BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

A. Triết lý cần nắm

I. KHÁI NIỆM

1. Câu tường thuật là câu thuật lại tiếng nói trực tiếp.

Bạn đang xem: Bài tập câu trực tiếp gián tiếp

+ lời nói trực tiếp (direct speech): là biểu đạt lại đúng chính xác điều ai này đã nói (còn điện thoại tư vấn là trích dẫn). Hiệ tượng của câu tiếng nói trực tiếp sẽ được đặt trong dấu noặc kép.

Ví dụ: She said ” He is so handsome”. Theo đó, câu "He is so handsome" là tiếng nói trực tiếp hay câu trực tiếp

+ lời nói gián tiếp – câu trần thuật (indirect speech): Là tường thuật lại lời đã nói của một bạn khác dưới dạng con gián tiếp, không sử dụng dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Lylys said, ”I want lớn go home” -> Lylys said she wanted khổng lồ go home là câu con gián tiếp (indirect speech)

Khi bọn họ sử dụng câu gián tiếp, chúng ta thường nói về quá khứ, bởi vì vậy dạng trường đoản cú của hễ từ vào câu cũng khá được chia sinh hoạt quá khứ.

2. Những loại câu tường thuật phổ biến trong tiếng Anh

2.1. Câu tường thuật sống dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

+ says/say lớn + O -> tells/tell + O

+ said khổng lồ + O ->told+O

Eg: He said to me”I haven’t finished my work” -> He told me he hadn’t finished his work.

2.2. Câu tường thuật nghỉ ngơi dạng câu hỏi

a. Yes/No questions:

S+asked/wanted khổng lồ know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked -> He asked if/whether I was angry.

b. Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V.

* says/say khổng lồ + O -> asks/ask + O

* said to + O -> asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

II. CÁCH CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP sang CÂU GIÁN TIẾP

*

Khi chuyển từ một khẩu ca trực tiếp sang con gián tiếp khá đối chọi giản, chúng ta chỉ đề nghị ghép nội dung tường thuật ngơi nghỉ phía sau câu nói và hạ đụng từ của chính nó xuống một cung cấp quá khứ, đại từ được đổi khác cho phù hợp. Mặc dù nhiên, cần xem xét một số vấn đề sau:

+ Nếu động từ trần thuật (reporting verb) phân chia ở những thì hiện nay tại bọn họ giữ nguyên thì (tense) của rượu cồn từ chính, đại từ hướng dẫn và chỉ định và các trạng từ chỉ vị trí chốn cũng tương tự trạng trường đoản cú chỉ thời hạn trong câu trực tiếp khi chuyển sang gián tiếp.Ví dụ:- He says: “I’m going khổng lồ Ha Noi next week.”

⇒ He says he is going khổng lồ Ha Noi next week.

+ Nếu hễ từ tường thuật (reporting verb) của câu sinh hoạt thì thừa khứ thì đề xuất lùi hễ từ chính về thừa khứ một bậc khi chuyển từ tiếng nói trực tiếp (direct speech) sang tiếng nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo luật lệ sau:

* đổi khác thì của cồn từ và động từ khuyết thiếu theo bảng sau:

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Present simplePast simple
Present continuousPast continuous
Present perfectPast perfect
Past simplePast perfect
Present perfect continuousPast perfect continuous
Past continuousPast perfect continuous
willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

* chuyển đổi đại từ và những từ hạn định theo bảng sau:

 

Câu trực tiếp

Câu loại gián tiếp

Chủ ngữIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Đại từ bỏ sở hữumyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Đại trường đoản cú sở hữuminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Đại trường đoản cú chỉ địnhthisthe/ that
thesethe/ those

* thay đổi trạng ngữ chỉ thời gian và xứ sở theo bảng sau:

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp

herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous daythe day before
last weekthe week before
agobefore

NOTE: Khi chuyển động từ các bạn chỉ nên nhớ lấy đụng từ gần nhà ngữ nhất giảm xuống 1 cột tức là:

+ Động từ ở cột 1 thì giảm xuống cột 2, ( ghi nhớ thêm ed khi không hẳn là đông trường đoản cú bất quy tắc)

+ Động từ cột 2 thì sút thành cột 3

+ Động tự cột 3 thêm had phía trước

Tuy nhiên, cần chăm chú một số trường hợp sau đây không giảm thì động từ:

+ nói đến chân lý, sự thật.

+ Thì thừa khứ trả thành.

+ trong câu bao gồm năm xác định.

Các câu có kết cấu sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF nhiều loại 2, 3 .

B. Bài xích tập

I. Dứt các câu trong bài bác câu tường thuật.

1. "Where is my umbrella?" she asked.

She asked............................................. ......................

2. "How are you?" Martin asked us.

Martin asked us................................................ ...................

3. He asked, "Do I have to do it?"

He asked............................................. ......................

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

The mother asked her daughter.......................................... .........................

5. "Which dress bởi you lượt thích best?" she asked her boyfriend.

She asked her boyfriend......................................... ..........................

6. "What are they doing?" she asked.

She wanted khổng lồ know.............................................. .....................

7. "Are you going lớn the cinema?" he asked me.

He wanted to lớn know.............................................. .....................

8. The teacher asked, "Who speaks English?"

The teacher wanted khổng lồ know.............................................. .....................

9. "How vì you know that?" she asked me.

She asked me................................................ ...................

10. "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.

My friend asked me................................................ ...................

Đáp án

1. She asked where her umbrella was.

Xem thêm: Giải Đáp Các Ký Hiệu N Và L Trên Thiết Bị Điện Dân Dụng Là Thế Nào

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had to vị it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. She asked her boyfriend which dress he liked best.

6. She wanted lớn know what they were doing.

7. He wanted to know if I was going khổng lồ the cinema.

8. The teacher wanted lớn know who spoke English.

9. She asked me how I knew that.

10. My friend asked me if Caron had talked lớn Kevin.

II. Viết lại các câu sau sử dụng cách nói gián tiếp.

1. “Open the door,” he said lớn them.

- He told them...................................................................

2. “Where are you going?” he asked her.

- He asked her where.........................................................

3. “Which way did they go?” he asked.

- He asked... ......................................................................

4. “Bring it back if it doesn’t fit”, I said to her.

- I told... ............................................................................

5. “Don’t try to mở cửa it now,” she said khổng lồ us.

- She told... ........................................................................

6. “Is it going khổng lồ be a fine day today?” I asked her.

- I asked her... ....................................................................

7. “He’s not at home”, she said.

- She said that... .................................................................

8. “Is the bus station far away?” the girl asked.

- The girl wanted to lớn know... ..............................................

9. “Don’t stay out late, Ann” Tom said.

- Tom told Ann... ...............................................................

10. “Please let me borrow your car,” he said lớn her.

- He asked... ........................................................................

11. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.

- Thomas asked Jean.....

12. Don’t leave the window open, Mary”, I said.

- I told Mary.... ...................................................................

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay