Bài 47 trang 22 sgk toán 8 tập 1

(eqalign&; x^2 - xy + x - y cr & = (x^2 - xy) + left( x - y ight) cr & = xleft( x - y ight) + left( x - y ight) cr & = left( x - y ight)left( x + 1 ight) cr )

Cách khác:

(eginarraylx^2 - xy + x - y\ = left( x^2 + x ight) + left( - xy - y ight)\ = left( x.x + x ight) - left( xy + y ight)\ = xleft( x + 1 ight) - yleft( x + 1 ight)\ = left( x + 1 ight)left( x - y ight)endarray)


LG b

(xz + yz - 5(x + y));

Phương pháp giải:

Áp dụng phương thức nhóm các hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Bạn đang xem: Bài 47 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Nhóm 2 hạng tử đầu rồi để (z) ra phía bên ngoài để mở ra nhân tử thông thường (x+y).

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ;xz + yz m - 5left( x + y ight) cr & = left( xz + yz m ight) - 5left( x + y ight) cr & = zleft( x + y ight) - 5left( x + y ight) cr & = left( x + y ight)left( z - 5 ight) cr )


LG c

(3x^2 - 3xy - 5x + 5y).

Xem thêm: Prime Numbers Là Gì ? Cst Mind: Toán Học Trong Vài Phút: Số Nguyên Tố

Phương pháp giải:

Áp dụng phương thức nhóm những hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Cách 1: Nhóm hai hạng tử đầu tiên với nhau với hai hạng tử cuối với nhau

Cách 2: team hạng tử sản phẩm 1 và thứ 3, nhóm hạng tử thứ hai và vật dụng 4 

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,3x^2 - 3xy - 5x + 5y cr & = (3x^2 - 3xy) + left( - 5x + 5y ight) cr & = 3xleft( x - y ight) - 5left( x - y ight) cr & = left( x - y ight)left( 3x - 5 ight) cr )

Cách khác:

(eginarrayl3x^2 - 3xy - 5x + 5y\ = left( 3x^2 - 5x ight) + left( - 3xy + 5y ight)\ = xleft( 3x - 5 ight) - left( 3xy - 5y ight)\ = xleft( 3x - 5 ight) - yleft( 3x - 5 ight)\ = left( 3x - 5 ight)left( x - y ight)endarray) 

tracuudiem.net


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 296 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tracuudiem.net


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện tracuudiem.net. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép tracuudiem.net giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app