BÀI TẬP HIỆN TẠI ĐƠN

Nội dung chủ yếu trong bài viết

1. Sơ lược triết lý thì bây giờ đơn2. Bài xích tập thì bây giờ đơn tự cơ bạn dạng đến cải thiện có đáp án

Thì lúc này đơn (Simple Present) không thực sự cạnh tranh như không ít người nghĩ. Để ở lòng ngữ pháp căn bạn dạng này. Thuộc Patado ôn luyện trải qua những dạng bài bác tập thì hiện tại đơn sau đây. Đừng quên khám nghiệm đáp án bên dưới để reviews mức độ đọc về ngữ pháp này ra làm sao nữa chúng ta nhé. Cùng thực hành thực tế thành thạo bài bác tập Simple Present ngay lập tức thôi nào!

1. Sơ lược định hướng thì hiện tại đơn

Thì bây giờ đơn (Present Simple) là một trong 12 thì cơ bản trong giờ Anh (bài tập các thì trong giờ anh).

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại đơn

1.1. Cấu trúc thì lúc này đơn

Cấu trúc của bây giờ đơn được phân loại ra thành 3 loại: câu khẳng định, câu che định với câu nghi vấn.

Loại câuĐộng từ thườngĐộng trường đoản cú “to be”
Dạng câu Khẳng địnhS + V(s/es)

Nếu: S = I/ you/ we / they / N số nhiều thì V ở dạng nguyên mẫu.

Nếu S = He/ she/ it/ N số ít thì V nghỉ ngơi dạng V(s/es

S + Tobe + N/AdjNếu S = I thì Tobe là “am”

Nếu S = he / she / it /N số ít thì Tobe là “is”

Nếu S = They /we / you/ N số nhiều thì Tobe là “are”

Dạng câu đậy địnhS + do/does + not + V (nguyên mẫu)S + Tobe ( Am/is/are) + not + N/Adj
Dạng câu Nghi vấnDo/does + S + V(nguyên mẫu)?Trả lời: 

Yes, S + do/doesNo, S + don’t/doesn’tWH_ + Do/does + S + V(nguyên mẫu)?
Tobe ( Am/is/are) + S + N/Adj?

Trả lời: 

Yes, S + am/is/areNo, S + am/isn’t/aren’tWH_ + Tobe ( Am/is/are) + S + N/Adj?

*

Cấu trúc thì lúc này đơn


1.2. Bí quyết sử dụng bây giờ đơn trong từng ngôi trường hợp cố kỉnh thể

Hiện tại đơn có tương đối nhiều cách sử dụng trong từng trường phù hợp khác nhau. Để hiểu thêm chi tiết, bạn đọc kỹ quá các cách sử dụng sau và chũm chắc nhé.

Diễn đạt một thói quen hoặc một hành vi lặp đi tái diễn trong sinh hoạt.Tom always goes to lớn office at 7.30 am.
Diễn đạt phần lớn trạng thái xẩy ra trong hiện nay tại.He is student at Le Hong Phong high school.
Diễn đạt một chân lý hay là 1 sự thật hiển nhiên.The sun sets in the West.
Diễn đạt một vấn đề hay hành vi có đặc thù lặp đi lặp lại thường xuyên.John plays basketball every Saturday.
Diễn đạt một sự việc được ra mắt theo kế hoạch thông qua thời khóa biểu.The flight departs from Ho đưa ra Minh at 10:50 & arrives in xứ sở của những nụ cười thân thiện at 14:30.

1.3. Những dấu hiệu giúp nhận biết thì bây giờ đơn

Dấu hiệu nhận thấy hiện trên đơn thông qua những trạng trường đoản cú chỉ tần suất: usually, always, often, sometimes, never, every (day,year,…) Hoặc có thể nhận biết qua những trạng trường đoản cú như: a day/ week/ month/ year; Once/ twice/ three times/ four times;…

Chi ngày tiết được biểu thị trong bảng bên dưới đây:

TừNghĩa
AlwaysLuôn luôn
UsuallyThường
OftenCũng tức là thường tuy nhiên với mức độ thấp rộng usually
SometimesThỉnh thoảng
RarelyHiếm khi
SeldomRất hiếm
NeverKhông bao giờ
Every dayHàng ngày
Every weekHàng tuần
Every monthHàng tháng
Once a weekMột tuần một lần
Once a monthMột mon một lần

⇔ Chú ý: Thường đa số trạng từ chỉ gia tốc này được đứng trước động từ thường, che khuất trợ động từ và động từ khổng lồ be vào câu.

2. Bài tập thì hiện tại đơn trường đoản cú cơ bản đến nâng cấp có đáp án

Cách sớm nhất để chúng ta cũng có thể học trực thuộc và nắm chắc ngữ pháp Simple Present. Không thể việc gì tuyệt vời và hoàn hảo nhất hơn lúc làm các dạng bài bác tập thì lúc này đơn một phương pháp nhuần nhuyễn. Tìm hiểu thêm và kết thúc những câu bài bác tập sau đây.

A. Bài bác tập thì lúc này đơn cơ bản

Bài tập 1: Điền trợ đụng từ dạng tủ định I _________ like coffee. She _________ play ping-pong in the afternoon. She _________ go khổng lồ office at midday. We _________ vì chưng the exercise on weekends. The train _________ arrive at 9.30 p.m. My sister _________ finish work at 10pm. My friends _________ live in a small house. The dog _________ lượt thích him.
*

Thực hành bài xích tập thì lúc này đơn


Bài tập 2: phân tách động từ bỏ “to be” sao để cho đúng My mèo ……………… big. He ……………… a teacher. They ……………… ready lớn get married. My life ……………… so interesting. I always go out with my friends every weekend. My wife………………from Florida. I ……………… from Viet Nam. They ………………(not/be) late. Amanda và Jane (be)……………… good partners. ……………… (he/be) a actor? Her younger brother (be) ………………seven years old. John and Tom (be)………………my dogs.

Xem thêm: Kế Hoạch Tài Chính Và Mẫu Kế Hoạch Tài Chính Bằng Excel, Tải Miễn Phí File Kế Hoạch Dòng Tiền Trên Excel

Bài tập 3: Viết lại câu cho đúng Amanda/ not/ wake up late on Saturday → ……………… They/ not/ believe/ story → ……………… you/ understand the presentation? → ……………… We/ not/ work late on Saturdays → ……………… Tom/ want some tea? → ……………… he/ have two sons → ……………… when/ John/ go lớn his English class? → ……………… why/ I/ have khổng lồ clean up the office? → ………………Bài tập 4: tìm lỗi sai tất cả trong câu He often get up early and go to lớn office by bus. I teaches students in a high school. Tom don’t own a house. E still have to rent house to lớn live. Quang hai am a famous midfielder in Vietnam National Football Team. What vị your brother do? Tom và Alex doesn’t go swimming in Amusement park. Jane speak Korean very well. How usually does he goes shopping in the mall? Their cats aren’t eat fish. Jann’s parents is very helpful và friendly.
*

Các các loại câu bài bác tập thì lúc này đơn khiến cho bạn nhớ lâu con kiến thức


Bài 5. Sử dụng thì bây giờ để phân chia động từ bỏ (thêm s hoặc es) Trang (work) ________ in a hospital. My mèo (like) ________ fish. She (live)________ in da Lat. It (rain)________ almost every morning in Ho chi Minh city. Lily’s mother (fry)________ eggs for breakfast everyday. The museum (close)________ at 8.0 o’clock. Quynh (try)________ hard in class, but I (not think) ________ she will pass. John is so smart that he (pass)________ every exam without even trying. Lan’s life (be)_____ so boring. She just (watch)________ TV everyday. My boyfriend (write)________ to me three times a week. You (speak) ________ Vietnamese? He (not live) ________ in Thanh Hoa city.Bài 6. Cần sử dụng do/ bởi not hoặc does/does not dứt các câu sau She ……. Ride a car to her company. Thuy and her family……. Live in a big house. The parrot ………. Lượt thích me. We ……. Vì chưng our homework on Sunday morning. Minh ……. Play tennis in the afternoons.……we take a bus to lớn company every morning? The bus ……. Arrive at 7.30 a.m. Lan and Trang ……. Go lớn bed at midnight. July ……. Finish work at 7 p.m.……Mai often play the piano?Bài 7. Điền has/ has not hoặc have / have not để hoàn thành câu sau. Kim________ a new haircut today. We usually________ breakfast at 6 a.m They________a holiday in June every year. I and my sister don’t________breakfast every morning. She doesn’t usually________ lunch. My family________breakfast together everyday. Thao ______ some posters. Thu ______ many foreign friends. Johny Deft always ______ lunch at a nhật bản restaurant. He ______ some potatoes.Đáp án bài bác tập thì hiện tại đơn phần bài tập cơ bản.

*Đáp án bài 1.

don’t doesn’t doesn’t don’t doesn’t doesn’t don’t doesn’t

*Đáp án bài bác 2.

isisare isis _ amare not areIsisare

*Đáp án bài xích 3.

Amanda doesn’t wake up late on Saturday. They don’t believe in an story. vì you understand the presentation? We don’t work late on Saturdays. Does David want some tea? He has two sons. When does John go to his English class? Why vì chưng I have to clean up the office?

*Đáp án bài xích 4.

gets → get; go → goes teaches → teach don’t → doesn’t am → is do your → does your doesn’t → don’t speak → speaks goes → go aren’t → don’t is → are

* Đáp án bài xích 5.

works likes lives rains fries closes tries passes watch writes bởi – speak? does not live

* Đáp án bài bác 6.

doesn’tdon’tdoes/doesn’tdon’tdoes/doesn’tDodoesn’tdon’tdoesn’t Does 

* Đáp án bài xích 7.

hashave havehavehavehashashashas has

B. Bài bác tập thì hiện tại đơn nâng cao

Bài 1. Chia động tự đúngLook. Mercy _______ (listen) to us.They ________ (stay) at a motel this month.We _________ (go) khổng lồ bed early on Mondays.Nguyet is at the shop. She _______ (buy) a new hat.Tom _____ (have) a lot of money.They usually _____ (leave) on Saturday.Please, stop! You _____ (drive) so fast và dangerous! We ______ (meet) in London each year.They ______ (go) to discos on Mondays.Quan normally ______ (come) on time. I can’t hear you!Bài 2. Phân chia từ đúng để dứt đoạn văn sau

Dear Editor! I (Câu 1. Write )________ this letter because it (câu 2. Seem) _________ khổng lồ me that far too many changes (câu 3. Take) _______ place in my country these days, and, as a result, we (câu 4. Lose)_________ our identity. I(câu 5. Live) ___________ in a small town but even this town (câu 6. Change) ________ before my eyes. For example, town authorities (câu 7. Build) ________ a burger place where my favourite restaurant used to be. Our culture (câu 8. Belong) ____________ lớn everybody, và I(câu 9. Not understand) _________ why the town leaders (câu 10. Not do) _________ to lớn preserve it. They simply(câu 11. Not care). ___________ In fact, I (câu 12. Think) ___________ of starting an kích hoạt group. I (câu 13. Appear) __________ on a TV show on Friday evening khổng lồ make people aware of how important this issue is. It’s time for us to lớn start doing something before it (câu 14. Get) _________ too late. .

Bài 3. Viết thành câu hoàn chỉnhHow/ she/ go khổng lồ school/ ?Thanh & Tung / not/ believe/ ghost.How often/ you/ study Literature / ?play/in/the/soccer/Minh/doesn’t/ morning.She/ sons /two/have.very/much/not/like/ potato /IFriday /on/It/rain/often.never/wear/ Dung /jeans.phone/her/on/father/Sundays/Danisa/everyViệt Nam/I/from/be/Thanh Hoa.Đáp án bài tập thì hiện tại đơn phần bài xích tập nâng cao.

* Đáp án bài 1

is listening.are staying.go.is buying.has.leave.are driving meet.go.comes 

* Đáp án bài xích 2.

am writingseemsare takingare losingis changingare buildingbelongsdon’t understandaren’t doingdon’t caream thinkingam appearinggets

* Đáp án bài 3

How does she go lớn school?2. Thanh and Tung don’t believe ghost3. How often vày you study Literature?4. Minh doesn’t play soccer in the morning.5. She has two sons6. I don’t lượt thích potato very much7. It’s often rain on Friday8. Dung never wears jeans9. Danisa phones her father on every Sundays10. I am from Thanh Hoa, Viet Nam

Vậy là chúng ta đã dứt các câu bài xích tập thì hiện tại đơn một cách hoàn hảo rồi. Chúng ta nên lưu lại phần nhiều lỗi sai trong quy trình làm nhằm tránh sai sót cho đều câu bài xích tập kế tiếp nhé. Đừng quên tìm hiểu thêm những khóa huấn luyện tại Patado trở nên tân tiến ngữ pháp cấp tốc nhất. Chúc các bạn học tập giỏi tiếng Anh với đạt được kết quả hơn mong đợi.

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay