Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất

So sánh duy nhất trong giờ Anh (superlative). Đây là dạng kết cấu ngữ pháp được áp dụng rất phổ cập được vận dụng thường ngày và trong lối hành văn giao tiếp. So sánh nhất khiến cho bạn nhắc tới với nhấn rất mạnh tay vào sự vật, vụ việc được nhắc tới.

Bạn đang xem: Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất


*

I. KHÁI NIỆM VÀ CẤU TRÚC SO SÁNH NHẤT

1. Khái niệm

Thường được áp dụng để so sánh một sự vật, hiện tượng lạ với tất cả các sự vật,hiện tượng không giống trong tiếng Anh. Trong cấu trúc này, trước từng tính trường đoản cú được áp dụng trong câu sẽ có thêm từ bỏ “the”

Số lượng đối tượng người dùng dùng để đối chiếu thường từ bỏ 3 đối tượng người tiêu dùng trở lên nhằm miêu tả một fan hoặc vật sở hữu một điểm lưu ý nào đó vượt trội hơn nhiều so với tất cả những đối tượng người tiêu dùng còn lại được đề cập đến.

2. Cấu trúc

a. Tính từ bỏ ngắn:

- S + V + the + adj + EST ….

Ex:

This shirt is the cheapest in the shop.Nam is the tallest in the class.She learns the best in her class.

b. Tính từ dài:

- S + V + the MOST + adj ….

Ex:

This shirt is the most expensive in the shop.She is the most beautiful girl in the class.He is the most intelligent in his class.Trung is the most handsome boy in the neighborhood.

c. So sánh kém nhất

- S + V + the least + Tính từ/Trạng từ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ: Her ideas were the least practical suggestions.

Xem thêm: Top 10 200 Nghìn Bảng Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Vnd, Usd, 1 Bảng Anh Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam

Note: Một số tính tự bất qui tắc:


Tính từ

So sánh nhất

Good

The best

Bad

The worst

Much / many

The most

Little

The least

Far

Further

Happy

the happiest

Simple

the simplest

Narrow

the narrowest

Clever

the cleverest


II. NHỮNG QUY TẮC lúc SO SÁNH HƠN NHẤT

1. Quy tắc đổi đuôi tính từ

Tính từ gồm hai âm tiết tận cùng bằng –y được coi là tính từ bỏ ngắn: happy, busy, lazy, easy …. Khi so sánh hơn thì đổi –y thành –i rồi thêm –er; khi so sánh nhất thay đổi –y thành –i rồi thêm –est

Ex:

She is busier than me.This is the easiest exercise in the test.

– đông đảo tính trường đoản cú ngắn kết thúc bằng một phụ âm nhưng mà ngay trước nó là nguyên âm độc nhất vô nhị thì chúng ta nhân đôi phụ âm lên rồi thêm “er” trong so sánh hơn và “est” trong đối chiếu nhất.(ex:hot–>hotter/hottest)– các tính từ tất cả hai vần,kết thúc bằng chữ “y” thì thay đổi “y” thành “i” rồi thêm “er” trong đối chiếu hơn cùng “est” trong so sánh nhất(ex:happy–>happier/happiest)– số đông tính từ/trạng từ hiểu từ nhì âm trở lên điện thoại tư vấn là tính từ bỏ dài,một âm điện thoại tư vấn là tính trường đoản cú ngắn.Tuy nhiên,một số tính từ tất cả hai vần nhưng kết thúc bằng “le”,”et”,”ow”,”er”vẫn xem là tính từ ngắn (ví dụ: slow–> slower)

2. Quy tắc nhấn mạnh bằng bổ ngữ

So sánh nhất có thể được vấp ngã nghĩa bởi “much” hoặc sử dụng cum trường đoản cú “by far

- đối chiếu nhất có thể được thừa nhận mạnh bằng phương pháp thêm almost (hầu như); much (nhiều); quite (tương đối); by far/ far (rất nhiều) vào trước vẻ ngoài so sánh

Most khi được dùng với nghĩa very (rất) thì ko có the đứng trước và không tồn tại ngụ ý so sánh

Ví dụ:

He is the smartest by far.

3. Các dạng so sánh cao nhất của một trong những tính từ quánh biệt

Chú ý: sự khác biệt về ý nghĩa giữa các dạng thức đối chiếu của tính từ far

- Để diễn tả so sánh về khoảng biện pháp xa hơn, ta rất có thể sử dụng further hoặc farther. 

Ví dụ: 

She moved further down the road. She moved farther down the road.

- Để diễn đạt so sánh về khoảng bí quyết xa nhất, ta rất có thể sử dụng the furthest hoặc the farthest.

Ví dụ:

Let’s see who can run the furthest. Let’s see who can run the farthest.

- lúc muốn diễn đạt ý “thêm” hoặc “nâng cao”, ta dùng further.

Ví dụ:

My box is the largest one in our neighborhood.This is the smallest box I"ve ever seen.Your cat ran the fastest of any cat in the race.We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)

III. BÀI TẬP SO SÁNH NHẤT

Bài 1 mang lại dạng đúng của từ

She is by far the (rich) woman in VietnamThat was the (funny) thing to vì in this weatherThank you for the (deliciou) I have ever eatenSusie is the (prettiest) girl in our teamI think that he is one of the (boring) people in the worldI have had the (happy) days in my lifeWhat is the (popular) makeup look of young girls?This is a really good place. It’s one of the (best) destination in this city

Giải bài bác 1:

1. richest

2. Funniest

3. most delicious

4. prettiest

5. most boring

6. happiest

7. most popular

8. best

Bài 2: kết thúc các câu. Thực hiện (-est or most ...) + apreposition (of or in)

1. It"s a very good room. It is the best room in the hotel

2. It"s a very cheap restaurant. It"s ..... The town

3. It was a very happy day. It was ..... My life

4. She"s a very intelligent student. She ..... The class

5. It"s a very valuable painting . It ..... The gallery

6. Spring is a very busy time for me. It ..... The year

7. It"s a very good room. It is one of the best room in the hotel

8. He"s a very rich man. He" s one ..... Britian

9. It"s a very big castle. It ..... The team

10. She"s a good player. She ..... The team

11. It was a very bad experience. It ..... My life

12. He"s a very dangerous criminal. He ..... The country

Bài 3: kết thúc các câu. Sử dụng so sánh nhất trong giờ anh hoặc so sánh hơn

1. We stayed at the .... Hotel in the town (cheap)

2. Our hotel was .... Than all the others in the town (cheap)

3. The United States is very large, but Canada is .... . (large)

4. What"s .... Country in the world? (small)

5. I wasn"t feeling well yesterday, but I feel a bit .... Today (good)

6. It was an awful day. It was .... Day of my life (bad)

7. What is .... Thể thao in your country? (popular)

8. Evereet is .... Mount ain in the world. It is .... Than any other mountain. (high)

9. We had a great holiday. It was one of .... Holiday we"ve ever had (enjoyable)

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay