hãy cùng hệ thống lại lần tiếp nữa về thì hiện tại đơn.

Thì hiện tại đơn – Present Simple tense được sử dụng để miêu tả một thực sự hiển nhiên, một hành động diễn ra lặp đi tái diễn theo thói quen, hoặc một năng lực của ai đó.


*

Công thức

Câu khẳng định – Affirmative
Động trường đoản cú “to be”Động từ bỏ thường
Công thứcS + am/ is/ are + N/ AdjS + V (s/es)
Lưu ýI + am = I’mHe/ She/ It/ Danh từ bỏ số ít/ Danh từ không đếm được + is = he’s / she’s / it’sYou/ We/ They/ Danh tự số những + are = You’re / we’re / they’reI/ We/ You/ They/ Danh từ bỏ số các + V-infinitiveHe/ She/ It/ Danh trường đoản cú số ít/ Danh từ ko đếm được + V (s/es)
Ví dụI am a teacher. (Tôi là giáo viên.)He is / He’s a teacher. (Anh ta là giáo viên.)They are / They’re teacher. (Họ là giáo viên.)I like Math. (Tôi yêu thích môn Toán.)She likes Math. (Cô ta đam mê môn Toán.)We lượt thích Math. (Chúng tôi say mê môn Toán.)
Câu bao phủ định – Negative
Động trường đoản cú “to be”Động từ thường
Công thứcS + am/ is/ are + N/ AdjS + V (s/es)
Lưu ýI + am = I’mHe/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is = he’s / she’s / it’sYou/ We/ They/ Danh trường đoản cú số các + are = You’re / we’re / they’reI/ We/ You/ They/ Danh tự số các + V-infinitiveHe/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ ko đếm được + V (s/es)
Ví dụI am a teacher. (Tôi là giáo viên.)He is / He’s a teacher. (Anh ta là giáo viên.)They are / They’re teacher. (Họ là giáo viên.)I like Math. (Tôi mê thích môn Toán.)She likes Math. (Cô ta ham mê môn Toán.)We like Math. (Chúng tôi phù hợp môn Toán.)

*Lưu ý: Ở câu lấp định với hễ từ thông thường sẽ có chủ ngữ là số ít, vùng sau trợ rượu cồn từ does not/doesn’t ta vẫn giữ đụng từ sinh hoạt nguyên thể chứ không hề thêm s/es.

Vậy bắt buộc “She doesn’t likes Math” là sai, câu đúng bắt buộc là “She doesn’t lượt thích Math.”

Câu nghi ngại – Interrogative

Ta có 3 dạng là câu nghi vấn có – ko hoặc đúng – không đúng (Yes – No questions), câu nghi vấn WH- (WH- questions) và câu nghi ngờ sử dụng trợ rượu cồn từ do/does.

Câu nghi vấn WH- có các từ để hỏi như: what, where, when, why, which, who, whose, how.

Yes – No questionsWH- questionsDo/does
Công thứcHỏi: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?Đáp: Yes, S + am/ are/ is.No, S + am not/ are not/ is not.Hỏi: WH-word + am/ is/ are + S +…?Đáp: S + am/ is/ are (+ not) +…Hỏi: Do/ Does (not) + S + V-infinitiveĐáp: Yes, S + do/does.No, S + vị not/ does not.
Lưu ýis not = isn’tare not = aren’tdo not = don’tdoes not = doesn’tdo not = don’tdoes not = doesn’t
Ví dụAre you a teacher?Yes, I’m a teacher. / Yes, I am.No, I’m not a teacher. / No, I am not.Is he a teacher?Yes, he’s a teacher. / Yes, he is.No, he’s not a teacher. / No, he isn’t.What is it?It is a book.Where are you?I am at school.Who is that person?She is Mrs. Lan.Do you like Math?Yes, I do. / Yes, I like Math.No, I don’t. / No, I don’t like Math.Does she like Math?Yes, she does. / Yes, she likes Math.No, she doesn’t. / No, she doesn’t like Math.

