Bài 16 Trang 11 Sgk Toán 8 Tập 1

Đáp án và lí giải giải chi tiết Bài 16,17,18 trang 11 SGK toán 8 tập 1 ( bài xích tập hằng đẳng thức xứng đáng nhớ) – Chương 1: Phép nhân và chia đa thức.

Bình phương của một tổng: (A + B )2 = A2 + 2AB + B2Bình phương của một hiệu: (A – B )2 = A2 – 2AB + B2Hiệu của hai bình phương: A2 – B2 = (A +B ) (A-B)

Giải bài xích tập về hằng đẳng thức trong SGK trang 11,12 Toán 8 tập 1

Bài 16 : Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu;

a) x2 + 2x + 1; b) 9x2 + y2 + 6xy;

c) 25a2 + 4b2 – 20ab; d) x2 – x + 1/4

Giải: a) x2 + 2x + 1 = x2+ 2 .

Bạn đang xem: Bài 16 trang 11 sgk toán 8 tập 1

X . 1 + 12

= (x + 1)2

b) 9x2 + y2+ 6xy = (3x)2 + 2 . 3 . X . Y + y2 = (3x + y)2

c) 25a2 + 4b2– 20ab = (5a)2 – 2 .

Xem thêm: Giải Hóa 12 Bài 4 : Luyện Tập Este Và Chất Béo, Bài 4 Trang 145 Hóa 12

5a . 2b + (2b)2 = (5a – 2b)2

Hoặc 25a2 + 4b2 – 20ab = (2b)2 – 2 . 2b . 5a + (5a)2 = (2b – 5a)2

d) x2 – x + 1/4= x2 – 2 . X . 1/2+ (1/2)2=(x- 1/2)2

Hoặc x2 – x + 1/4= 1/4- x + x2 =(1/2)2 – 2 .1/2. X + x2 = (1/2-x)2

———–

Bài 17 

Sieukeo - Kèo nhà cái trực tuyến hôm nay