2 Mũ 10 Bằng Bao Nhiêu

Giải Toán thù lớp 6 bài xích 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số

Bài 56: Viết gọn những tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

Bạn đang xem: 2 mũ 10 bằng bao nhiêu


a) 5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10Lời giải

am.an = am+n

Trong đó:

a là cơ số

m, n là số mũ

a) 5.5.5.5.5 = 55b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64c) 2.2.2.3.3 = 23.32d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105Bài 57: Tính giá trị các lũy thừa sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64Lời giải

a)

23 = 2.2.2 = 8; 24 = 23.2 = 8.2 = 1625 = 24.2 = 16.2 = 32; 26 = 25.2 = 32.2 = 6427 = 26.2 = 64.2 = 128; 28 = 27.2 = 128.2 = 25629 = 28.2 = 256.2 = 512; 210 = 29.2 = 512.2 = 1024b)

32 = 3.3 = 933 = 32.3 = 9.3 = 2734 = 33.3 = 27.3 = 8135 = 34.3 = 81.3 = 243c)

42 = 4.4 = 1643 = 42.4 = 16.4 = 6444 = 43.4 = 64.4 = 256d)

52 = 5.5 = 2553 = 52.5 = 25.5 = 12554 = 53.5 = 125.5 = 625e)

62 = 6.6 = 3663 = 62.6 = 36.6 = 21664 = 63.6 = 216.6 = 1296Bài 58:

a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến trăng tròn.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Lời giải

a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20

*

b) Các bạn dựa vào bảng ở câu a để làm cho câu này:

64 = 8.8 = 82169 = 13.13 = 132196 = 14.14 = 142Bài 59:

a) Lập bảng lập phương các số tự nhiên từ 0 đến 10.

Xem thêm: Sau Try Là Gì - Cách Dùng Stop, Try, Forget, Remember

b) Viết mỗi số sau thành lập phương của một số tự nhiên: 27; 125; 216.

Lời giải

a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 10

*

b) Các bạn dựa vào bảng ở câu a để làm câu này:

27 = 3.3.3 = 33125 = 5.5.5 = 53216 = 6.6.6 = 63Bài 60: Viết kết quả mỗi phnghiền tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7Lời giải

am.an = am+n

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76

Bài 61: Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (để ý rằng bao gồm những số tất cả nhiều giải pháp viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, đôi mươi, 27, 60, 64, 81, 90, 100Lời giải

Các số là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100

8 = 2316 = 42 = 2427 = 3364 = 82 = 43 = 26100 = 102Bài 62:


a) Tính: 102, 103, 104, 105, 106

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100... 0 12 chữ số 0Lời giải

Ghi nhớ: Với lũy thừa của 10 thì số mũ chính là số chứ số 0 đằng sau số 1.

a)

102 = 100 (mũ 2 thì có 2 số 0 đằng sau số 1)103 = 1 000104 = 10 000105 = 100 000106 = 1 000 000b) Viết dưới dạng lũy thừa của 10

*

Lời giải

*

Bài 64: Viết kết quả phxay tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 23.22.24 ; b) 102.103.105c) x.x5 ; d) a3.a2.a5Lời giải

am.an = am+n

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010

c) Lưu ý trong câu này x là cơ số cùng x1 = x

x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

d) Lưu ý vào câu này a là cơ số

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Bài 65: Bằng cách tính, em hãy cho biết số như thế nào lớn hơn trong nhì số sau?

a) 23 với 32 ; b) 24 với 42c) 25 và 52 ; d) 210 cùng 100Lời giải

a)

23 = 832 = 9Vì 8 3 2b)

24 = 1642 = 16Nên 24 = 42c)

25 = 3252 = 25Vì 32 > 25 bắt buộc 25 > 52d)

210 = 1024Vì 1024 > 100 cần 210 > 100Bài 66: Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Hãy dự đoán 11112 bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại dự đoán đó.

Lời giải

Nhận xét: Lúc nhân một số tất cả nhì chữ số với 11, chúng ta giữ nguyên hai số đầu và cuối, sau đó cộng nhì số đầu với cuối để ra các số ở giữa. Ví dụ:

11.11 = 121 - Giữ nguyên số đầu (số 1) và số cuối (số 1), sau đó cộnghai số đầu cùng cuối (1+1 = 2) để ra số giữa12.11 = 131 - Giữ nguyên số đầu (số 1) với số cuối (số 2), sau đó cộngnhị số đầu cùng cuối (1+2 = 3) để ra số giữaPhát triển tiếp qui luật bên trên khi nhân một số tất cả 3, 4 chữ số với 11, bạn sẽ thấy rằng: Trong kết quả thì

số ở chính giữa của là số lớn nhất

sau đó sẽ giảm dần đồng đều về nhì phía của số thiết yếu giữa

Ví dụ như trong 1112 = 12321 thì số thiết yếu giữa là số 3 (lớn nhất), sau đó giảm dần về cả nhị phía (giảm dần thành 2, 1)

Bài giải

Dự đoán: 11112 = 1234321Kiểm tra: - Bạn gồm thể sử dụng máy tính xách tay bỏ túi để kiểm tra kết quả.- Hoặc thực hiện phnghiền nhân: 1111 x 1111 1111 1111 1111 1111 1234321(bạn sẽ thấy trong kết quả số lớn nhất là số 4, sau đó giảm dần về cảnhị phía là 3, 2, 1)

nhacaiuytin24h.com

iwinios.app