Quy tắc thêm s/es vào hễ từ với công ty ngữ số không nhiều trong thì bây giờ đơn

Thêm “es” vào sau động từ tận cùng bằng “o, x, ss, sh, ch” – ví dụ như go thành goes, wash thành washes,…Động tự tận cùng bằng y, đổi y thành i và thêm es – ví như study thành studies.Các hễ từ còn lại sẽ thêm s vào sau – lấy ví dụ như như like thành likes, make thành makes,…

Công dụng của thì lúc này đơn

Ta áp dụng thì lúc này đơn khi:

Nói về một hành động, sự việc ra mắt thường xuyên, lặp đi lặp lại hay như là 1 thói quen.

E.g.: I walk khổng lồ school everyday. (Tôi đi bộ đến trường từng ngày.)

Nói về một sự thật hiển nhiên, một chân lý.

E.g.: Water boils at 100°C. (Nước sôi sinh hoạt 100 °C).

Nói về một định kỳ trình gồm sẵn, có thời hạn biểu cầm cố định, rõ ràng.

E.g.: The plane takes off at 10 a.m today. (Máy cất cánh cất cánh cơ hội 10 giờ tạo sáng nay.)

Nói về suy nghĩ, cảm xúc, cảm xúc của một người.

E.g.: I think that you should tell her the truth. (Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói thực sự với cô ấy.)

Dấu hiệu nhận ra thì hiện tại đơn

Để nhận ra thì lúc này đơn, ta chú ý đến một trong những trạng từ chỉ tần suất như:

Always (luôn luôn)Usually (thường xuyên)Often/ Frequently/ Regularly (thường)Sometimes (thỉnh thoảng)Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)Never (không bao giờ)

E.g.: I often go jogging in the morning. (Tôi hay chạy bộ vào buổi sáng.)

She always remembers my birthday. (Cô ấy luôn thức khuya.)

Một số nhiều từ xuất hiện thêm trong câu áp dụng thì lúc này đơn:

Every + khoảng thời gian (every month,…)Once/ twice/ three times/ four times + khoảng thời hạn (once a week,..)In + buổi trong thời gian ngày (in the morning,…)

E.g.: They go abroad every year. (Họ đi quốc tế mỗi năm.)

I go to lớn art class twice a week. (Tôi đến lớp vẽ 2 lần một tuần.)She goes to the park in the morning. (Cô ấy đi tới công viên vào buổi sáng.)

Bài tập thì hiện tại đơn

Bài tập căn bản

Bài tập 1: Complete the following sentences with the correct verb khung of Present Simple tense

1. I usually _______ (walk) lớn school.

2. They _______ (visit) us often.

3. You _______ (play) basketball once a week.

4. Tom _______ (work) every day.

5. He always _______ (tell) us funny stories.

6. She never _______ (help) me with that!

7. Martha and Kevin _______ (swim) twice a week.

8. In this club people usually _______ (dance) a lot.

9. Linda _______ (take care) of her sister.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hình Xăm Phật Di Lặc Kín Lưng, Mau Hinh Xam Phat Di Lac

10. John rarely _______ (leave) the country.

11. We _______ (live) in the city most of the year.

12. Lorie _______ (travel) to Paris every Sunday.

13. I _______ (bake) cookies twice a month.

14. You always _______ (teach) me new things.

15. She _______ (help) the kids of the neighbourhood.

Bài tập 2: Convert the given sentences into affirmative, negative và interrogative forms

1. She lives in Thailand.

Negative: _____________________.

Interrogative: _____________________?

2. Are they students?

Affirmative: _____________________.

Negative: _____________________.

3. This is not the bookstore.

Affirmative: _____________________.

Interrogative: _____________________?

4. Does Helen walk to lớn school?

Affirmative: _____________________.

Negative: _____________________.

Bài tập 3: Choose the correct answer

1. Bởi you _____ chocolate milk?

likelikesbe like

2. She _____ not want to lớn go lớn the movies.

dodoesis

3. He ____________.

plays tenniswants breakfastwalks home

4. It _____ a beautiful day today.

isaream

5. We _____ European.

do bearedo areBài tập 4: Make sentences using these hintsHow/ you/ go lớn school/ ?_________________?we/ not/ believe in/ ghosts._________________.How often/ you/ study English/ ?_________________?play/in/the/soccer/Mike/doesn’t/afternoons._________________.She/daughters/two/have._________________.

2.2. Bài xích tập nâng cao

Bài tập 1: Put the verbs into the correct tense (Present Simple or Present Continuous)Look! He (leave) ________ is leaving the house.Quiet please! I (write) ________ a letter.She usually (walk) ________ to lớn school. But today she (go) ________ by bike.He often (go) ________ to lớn the cinema.We (play) ________ computer games at the moment.The child seldom (cry) ________ .I (not / do) ________ anything at the moment.(watch / he) ________ the news regularly?Bài tập 2: Complete the paragraph using Present Simple or Present Continuous

Look! Jenny (go) 1. ________ lớn school. She (wear) 2. ________ a raincoat & wellies và she (carry) 3. ________ an umbrella. Jenny usually (cycle) 4. ________ lớn school, but today she (take) 5. ________ the bus because it (rain) 6. ________. The bus (leave) 7. ________ at 7.35 và (arrive) 8. ________ at Jenny’s school at 7.45. The first lesson (begin) 9. ________ at 8 o’clock.

Bài tập 3: Complete the following sentences with the correct verb form of Present Simple tense and Adverbs of frequencyOur teacher, Mrs Smith, ________ (never/be) late for lessons.I ________ (often/clean) my bedroom at the weekend.My brother ________ (hardly ever/help) me with my homework.I ________ (sometimes/be) bored in the maths lessons.We ________ (rarely/watch) football on TV.You và Maria ________ (never/play) computer games with me.They ________ (usually/be) at the sports centre on Sunday.The school bus ________ (always/arrive) at half-past eight.Bài tập 4: Put the verbs in brackets into the gaps using Present SimpleThey ________ hockey at school. (to play)She ________ e-mails. (not/to write)________ you ________ English? (to speak)My parents ________ fish. (not/to like)________ Anne ________ any hobbies? (to have)Andy’s brother ________ in an office. (to work)Leroy ________ very fast. (can/not/to read)Jim and Joe ________ the flowers every week? (to water)Yvonne’s mother ________ a motorbike. (not/to ride)________ Elisabeth ________ cola? (to drink)

Đáp án

Bài tập cơ bản

Bài tập 1: 1. Walk; 2. Visit; 3. Play; 4. Works; 5. Tells; 6. Helps; 7. Swim; 8. Dance; 9. Takes care; 10. Leaves; 11. Live; 12. Travels; 13. Bake; 14. Teach; 15. Helps

Bài tập 2: 1. Negative: She doesn’t live in Thailand.

Interrogative: Does she live in Thailand?

2. Affirmative: They are students.

Negative: They are not students.

3. Affirmative: This is the bookstore.

Interrogative: Is this the bookstore?

4. Affirmative: Helen walks to lớn school.

Negative: Helen doesn’t walk lớn school.

Bài tập 3: 1. Like; 2. Does; 3. Wants breakfast; 4. Is; 5. Are

Bài tập 4: 1. How vì you go to school?

2. We vì chưng not believe in ghosts.

3. How often bởi vì you study English?

4. Mike doesn’t play soccer in the afternoons.

5. She has two daughters.

Bài tập nâng cao

Bài tập 1: 1. Is leaving; 2. Am writing; 3. Walks – Is going; 4. Go; 5. Goes; 6. Are playing; 7. Cries; 8. Not doing; 9. Does he

Bài tập 2: 1. Is going; 2. Is wearing; 3. Is carrying; 4. Cycles; 5. Is taking; 6. Is raining; 7. Leaves; 8. Arrives; 9. Begins

Bài tập 3: 1. Is never; 2. Often clean; 3. Hardly ever helps; 4. Am sometimes; 5. Rarely watch; 6. Never play; 7. Are usually; 8. Always arrives.

Bài tập 4: 1. Play; 2. Does not write; 3. Vì chưng – speak; 4. Do not like; 5. Does – have; 6. Works; 7. Cannot read; 8. Vì chưng – water; 9. Does not ride; 10. Does – drink

Hy vọng cùng với phần khối hệ thống lại có mang và cách sử dụng thì bây giờ đơn thuộc những bài tập nhỏ tuổi trên, Trung trọng điểm luyện thi IELTS Vietop vẫn giúp các bạn củng nỗ lực lại kỹ năng ngữ pháp tiếng Anh đặc biệt quan trọng này. Chúng ta hãy thường xuyên luyện tập để đạt được hiệu quả tốt độc nhất vô nhị nhé! Chúc chúng ta học tốt!

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay