Bài 69 Trang 87 Sgk Toán 6 Tập 1

Trong bảng dưới đây có sức nóng độ tối đa và ánh nắng mặt trời thấp nhất của một số trong những thành phố vào trong 1 ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên buộc phải số độ chênh lệch (nhiệt độ tối đa trừ ánh nắng mặt trời thấp nhất) trong ngày đó của một thành phố.

Thành phốNhiệt độ cao nhấtNhiệt độ rẻ nhấtChênh lệch nhiệt độ
Hà Nội(25^oC)(16^oC) 
Bắc Kinh(-1^oC)(-7^oC) 
Mát-xcơ-va(-2^oC)(-16^oC) 
Pa-ri(12^oC)(2^oC) 
Tô-ky-ô(8^oC)(-4^oC) 
Tô-rôn-tô(2^oC)(-5^oC) 
Niu-yoóc(12^oC)(-1^oC) 

Bạn đang xem: Bài 69 trang 87 sgk toán 6 tập 1

Thành phốNhiệt độ cao nhấtNhiệt độ phải chăng nhấtChênh lệch sức nóng độ
Hà Nội(25^oC)(16^oC)(9^oC)
Bắc Kinh(-1^oC)(-7^oC)(6^oC)
Mát-xcơ-va(-2^oC)(-16^oC)(14^oC)
Pa-ri(12^oC)(2^oC)(10^oC)
Tô-ky-ô(8^oC)(-4^oC)(12^oC)
Tô-rôn-tô(2^oC)(-5^oC)(7^oC)
Niu-yoóc(12^oC)(-1^oC)(13^oC)

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 9: Quy tắc gửi vế - rèn luyện trang 87 khác • Giải bài 61 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm số nguyên(x),... • Giải bài xích 62 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm kiếm số nguyên(a),... • Giải bài 63 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 kiếm tìm số nguyên (x),... • Giải bài xích 64 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(a in... • Giải bài 65 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Cho(a, , b in... • Giải bài bác 66 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 tìm kiếm số nguyên(x),... • Giải bài xích 67 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-37) +... • Giải bài bác 68 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 một đội bóng đá năm... • Giải bài xích 69 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập một trong các bảng bên dưới đây... • Giải bài xích 70 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính những tổng sau một... • Giải bài 71 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính nhanh:(a) ,, -2001 +... • Giải bài 72 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: mang lại chín tấm bìa...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học

Xem thêm: Cách Cắt Hình Từ Pdf Sang Word, Paint, Trích Xuất Ảnh Từ File Pdf

bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 9: Quy tắc gửi vế - luyện tập trang 87
• Giải bài xích 61 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 62 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 63 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 64 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 65 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 66 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 67 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 68 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 69 trang 87 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài 70 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài xích 71 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1 • Giải bài bác 72 trang 88 - SGK Toán lớp 6 tập 1
Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay