Bài tập phát âm s/es

Đuôi s es ed là hậu tố vô cùng quan trọng trong phạt âm giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, nhiều bạn còn lo âu trong việc đọc cùng phát âm các hậu tố này. Nếu như bạn vẫn không ghi nhớ được những quy tắc phân phát âm thì hãy tham khảo ngay phần đa dạng bài tập vạc âm s es ed tất cả đáp án tiếp sau đây nhé. 


*

Quy tắc phát âm đuôi -ed là /id/

Trường hợp phát âm đuôi -ed là /id/:Động trường đoản cú tận cùng bởi /t/ hoặc /d/

E.g: Needed (cần), wanted (muốn), decided (quyết định)

Tính trường đoản cú tận thuộc là /ed/

E.g: Interested (thú vị), excited (thích thú)

Mẹo ghi nhớ: Ta có thể ghi nhớ nhanh những trường thích hợp phát âm đuôi -ed thành /id/ là “Đếm tiền”.

Bạn đang xem: Bài tập phát âm s/es

Quy tắc phân phát âm đuôi -ed là /t/

Trường đúng theo phát âm đuôi -ed là /t/: 

Đuôi -ed được phát âm thành /t/ khi cồn từ tận cùng là các phụ âm vô thanh như: /p/, /k/, /f/, /ʃ/, /s/, /tʃ/, /θ/ (hoặc tận thuộc là những chữ cái p, k, f, ch, sh, th).

E.g: Helped (giúp đỡ), washed (rửa), watched (xem)

Mẹo ghi nhớ: Ta hoàn toàn có thể ghi ghi nhớ nhanh những trường hòa hợp phát âm đuôi -ed thành /t/ là “Sáng sớm chạy mọi phố phường”.

Quy tắc phân phát âm đuôi -ed là /d/

Trường đúng theo phát âm đuôi -ed là /d/:

Đuôi -ed được vạc âm thành /d/ trong toàn bộ các trường đúng theo còn lại.

E.g: Played (chơi), smiled (cười), opened (mở)

Mẹo ghi nhớ: nước ngoài trừ những trường hợp của /id/ cùng /t/, toàn bộ các trường hợp còn lại phát âm đuôi -ed thành /d/

Lý thuyết về phong thái phát âm đuôi s es

Phát âm đuôi s es là /s/

Đuôi s es được vạc âm là /s/ khi âm cuối của từ một âm câm. Âm câm tức là âm phải sử dụng môi để phát âm mà chưa hẳn cuống họng. Có 5 âm câm trong tiếng anh -p, -k, -t, -f, -th

VD: /k/ works , /k/ ‘k: looks, /p/ stops

Phát âm đuôi s es là /iz/

Đuôi s es được phát âm là /iz/ lúc tận cùng từ bởi -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce

VD: misses /misiz/ ; watches

Phát âm đuôi s es là /z/

Đuôi s es được vạc âm là /z/ khi âm cuối là hầu hết từ còn lại.

Xem thêm: Cách Chuyển Ảnh Từ Điện Thoại Sang Máy Tính Đơn Giản, Nhanh Chóng

VD: /b/ ‘b: describes, /g/ ‘g: begs, /ŋ/ ‘ng: belongs

Tham khảo: cách phát âm /s/ cùng /z/ chuẩn quốc tế – phân phát âm tiếng Anh cơ bản

Phát âm đuôi -ed được sử dụng trong không ít trường hợp tiếp xúc hàng ngày và rất có thể khiến đa số chúng ta học tiếng Anh chạm chán khó khăn nếu không ôn luyện. Đặc biệt trong IELTS thì phát âm rất quan tiền trọng vào phần IELTS Speaking. Bởi vì vậy hãy cùng Luyện thi Vietop áp dụng kiến thức vừa học tập được vào một số dạng bài tập tiếp sau đây nhé!

Bài tập phát âm s es ed bao gồm đáp án

Bài tập vạc âm ed


*

Bài 1: Drag và drop the verbs according to their pronunciation in the past tense

reminded called talked cleaned dressed watched decided noted recorded started asked passed phoned laughed danced fixed enjoyed painted

/id//t//d/

Bài 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

A. Opened B. Reached C. Called D. SolvedA. Invited B. Decided C. Needed D. PlayedA. Ordered B. Watched C. Washed D. KissedA. Talked B. Breathed C. Used D. MissedA. Tried B. Displayed C. Cleaned D. LookedA. Coughed B. Passed C. Decided D. AskedA. Believed B. Followed C. Loved D. LikedA. Gifted B. Lasted C. Damaged D. DecidedA. Regretted B. Whispered C. Formed D. ViewedA. Walked B. Killed C. Reached D. LookedA. Washed B. Stopped C. Pushed D. RainedA. Tested B. Looked C. Switched D. HopedA. Improved B. Changed C. Presented D. StayedA. Helped B. Packed C. Booked D. InterestedA. Completed B. Objected C. Opened D. Waited

Bài 3: In the following sentences, is the –ed ending in the highlighted word pronounced –d, -t or –id?

They liked drinking tea.Her bike is damaged.He helped me bởi vì the homework.I rented a small apartment near my school.Timmy looked at us very closely.She never needed that.The dog barked.The police arrested the robber.It rained very hard yesterday.I stopped talking 30 minutes ago.

Bài 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

A. Allowed B. Cried C. Missed D. DamagedA. Ended B. Cracked C. Guessed D. MixedA. Shaved B. Slipped C. Loved D. YawnedA. Talked B. Breathed C. Used D. MissedA. Tried B. Jailed C. Cleaned D. RelaxedA. Laughed B. Added C. Decided D. IntendedA. Trapped B. Bottled C. Killed D. ExplainedA. Lifted B. Doubted C. Captured D. FloodedA. Answered B. Pasted C. Welcomed D. EncouragedA. Wasted B. Cleaned C. Profited D. NakedA. Arrived B. Believed C. Received D. HopedA. Played B. Knocked C. Barked D. MissedA. Tugged B. Occurred C. Rubbed D. StoppedA. Traveled B. Called C. Passed D. StirredA. Watched B. Phoned C. Referred D. FollowedA. Laughed B. Washed C. Helped D. WeighedA. Talked B. Wrapped C. Arrived D. SteppedA. Caused B. Examined C. Repeated D. ImprovedA. Tested B. Pasted C. Landed D. PulledA. Recommended B. Waited C. Handed D. Designed

Bài 5: Identify the correct pronunciation of -ed: /id/, /t/, /d/

picked ______parked ______maintained ______patched ______headed ______fined ______acted ______favored ______farted ______abolished ______groaned ______absconded ______worked ______acclaimed ______fanned ______groomed ______backed ______whispered ______mopped ______translated ______Đáp án

Bài 1: Drag và drop the verbs according to lớn their pronunciation in the past tense

/id//t//d/
remindeddecidednotedrecordedstartedpaintedtalkeddressedwatchedaskedpassedfixedlaughedcalledcleanedphoneddancedenjoyed

Bài 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

B 2. D 3. A 4. C 5. D 6. C 7. D

8. C 9. A 10.B 11.D 12.A 13.C 14.D 15.C

Bài 3: In the following sentences, is the –ed ending in the highlighted word pronounced –d, -t or –id?

t 2. D 3. T 4. Id 5. T 6. Id 7. T 8. Id 9. D 10.t

Bài 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

C 2. A 3. B 4. C 5. D 6. A 7. A 8. C 9. B 10.B

11.D 12.A 13.D 14.C 15.A 16.D 17.C 18.C 19.D 20.D

Bài 5: Identify the correct pronunciation of -ed: /id/, /t/, /d/

t 2. T 3. D 4. T 5. Id 6. D 7. Id 8. D 9. Id 10.t

11.d 12.id 13.t 14.d 15.d 16.d 17.t 18.d 19.t 20.id

Bài tập phân phát âm s, es


*

EXERCISE 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. ProofsB. BooksC. PointsD. Days
2. A. HelpsB. LaughsC. CooksD. Finds
3. A. NeighborsB. FriendsC. RelativesD. Photographs
4. A. SnacksB. FollowsC. TitlesD. Writers
5. A. StreetsB. PhonesC. BooksD. Makes
6. A. CitiesB. SatellitesC. SeriesD. Workers
7. A. DevelopsB. TakesC. LaughsD. Volumes
8. A. PhonesB. StreetsC. BooksD. Makes
9. A. ProofsB. RegionsC. LiftsD. Rocks
10. A. InvolvesB. BelievesC. SuggestsD. Steals
11. A. RemembersB. CooksC. WallsD. Pyramids
12. A. MilesB. WordsC. AccidentsD. Names
13. A. SportsB. PlaysC. ChoresD. Minds
14. A. NationsB. SpeakersC. LanguagesD. Minds
15. A. ProofsB. LooksC. LendsD. Stops
16. A. DatesB. BagsC. PhotographsD. Speaks
17. A. ParentsB. BrothersC. WeekendsD. Feelings
18. A. ChoresB. DishesC. HousesD. Coaches
19. A. WorksB. ShopsC. ShiftsD. Plays
20. A. CoughsB. SingsC. StopsD. Sleeps

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. MissesB. WashesC. ChangesD. Goes
2. A. MatchesB. JudgesC. StagesD. Comes
3. A. StopsB. LaughsC. AttacksD. Lives
4. A. ReadsB. LooksC. WearsD. Learns
5. A. RisesB. BringsC. FillsD. Robs
6. A. ProofsB. LooksC. LeandsD. Stops
7. A. HousesB. RidesC. WashesD. Passes
8. A. BatsB. DatesC. BagsD. Speaks
9. A. ScientistsB. SatellitesC. FamiliesD. Birthmarks
10. A. OpensB. ListensC. SpeaksD. Enjoys

Đáp án

Exercise 1:

1 – D, 2- D, 3 – D , 4- A, 5- B, 6 – B, 7 – D, 8 – A, 9 – B, 10 – C,

11 – B, 12 – C, 13 – A, 14 – C, 15 – C, 16 – B, 17 – A, 18 – A, 19 – D, đôi mươi -B.

Exercise 2:

1. D2. A3. D4. B5. A
6. C7. B8.9.10. C

Trên đó là kiến thức tổng quan lại và một số dạng bài xích tập vạc âm ed. Không chỉ là ôn luyện con kiến thức, các bạn nhớ cả thực hành thực tế với bài xích tập thường xuyên để gia công quen hơn với dạng ngữ pháp này nhé. Chúc các bạn đạt điểm cao môn giờ Anh!

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay