BÀI GIẢI TOÁN LỚP 3

*

Bạn đang xem: Bài giải toán lớp 3

• Đọc, viết, đối chiếu các số có 3 chữ số • Cộng, trừ các số có 3 chữ số ( không nhớ ) • Luyện tập trang 4 • Cộng các số tất cả tía chữ số (có nhớ một lần) • Luyện tập trang 6 • Trừ những số gồm ba chữ số (tất cả ghi nhớ một lần) • Luyện tập trang 8 • Ôn tập những bảng nhân • Ôn tập những bảng chia • Luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán thù • Xem đồng hồ thời trang • Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • Luyện tập trang 17 • Luyện tập phổ biến trang 18

Cmùi hương 2: Phnghiền nhân với phép phân tách trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • Luyện tập trang đôi mươi • Nhân số gồm nhì chữ số cùng với số gồm một chữ số (không nhớ) • Nhân số gồm nhị chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (bao gồm nhớ) • Luyện tập trang 23 • Bảng phân chia 6 • Luyện tập trang 25 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một vài • Luyện tập trang 26 • Chia số tất cả hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số • Luyện tập trang 28 • Phnghiền chia không còn với phxay phân chia có dư • Luyện tập trang 30 • Bảng nhân 7 • Luyện tập trang 32 • Gấp một số lên những lần • Luyện tập trang 34 • Bảng phân tách 7 • Luyện tập trang 36 • Giảm đi một vài lần • Luyện tập trang 38 • Tìm số chia • Luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành phân biệt và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ dài • Luyện tập trang 46 • Thực hành đo độ nhiều năm • Thực hành đo độ lâu năm (tiếp theo) • Luyện tập tầm thường trang 49 • Bài toán thù giải bằng hai phép tính • Bài toán giải bằng nhì phnghiền tính (tiếp theo) • Luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • Luyện tập trang 54 • Nhân số bao gồm ba chữ số với số tất cả một chữ số • Luyện tập trang 56 • So sánh số phệ gấp mấy lần số bé nhỏ • Luyện tập trang 58 • Bảng phân chia 8 • Luyện tập trang 60 • So sánh số nhỏ xíu bằng 1 phần mấy số bự • Luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • Luyện tập trang 64 • Gam • Luyện tập trang 67 • Bảng phân tách 9 • Luyện tập trang 69 • Chia số tất cả nhị chữ số đến số có một chữ số • Chia số có nhì chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • Chia số có ba chữ số đến số có một chữ số • Chia số tất cả tía chữ số cho số tất cả một chữ số (tiếp theo) • Giới thiệu bảng nhân • Giới thiệu bảng chia • Luyện tập trang 76 • Luyện tập tầm thường trang 77 • Làm quen cùng với biểu thức • Tính quý giá của biểu thức • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • Luyện tập trang 81 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • Luyện tập trang 82 • Luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • Hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • Luyện tập trang 89 • Luyện tập chung trang 90

Chương thơm 3: Các số đến 10 000


• Các số bao gồm tư chữ số • Luyện tập trang 94 • Các số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • Các số bao gồm tư chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - Luyện tập • Điểm trung tâm. Trung điểm của đoạn thẳng • Luyện tập trang 99 • So sánh những số vào phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 101 • Phxay cộng các số trong phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 103 • Phnghiền trừ những số trong phạm vi 10 000 • Luyện tập trang 105 • Luyện tập bình thường trang 106 • Tháng - năm • Luyện tập trang 109 • Hình tròn, trọng điểm, đường kính, bán kính • Nhân số có bốn chữ số với số gồm một chữ số • Luyện tập trang 114 • Nhân số bao gồm bốn chữ số với số gồm một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 116 • Chia số gồm tư chữ số mang đến số có một chữ số • Chia số có bốn chữ số mang lại số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • Chia số gồm bốn chữ số mang lại số có một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 120 • Luyện tập tầm thường trang 1trăng tròn • Làm quen thuộc cùng với chữ số La Mã • Luyện tập trang 122 • Thực hành xem đồng hồ thời trang • Thực hành xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • Bài tân oán liên quan mang lại rút ít về đơn vị • Luyện tập trang 129 phần 1 • Luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền cả nước • Luyện tập trang 132 • Làm quen cùng với thống kê số liệu • Làm quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • Luyện tập trang 138

Cmùi hương 4: Các số cho 100 000


Xem thêm: Cara Download Video Trên Facebook Bằng Idm

• Các số có năm chữ số • Luyện tập trang 142 • Các số tất cả năm chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 145 • Số 100 000 - Luyện tập • So sánh những số trong phạm vi 100 000 • Luyện tập trang 148 • Luyện tập trang 149 • Diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • Diện tích hình chữ nhật • Luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông vắn • Luyện tập trang 154 • Phnghiền cộng các số trong phạm vi 100 000 • Luyện tập trang 156 • Phép trừ các số vào phạm vi 100 000 • Tiền nước ta • Luyện tập trang 159 • Luyện tập bình thường trang 160 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số • Luyện tập trang 162 • Chia số gồm năm chữ số đến số gồm một chữ số • Chia số gồm năm chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • Luyện tập trang 165 • Luyện tập bình thường trang 165 • Bài toán thù liên quan cho rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) • Luyện tập trang 167 • Luyện tập trang 167 • Luyện tập bình thường trang 168

Cmùi hương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập những số mang lại 100 000 • Ôn tập những số mang lại 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tứ phxay tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phxay tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • Luyện tập bình thường trang 177 • Luyện tập thông thường trang 178 • Luyện tập bình thường trang 179
Mục lục Giải bài xích tập SGK Tân oán lớp 3 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập cùng bổ sung •Cmùi hương 2: Phép nhân và phxay chia vào phạm vi 1000 •Chương 3: Các số mang lại 10 000 •Cmùi hương 4: Các số cho 100 000 •Cmùi hương 5: Ôn tập cuối năm
Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay